Thông Báo : Đêm Văn Nghệ Đấu Tranh Kỷ Niệm 70 năm Thành Lập TVBQGVN tại Little SaiGon – 21/6/2018

Thông Báo : Đêm Văn Nghệ Đấu Tranh Kỷ Niệm 70 năm Thành Lập TVBQGVN tại Little SaiGon đêm 21 tháng sáu năm 2018

 Kính thưa Quý NT, Quý Chị, và các Bạn, các Cháu,

Để góp phần tham gia vào việc Tổ Chức Lễ Kỷ Niệm 70 năm thành Lập Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam của anh em chúng ta nhân dịp Đại Hội kỳ thứ XXI tại Nam Cali vào 3 ngày 22 – 23 – 24  từ khắp 4 phương trời  : Âu, Úc, Mỹ từ Bắc xuống Nam,  với sự cộng tác nhiệt tình của tất cả các Thế Hệ Võ Bị 1, 2 và 3, và đặc biệt với sự yểm trợ tích cực của Quý anh chị em Hội Võ Bị Nam Cali, của Ban Chấp Hành Tổng Hội, của Ban Tổ Chức Đại Hội Võ Bị, đã cùng hoạch định và hoàn tất việc Tổ chức một Đêm Văn Nghệ Đấu Tranh vào đêm thứ năm 21 tháng 6 năm 2018.

Địa điểm : Garden Grove Community Meeting Center  11300 Stanford Ave, Garden Grove, CA 92840 (Click vào địa chỉ để tìm Google Map)

Thời gian : Bắt đầu từ 18h00 và dự trù kết thúc lúc 21h30 hoặc có thể trễ hơn tùy theo chương trình.

Vào cửa Tự Do (có gỉải khát và thức ăn nhẹ vì khai mạc sớm)

Mục tiêu thứ nhất của Đêm Văn Nghệ Đấu Tranh này là khơi lại ngọn lửa yêu nước trong lòng anh em chúng ta, không để đi vào quên lãng, không để ngả dần vào khía cạnh tiêu cực, luôn luôn mang hào khí như ngày xưa, lúc còn xuống Đông Đông tĩnh, lên Đoài Đoài tan.

Mục tiêu thứ hai là để, thêm một lần nữa, chứng tỏ cho mọi người biết rõ lập trường đấu tranh của Tập Thể Võ Bị vẫn trước sau như một, từ 70 năm qua, dù có nhiều dao động trong hàng ngũ nội bộ từ gần hai năm nay nhưng vẫn luôn luôn nuôi dưỡng, thực hiện ý chí Diệt cộng cứu nước, sẵn sàng yểm trợ và sát cánh cùng người dân trong nước khi họ đứng lên đạp đổ bạo quyền vc bán nước buôn dân.

Mục tiêu thứ ba là để nêu cao tinh thần dấn thân và khả năng nhận thức sự khác biệt giửa Quốc và Cộng của các cháu TTNĐH,  để chứng tỏ các cháu  đã thật sự trưởng thành và vững chắc, sẵn sàng hòa nhịp tiến bước, thay thế các Bác, Cha, Chú tiếp tục con đường đấu tranh còn rất dài, còn rất nhiều gian nan, hy sinh cho đến khi nào không còn thấy bóng dáng bọn cộng thù trên Quê Cha Đất Tổ.

Và cuối cùng là để anh em chúng ta, những người đến sớm, có dịp hội ngộ, cũng như có dịp gặp gỡ cùng với các  đồng hương địa phương thắt chặt thêm tình nghĩa anh em, hàn huyên tâm sự trước ngày Đại Hội.

Chúng tôi, Ban Tổ Chức Đêm Văn Nghệ Đấu Tranh Võ Bị nhân ngày Lễ Kỷ Niệm 70 năm Thành Lập TVBQGVN xin mời tất cả Quý NT, Quý Chị, các Bạn và các Cháu :

    – Những người vẫn còn mang hào khí «Luôn luôn nuôi chí hiên ngang ».

    – Những người vẫn còn nhận diện được kẻ thù duy nhất phải truy diệt là bọn  vc cướp nước để bán nước, giành dân để buôn dân còn đang ngự trị trên Quê Cha, Đất Tổ.

    – Những người vẫn còn mong muốn sát cánh bên nhau trên con đường Đấu Tranh cùng người dân trong nước đứng lên giành lại đất nước, lấy lại quyền làm người.

Thu xếp đến sớm một buổi chiều để có thể cùng tham dự Đêm Văn Nghệ Đấu Tranh,  cùng nhau hun đúc tinh thần, cùng nhau hàn huyên sau bao ngăn cách, và cùng nhau khuyến khích, nâng đỡ tinh thần của các Thế Hệ tiếp nối.

Sự tham dự của Quý NT, Quý  Chị và các Bạn, các Cháu chính là Biểu Hiện thực tế, rất quý báu trong tinh thần Vinh danh và Kỷ Niệm 70 năm Thành LậpTrường Mẹ của chúng ta.

Xin hẹn gặp Quý NT, Quý Chị và các Bạn, các Cháu đêm 21/6/2018 tới đây.

 

Xin thay mặt toàn thể Ban Tổ Chức

Cựu SVSQ Đặng Văn Khanh   K25