Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam

Biên Khảo

Khái quát về Sự thành lập Trường
Võ Bị Quốc Gia Việt Nam
 

Trường VBQGVN là quân trường đào tạo sĩ quan hiện dịch quan trọng nhất của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
Khởi thủy, Trường được thành lập tại thành phố Huế và mang tên trường Sĩ quan Hiện dịch Huế, nhằm đào tạo Sĩ quan hiện dịch cho Quân đội Quốc gia Việt nam.

Năm 1950, trường được dời về thành phố Ðà lạt và đổi tên thành trường Võ bị Liên Quân Ðà lạt.

Năm 1959, Tổng thống Ngô Ðình Diệm đã ban hành sắc lệnh đổi tên trường Võ bị Liên quân thành Trường Võ bị Quốc gia Việt nam.

Năm 1961, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Quân lực Việt nam Cộng hòa, Tổng thống Ngô Ðình Diệm đã đặt viên đá đầu tiên cho việc khởi công xây cất cơ sở mới của trường Võ bị trên ngọn đồi 1515 nằm ở phía bắc thành phố Ðà lạt. Từ đó, Trường liên tục phát triển về cả hai phương diện: chương trình huấn luyện và các công trình trợ huấn.

Toàn cảnh khu trường mới

Từ năm 1949 đến năm 1975, Trường đã thu nhận và huấn luyện 31 khóa SVSQ hiện dịch. Nhằm đáp ứng nhu cầu kiến thiết quốc gia, bắt đầu từ khóa 15, ngoài chương trình huấn luyện về quân sự, các SVSQ còn phải thụ huấn một chương trình văn hóa bậc Ðại học do khối Văn hóa vụ đảm trách. Một số lớn sĩ quan ưu tú của miền Nam Việt Nam đã được đào tạo từ quân trường này.

Ðêm gắn An pha sau tám tuần huấn nhục

Và sau bốn năm được gắn lon Thiếu úy trong ngày lễ mãn khóa

Mời xem thêm các trang Web:
TỔNG HỘI CSVSQ Trường VÕ BỊ QUỐC GIA VIỆT NAM
VĂN HÓA VỤ Trường VBQGVN