Thông Báo số 1: Ban Tổ Chức Đại Hội Võ Bị XXI

BCH/TH/CSVSQ/TVBQGVN

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI VÕ BỊ KỲ THỨ XXI

—————–

THÔNG BÁO SỐ 1 

                            

Trích Yếu: Thành Phần Ban Tổ Chức Đại Hội Võ Bị Kỳ Thứ XXI

Kính gửi: Quý CSVSQ Liên Hội Trưởng/Hội Trưởng, Quý CSVSQ Đại Diện các Khoá, Quý Chị Đoàn Phụ Nữ Lâm Viên, cùng các Anh Chị TTNĐH.

 

BCH/TH  đã có một buổi hop vào ngày Chủ nhật 19 tháng 11 năm 2017 vào lúc

2:00 PM đến 4:30 PM ở số 8971 Mac Alpine Road,  Garden Grove, CA 92841.

 

Thành phần tham dự gồm có: CSVSQ Nguyễn Văn Ức-K16 và Phu nhân, CSVSQ Phạm Văn Thuận-K18 và  Phu nhân, CSVSQ Nguyễn Văn Thiệt-K18, CSVSQ Lê Khắc Kha-K19, CSVSQ Nguyễn Hồng Miên-K19 và Phu nhân, Chị Trần Tiển San-K19, Chị Nguyễn Hữu Mạnh-K20, CSVSQ Đổng Duy Hùng-K21, CSVSQ Đỗ Mạnh Trường-K23 và Phu nhân, CSVSQ Nguyễn Hàm-K25, CSVSQ Lê Khắc Phước-K25, CSVSQ Nguyễn Phước Ái Đĩnh-K26, CSVSQ Trương Thanh-K26, CSVSQ Bùi Văn Hoàng-K26, CSVSQ Diệp Quốc Vinh-K27,  CSVSQ Hoàng Như Cầu-K28, CSVSQ Phòng Tít Chắng-K29 và Phu nhân, CSVSQ Tsu A Cầu-K29 và Phu nhân, CSVSQ Phan Văn Lộc-K30 và Phu nhân, và Anh Đoàn Ngọc Liêm-K4/2- Đại Diện TTNĐH.

 

  1. Thành phần nhân sự và nhiệm vụ được phân phối như sau:

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC:              CSVSQ  PHẠM VĂN THUẬN,  K18

PHÓ TBTC:                                        CSVSQ  ĐỔNG DUY HÙNG, K21

THỦ QŨY:                                          CSVSQ  TRẦN TRÍ QUỐC,  K27

THƯ KÝ:                                             CSVSQ  DIỆP QUỐC VINH, K27

CỐ VẤN:  CSVSQ  HOÀNG A SAM-K9,  CSVSQ  NGUYỄN VĂN ỨC-K16,

CSVSQ  NGUYỄN VĂN THIỆT-K18

YỂM TRỢ:  HỘI VÕ BỊ NAM CALIFORNIA

  1. TRUYỀN THÔNG & VẬN ĐỘNG:  CSVSQ  ĐÀO QUÝ HÙNG-K26

BAN VĂN NGHỆ :  TTNĐH  CHRISTINA CAO (K14/2) + BAN HỢP CA NAM CALI

PHỤ TÁ:      Chị  THU NGA  ( K18/1)

  1. NGHI LỄ:  CSVSQ  ĐỖ MẠNH TRƯỜNG-K23

ĐẶC TRÁCH NGHI LỄ:   CSVSQ  NGUYỄN PHƯỚC ÁI ĐỈNH- K26,

CSVSQ  NGUYỄN DUY NIÊN- K27

TOÁN QUÂN QUỐC KỲ: TOÁN QQK cuả TTNĐH và CSVSQ (cùng phối hợp)

  1. ĐẶC TRÁCH ĐÊM TRUY ĐIỆU:  CSVSQ  ĐỖ MẠNH TRƯỜNG-K23
  2. TRANG TRÍ:  HỘI VÕ BỊ NAM CALI + K29
  3. TIẾP TÂN :   CSVSQ  PHAN VĂN LỘC-K30 + BAN HỢP CA NAM CL
  4. TB. TRẬT TỰ:   CSVSQ  HOÀNG NHƯ CẦU-K28

ẨM THỰC:   BAN HỢP CA NAM CALI

 

  1. Ban Tổ Chức tha thiết kêu gọi mọi sự yểm trợ, cả vê` tài chánh và tinh thần cuả toàn thể qúy vị CSVSQ, qúy Chị, và các Anh Chị TTNĐH trên toàn thế giới. để chúng tôi có đầy đủ phương tiện tổ chức Đại Hội Võ Bị kỳ thứ XXI được hoàn thành tốt đẹp.
  • Check yểm trợ xin gửi về:Quoc Tran – ĐHVB XXI1475 Highpoint StreetUpland, CA 91784USA

Trân trọng kính chào đoàn kết và xây dựng,

Ngày 22 tháng 11 năm 2017

 

T.M. BCH/TH/CSVSQ/TVBQGVN

Trưởng Ban Tổ Chức ĐHXXI

CSVSQ. Phạm Văn Thuận, K18

Thư Ký,

CSVSQ. Diệp Quốc Vinh K27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *