Thông Báo V/V Tham Gia Trình Diễn Văn Nghệ Dạ Tiệc Bế Mạc ĐH XXI Ngày 24/6/2018.

V/V Tham Gia Trình Diễn Văn Nghệ Dạ Tiệc Bế Mạc ĐH XXI Ngày 24/6/2018.

Ban Tổ Chức ĐH XXI kính mời quý CSVSQ, Quý chị, các cháu TTNĐH và Thân Hữu hưởng ứng tham gia, đóng góp vào chương trình văn nghệ buổi Dạ Tiệc Bế Mạc Đại Hội XXI ngày 24 tháng 6, 2018 tại Golden Sea Restaurant, Anaheim CA.

  • Chủ đề: “Hướng Về Quê Mẹ”, với tinh thần cầu mong quê hương sớm được thực sự tự do, dân chủ và nhân quyền.
  • Thể loại: nhạc lính, nhạc đấu tranh, tình tự quê hương.
  • Các tiết mục gồm có :

– Đơn ca, hợp ca, độc tấu, nhạc cảnh, kịch ngắn v..v.. (nếu có thể xin cho biết thời lượng hoặc gửi CD, video clips cùng những yêu cầu đặc biệt về BTC để ban nhạc tập dượt, chuẩn bị).

  • Ghi Danh: bắt đầu từ nay cho đến ngày 10 tháng 6, 2018.

Ngoài việc ưu tiên cho quý vị ghi danh sớm, Ban Văn Nghệ sẽ tùy nghi sắp đặt chương trình cho thích hợp với chủ đề và thời gian cho phép.

Xin thứ lỗi, nếu có những thiếu sót không thể tránh khỏi và ngoài ý muốn.

Liên lạc về Ban Văn Nghệ :

Chị Thu Nga K18/1   Điện Thoại: 214-293-6584,   e-mail: dofamily@aol.com

Christina Cao  K14/2 Điện Thoại: 818-274-7462   e-mail: npharmd@yahoo.com