TÂM THƯ TỔNG HỘI

Lời giới thiệu của Ban Website: Để rộng đường dư luận về: 1) Sự chính danh của Tổng Hội/CSVSQ/TVBQGVN trong việc tổ chức Đại Hội XXI, 2) Việc một số CSVSQ với chủ đích muốn phát hành cuốn sách Theo Dòng Lịch Sử/TVBQGVN, nên đã lôi kéo bè phái, đồng thời xách động những thành phần đã tách rời Tổng Hội từ bấy lâu thành lập một nhóm lấy tên Hội Đồng Đại Diện Các Khóa, để tìm mọi cách tự ý phát hành sách TDLS, bất chấp nội quy và quyết định của Đại Hội Đồng XX. Nay, lại tự ý tổ chức một Đại Hội VB tại Bắc Cali không chính danh với lý do là địa điểm mà Đại Hội Đồng XX đã đề nghị; nhưng trên thực tế, vì không tuân theo nội quy, tuyên bố tự ý tách rời và không thống thuộc TH nữa, nên nhóm này không thể lấy tư cách gì đại diện tập thể Võ Bị để tổ chức Đại Hội. Do đó, Tổng Hội vì trách nhiệm và bổn phận, buộc lòng phải kêu gọi thành lập một BTC mà Trưởng Ban được mọi người đề cử là NT Phạm Văn Thuận K18,  hầu kịp thời chuẩn bị cho Đại Hội XXI theo đúng nội quy và thời nhiệm hai năm. Bức tâm thư dưới đây, anh THT đương nhiệm Tsu A Cầu K29, sẽ trình bày tất cả chi tiết và diễn biến về những biến cố đã xảy ra trong suốt thời gian qua, kể từ sau Đại Hội XX năm 2016 tại Westminster, CA mà chính anh, một người đàn em khóa nhỏ, thay vì được dìu dắt nâng đỡ như truyền thống anh em tốt đẹp của trường Mẹ, thì chỉ vì tinh thần phục vụ mà đã cam chịu bao nỗi đắng cay oan khiên, hết bị vu khống, chụp mũ, xỉ nhục phỉ báng cá nhân, đến bị chế diễu sắc tộc với những lời lẽ hết sức thô bỉ, tục tằn. Hy vọng, qua bức tâm thư này, quý NT, quý chị, quý anh và toàn thể gia đình Võ Bị hiểu rõ hơn về hiện tình của tập thể, cũng như tâm tư của một người đàn em đã hơn 40 năm đem tâm huyết ra phục vụ không những riêng cho tập thể Võ Bị mà còn ngoài cộng đồng người Việt quốc gia, trước khi anh từ giã, mãn hạn một nhiệm kỳ quá nhiều khúc mắc, chông gai, đầy sóng gió, không ít những trăn trở, ưu phiền.

 

TÂM THƯ TỔNG HỘI

 

I.-LỜI MỞ ĐẦU.

Tổng Hội Võ Bị đã trải qua 20 lần đại hội, mỗi 2 năm một lần. Sau Đại Hội XX, Tập Thể Võ Bị như bị một trận cuồng phong, bão táp, đánh dấu một hiện tượng phân hoá nghiêm trọng chưa từng thấy trong tập thể chúng ta. Hơn một năm qua, sinh hoạt Tổng Hội bị khủng hoảng, phát sinh từ một bất mãn nội bộ: phát hành cuốn sách TVBQGVN-TDLS.

Đến nay, con tàu Tổng Hội vẫn còn đi trong vùng gió bão, sự im lặng của đa số thầm lặng khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Lời tâm sự từ một CSVSQ quan tâm: “Tôi đang đau và đau dữ lắm. Cơn đau buốt tận tâm can, nó giống như cuộc đổi đời 30 Tháng Tư. Nhưng cũng đành phải chấp nhận sự thật vì không còn có được những ngày xưa thân ái như ta vẫn hằng mơ, bởi vì một số anh em đã đi quá xa, xa đến nỗi, có th mất lối quay về!

Một số thành viên chân chính đã mạnh dạn lên tiếng thì bị trù dập một cách tàn bạo. Nhóm chống đối thay phiên nhau cùng hùa vào tấn công bằng điện thư, mà họ tự gọi là “xa luân chiến”. Phải chăng đó cũng là lý do tại sao đa số thầm lặng ngao ngán nên vẫn tiếp tục… im lặng? Đến nỗi, một CSVSQ quan tâm khác cũng đã than là “Tập thể chúng ta đang lún dần vào cát vì đa số vẫn thầm lặng!

Trong quá khứ, sự đoàn kết trong Khóa, trong Hội, trong Tổng Hội tạo nên sức mạnh, tránh được mọi âm mưu, hoạt động chống phá của kẻ xấu. Cũng bởi tầm quan trọng của sự đoàn kết này mà gần đây một vài phần tử đã cố gắng ra sức phá hoại, gây phân hóa nội bộ của chúng ta. Nhiều thủ đoạn, luận điệu chia rẽ nội bộ tập thể đã liên tục xảy ra: Vu cáo, đả kích, xuyên tạc chủ trương, đường lối, lập trường, chính sách của Ban Chấp Hành Tổng Hội. Tất cả nhằm mục đích làm mất hay giảm uy tín, tạo sự nghi kỵ, tâm lý hoài nghi trong tập thể. Từ đó, họ có những hành động can thiệp vào nội bộ Ban Chấp Hành Tổng Hội, bằng cách không chấp hành Nội Quy TH và quyết định của Đại Hội Đồng, họ tự thành lập một tổ chức riêng trong tập thể, đó là một hành động “đảo chánh” của nhóm người vô kỷ luật, điều này không thể chấp nhận được trong sinh hoạt của Tập Thể Võ Bị, vì Tập Thể Võ Bị là một tập thể có kỷ luật và bất khả phân.

Gần đây, một tổ chức mới được thành lập một cách bất hợp lệ từ một nhóm người chống đối, cái gọi là “Đại Diện Các Khóa” (ĐDCK), đã có những lời nói, những hành động chụp mũ, những đòn đánh phủ đầu đến tận hộp thư riêng của nạn nhân, những cú điện thoại quấy rầy, khủng bố tinh thần người nghe liên tục cho đến khi những người này không chịu đựng nổi phải nghe theo, hay giữ thái độ im lặng.

Nếu thật sự có tinh thần Dân Chủ thì không có lý do gì họ phải đi ngược lại với Truyền Thống, phá bỏ Nội Quy, tự thành lập một tổ chức riêng mà nên chờ và đến họp mặt tại Đại Hội Đồng, đưa ra những nhận định khác biệt để bàn luận, thuyết phục các thành viên trong ĐHĐ. Vì Đại Hội Đồng là cơ quan chỉ đạo tối cao, tất cả những thắc mắc, khiếu nại, sửa đổi sẽ được quyết định trong Đại Hội Đồng. Vì thế, Đại Hội XXI sẽ là một đại hội quan trọng, là nơi duy nhất để giải quyết những vấn nạn đã và đang xảy ra trong Tập Thể Võ Bị.

Đó là Đại Hội XXI của Tổng Hội sẽ được tổ chức tại Nam California, USA vào 3 ngày 22, 23, và 24 tháng 6 năm 2018.

 

II.-MỤC ĐÍCH.

Mục đích phổ biến Tâm Thư này để mọi thành viên trong Tổng Hội CSVSQ/TVBQGVN thông qua một cách tường tận những nguyên nhân tạo nên sự phân hóa trong Tổng Hội (TH) trước và nhất là sau Đại Hội Võ Bị XX (ĐHXX). Từ đó, chúng ta mỗi người có một quyết tâm xây dựng lại sự đoàn kết trong tập thể Võ Bị trong Tình Tự Võ Bị.

 

III.-NỀN MÓNG TỔ CHỨC TỔNG HỘI.

       A.-TỔ CHỨC

Các Hội Võ Bị địa phương đều thống thuộc Tổng Hội Võ Bị (THVB). Việc tuyên bố của một Hội địa phương không thống thuộc BCH/TH là sai trái.

       B.-NỘI QUY TỔNG HỘI

Tổng Hội CSVSQ/TVBQGVN có Nội Quy (NQ) của Tổng Hội (TH). Nội Quy là văn kiện lập quy căn bản của Tập Thể Võ Bị, giúp việc tổ chức và điều hành được thuần nhất từ trung ương đến địa phương.

       C.-BẢN ĐIỀU LỆ DIỄN ĐÀN TỔNG HỘI

Bản Điều Lệ Diễn Đàn được áp dụng từ nhiều nhiệm kỳ trước, lẽ tất nhiên phải tiếp tục áp dụng để điều hợp Diễn Đàn.

       D.-ĐẠI HỘI ĐỒNG KHOÁNG ĐẠI

Đại Hội Đồng Khoáng Đại (ĐHĐ/KĐ) được triệu tập hai năm một lần bao gồm tất cả thành viên tham dự Đại Hội, là cơ quan chỉ đạo tối cao của Tập Thể Võ Bị. ĐHĐ quyết định quan điểm, đường lối sinh hoạt TH trong suốt nhiệm kỳ hai năm của vị Tân Tổng Hội Trưởng (THT). BCH/TH, Liên Hội, Hội, Khóa và HĐ/TV&GS đều phải thi hành. Trường hợp có những khó khăn trở ngại, không thể thi hành được, phải báo cáo rõ ràng và trung thực trong ĐHĐ kế tiếp. Những Quyết Định của ĐHĐ được ghi lại trong Biên Bản hay Bản Đúc Kết ĐHĐ, kể cả những điều đã được tu chính. ĐHĐ/KĐ được tổ chức vào cuối năm thứ hai của nhiệm kỳ THT và CT/HĐ/TV&GS, và do BCH/TH triệu tập, tổ chức và điều hành.

Bản Đúc Kết ĐHĐXX có 2 công tác liên quan đến Tâm Thư này, BCH/TH 2016-2108 phải thi hành:

1.-Dựa vào Bản Thảo TVBQGVN-TDLS và tài liệu trình bày tại ĐHĐXX, tiếp tục tu chỉnh từ nội dung đến hình thức được hoàn hảo hơn và phát hành sách.

2.-Hội CSVSQ/TVBQGVN Bắc California tự nguyện nhận trách nhiệm tổ chức Đại Hội XXI vào năm 2018. Địa điểm, thời gian và chương trình chính thức sẽ được thông báo sau.

E.-ĐẠI HỘI ĐỒNG BẤT THƯỜNG

Theo NQ, Điều 22: ĐHĐ/BT cũng do BCH/TH triệu tập trong các trường hợp:

-Khi có sự yêu cầu của 2/3 các Liên Hội, Hội và Khóa.

-Khi có sự yêu cầu của CT/HĐ/TV&GS kèm yêu cầu của 2/3 thành viên HĐTVGS.

-Khi THT và CT/HĐ/TV&GS đồng ý để giải quyết vấn đề tối quan trọng và cấp bách.

Vậy nếu không phải là tình hình tối quan trọng và cấp bách, thì BCH/TH chỉ triệu tập ĐHĐ/BT khi có đủ 2/3 yêu cầu trên tổng số Liên Hội, Hội và Khóa (LH, H, K), hoặc có đủ 2/3 yêu cầu trên tổng số 31 Khoá chính và 4 Khóa phụ.

 

 1. CÁC GIAI ĐOẠN ĐÁNH PHÁ GÂY PHÂN HÓA TỔNG HỘI

Sau khi ĐHĐXX nhóm họp tại Nam Cali Hoa Kỳ, bầu chọn CSVSQ Tsu A Cầu K29 làm THT và CSVSQ Nguyễn Hồng Miên K19 làm CT/HĐ/TV&GS của nhiệm kỳ 2016-2018, đã có nhiều sự kiện xáo trộn xảy ra trong Tập Thể Võ Bị.

Trong Đại Hội XX, kết quả bầu cử THT và CT/HĐ/TV&GS đã hoàn tất với sự vỗ tay hoan nghênh của tất cả mọi người hiện diện. Đây là kết quả chính thức và hợp pháp. Một cuộc bầu cử đứng đắn và dân chủ, đúng nội quy với tổng số 93 cựu SVSQ, trong đó đa số là đại diện cho các khóa, từ K4 đến K31, các Hội và Liên Hội trên toàn thế giới với cách thức bầu kín theo Nội Quy. Bầu cử công khai có quay phim, có chụp ảnh…

Nhưng những ngày sau đó, thay vì chúc mừng Tân Tổng Hội Trưởng, thay vì cùng nhau hợp tác, giúp đỡ, tạo điều kiện cho Tân Tổng Hội Trưởng hoàn thành nhiệm vụ do ĐHĐXX giao phó, thì có một nhóm người đòi bất tín nhiệm, yêu cầu phải bầu cử lại, trưng cầu ý kiến lại, nào là vi phạm Nội Quy, nào là không dân chủ, nào là cướp diễn đàn, nào là âm mưu lũng đoạn, thao túng… Số người này không còn tôn trọng Nội Quy, không còn tôn trọng Bản Điều Lệ của Diễn Đàn, không còn tôn trọng quyết định của cơ quan chỉ đạo tối cao của Tập Thể mình đang sống, đem lòng đánh phá tập san Đa Hiệu, đánh phá Diễn Đàn Tổng Hội, bôi nhọ bạn bè. Họ tuyên bố bất hợp tác, ngang nhiên chiếm đoạt tài sản của TH! Âm mưu phá vỡ Tập Thể VB? Âm mưu lập thêm một Tổng Hội Võ Bị thứ hai?

Kết quả của những đánh phá sau ĐHĐXX là sự phân hóa trong Tập Thể Võ Bị như hiện nay.

       A.-Thư Ngỏ của nhị vị Phó Chủ Tịch Chủ Tọa Đoàn.

Bắt đầu, hai ngày sau khi ĐHXX kết thúc, nhị vị Phó Chủ Tịch Chủ Tọa Đoàn (PCT/CTĐ) đã phổ biến Thư Ngỏ (Tham chiếu 1, 2016-06-28, số 140294, Thư Ngỏ của nhị vị CSVSQ Phó Chủ Tịch CTĐ). Nội dung lá Thư Ngỏ này không đúng với sự thật đã xảy ra trong hai ngày Đại Hội, nhưng đã cố tình tạo một cơ hội cho thành phần đã từ lâu có khuynh hướng chống đối, bất hợp tác trong Tập Thể, có dịp khuấy động và đánh phá. Những vị đó đã không đủ can đảm lên tiếng trong phiên họp, vô trách nhiệm khi thi hành nhiệm vụ trong ĐHĐXX. Họ tự tố giác chính mình thiếu trách nhiệm trong nhiệm vụ khi làm việc trong CTĐ với chức vụ PCT/CTĐ để mở chiến dịch bất tín nhiệm quyết định của ĐHĐXX.

Chủ Tọa Đoàn ĐHĐXX được ĐHĐ bầu chọn gồm có 7 vị. Tất cả 7 vị đã bầu phiếu kín chọn CSVSQ Nguyễn Nho K19 giữ chức vụ Chủ Tịch CTĐ (CT/CTĐ). CSVSQ Trần Văn Thư K13 và CSVSQ Trần Khắc Thuyên K16 được CT/CTĐ mời làm nhị vị PCT/CTĐ. Nếu ĐHĐ có gì sai trái, thì bất cứ thành viên nào cũng chấn chỉnh ngay được, huống hồ gì nhị vị PCT/CTĐ đang có trách nhiệm điều khiển ĐHĐ. Nếu nhị vị này thấy có âm mưu khuynh đảo v.v… thì tại sao nhị vị lại không lên tiếng giữa chốn thanh thiên bạch nhật, trước mặt mọi người, mà nhị vị lại giữ thái độ im lặng, âm thầm về nhà nói chuyện riêng với nhau, để đưa ra một Thư Ngỏ bất mãn, tiêu cực, có tác hại đến sinh hoạt Tổng Hội? Như vậy Thư Ngỏ của nhị vị không phải là phản ứng đứng đắn và xây dựng! Nhị vị ra Thư Ngỏ đã khiến mọi người ngỡ ngàng! Thật đáng buồn!

       B.-Yêu cầu tổ chức ĐHBT.

Bằng Văn Thư 004 của CSVSQ Nguyễn Văn Phép K27, Hội Trưởng Hội VB Bắc Cali (VB/BCA) với mục đích: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG.

(Tham chiếu 2, 2016-09-23, số 092316, Văn Thư 004 VB-BCA vi phạm trưng cầu tổ chức ĐHĐ/BT).  Một đoạn viết:

“… BCH/HCSVSQ/TVBQGVN/BC được sự đồng thuận của các Hội Viên, kiến nghị về việc triệu tập một Đại Hội Bất Thường để giải quyết tình trạng mất ổn định hiện nay …”, và:

“… Hội Bắc Cali thỉnh cầu mỗi Liên Hội, Hội và Khóa vui lòng cho biết ý kiến “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” tổ chức Đại Hội Bất Thường …”

Tập Thể VB biết rằng việc trưng cầu ý kiến của các Đại Diện Khóa để quyết định tổ chức Đại Hội Bất Thường (ĐH/BT) của VB là quyền hạn của HĐTV&GS hoặc THT, (Tham chiếu 3, Điều 22 Nội Quy, ĐHĐ BT do BCH/TH triệu tập).  Vậy việc làm của một Hội VB địa phương như Hội VB/BCA kể trên là tiếm quyền của TH, là vi phạm Nội Quy TH, là một đơn vị vô kỷ luật trong Tập Thể Võ Bị.

       C.-Chiếm Đoạt Tài Sản Của Tổng Hội

Lai lịch sách lịch sử Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam – Theo Dòng Lịch Sử (TVBQGVN-TDLS):

              1.- Năm 2012, Đại Hội Đồng (ĐHĐ) lần thứ XVIII của Tổng Hội, tổ chức tại Hoa Thịnh Đốn, quyết định thực hiện tài liệu lịch     sử về TVBQGVN. Tổng Hội Trưởng (THT) nhiệm kỳ 2012-2014 thi hành quyêt định ĐHĐXVIII đã thành lập một Ban Biên Soạn (BBS). Sau 2 năm, toàn thể CSVSQ/TVBQGVN đã cùng nhau đem hết tâm huyết thực hiện xong bản thảo lấy tên sách là TVBQGVN-TDLS.

              2.-Năm 2014, tập bản thảo này được bàn giao cho nhiệm kỳ 2014-2016 trong ĐHĐXIX tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Một BBS mới được thành lập với Trưởng Ban Biên Soạn (TBBS) mới. Tháng 6-2015, TBBS-TDLS Đào Quý Hùng K26 từ chức Phó Nội Vụ/BCH/TH và TBBS-TDLS với lý do không đồng ý với CSVSQ THT Trần Vệ K19 và CSVSQ Cố Vấn Trần Mộng Di K10 muốn in sách ngay trong nhiệm kỳ bất chấp Điều 4/Quyết định của ĐHĐXIX tại Houston, “sách chỉ được in khi có sự đồng thuận của Ủy Ban Kiểm Soát được thành lập gồm một số các vị Cựu THT, Cựu CT/HĐTV&GS”. Sau đó, Cựu THT Trần Vệ đã chọn CSVSQ Nguyễn Anh Dũng K25 thay thế làm TBBS để thực hiện ý định in sách. Đến tháng 3-2016, một Bản Thảo sách TVBQGVN-TDLS được ấn hành 100 bản để cho các Đại Diện Khóa và Hội đọc, phân tích, phê bình, tu chỉnh và trình bày trước ĐHĐXX tại Nam Cali, Hoa Kỳ, vào ngày 25-06-2016. Điều quan trọng hơn, khi THT Trần Vệ K19 đắc cử đã nhận bàn giao từ tay của THT Võ Nhẫn K20 trong ĐHĐXIX, thêm 2 năm có trách nhiệm (Tham chiếu 4, Quyết định thứ 4 của ĐHĐXIX năm 2014), “BCH/TH tiếp tục và hoàn thành sách TVBQGVN Theo Dòng Lịch Sử.” Vậy BCH/TH nhiệm kỳ 2014-2016 đã thi hành soạn thảo trong suốt 2 năm trường của nhiệm kỳ để thành Bản Thảo in 100 cuốn. Một điều chứng minh Bản Thảo in 100 cuốn đó với bìa trước, hàng dưới cùng ghi “TỔNG HỘI CỰU SINH VIÊN SĨ QUAN – TVBQGVN”. Đây chính là tác giả của cuốn sách, đây chính là tài sản của Tổng Hội.

              3.-Năm 2016, ĐHĐXX đã tín nhiệm CSVSQ Tsu A Cầu K29 làm THT nhiệm kỳ 2016-2018. Sau khi tuyên bố kết quả bầu cử THT, Chủ Tọa Đoàn mời Tân và Cựu THT bắt tay và bàn giao tài sản TH trước Đai Hội Đồng. Trên nguyên tắc, mọi trách nhiệm và tài liệu phải được chuyển giao ngay tại Đại Hội. Như vậy, không những bản thảo sách TVBQGVN-TDLS, mà tất cả mọi văn thư tài liệu được thưc hiện trong những nhiệm kỳ trước đều là TÀI SẢN CỦA TH/CSVSQ/TVBQGVN. Tài sản này phải được bàn giao từ nhiệm kỳ này qua nhiệm kỳ kế tiếp như đã thực hiện từ khi thành lập Tổng Hội CSVSQ/TVBQGVN.

       Ngày 27-07-2016, hai Cựu Trưởng Ban Biên Soạn Trần Ngọc Bửu K23, Nguyễn Anh Dũng K25 tuyên bố “giữ bản quyền tên Sách”. Và ngày 23-10-2016, Cựu THT Trần Vệ nhiệm kỳ 2014-2016 tuyên bố: “KHÔNG BÀN GIAO Bản Thảo và không hợp tác với Tân BCH/TH”. (Tham chiếu 5a, 2016-07-27, của 2 CSVSQ Trần Ngọc Bửu K23, BBSNK 2012-2014, CSVSQ Nguyễn Anh-Dũng K25, BBSNK 2014-2016 và Tham chiếu 5b, 2016-10-23, Trần Vệ K19, Tuyên bố không được quyền xử dụng Bản Thảo). Những lời tuyên bố này hoàn toàn sai và đi ngược lại với mọi nguyên tắc bàn giao khi ĐHĐXX kết thúc giữa Tân và Cựu THT.

       Tuy nhiên để chứng tỏ Tình Tự Võ Bị và Tình Đoàn Kết, ngày 12-09-2016, BCH/TH gởi “Thư Mời Thành Lập Ban Biên Soạn” đến quý vị Cựu TBBS và Cựu THT nhiệm kỳ 2014-2016 để yêu cầu tham dự và cùng nhau bàn về việc tiếp tục hoàn chỉnh sách TVBQGVN-TDLS và bầu chọn một TBBS mới.

Tiếc rằng, những vị này vẫn tiếp tục không bàn giao và còn tự ý lấy tài sản của Tổng Hội làm của riêng phe nhóm mình. Đối với sinh hoạt của Tổng Hội CSVSQ/TVBQGVN, đây là một vi phạm nghiêm trọng về bổn phận và trách nhiệm, nhất là đối với những CSVSQ đã được huấn luyện lấy Tự Thắng, Danh Dự, và Trách Nhiệm làm kim chỉ nam.

Một điều đáng nói ở đây, Bản Thảo không được bàn giao, hệ lụy đã dẫn đến Tân BCH/TH không thể thi hành quyết định số 1 của ĐHĐXX.

              4.-Liên quan Thư Ngỏ của nhị vị Cựu CHT/TVBQGVN.

Khởi đầu chỉ có những tuyên bố rời rạc của một số bất mãn: đòi hỏi THT và CTHĐ/TV&GS từ nhiệm, đòi giao quyền phát hành sách TDLS cho một nhóm do họ chỉ định, bất tín nhiệm kết qủa ĐHXX… Trong nhóm này, một số ẩn danh trở thành đầu não, kết hợp lại và hoạch định ra kế hoạch đánh phá: từng bước từng bước, bé xé ra to, lập đi lập lại nhiều lần với chủ đích không biến thành có. Họ cắt đầu cắt đuôi của một câu nói, phần còn lại thích hợp với việc đánh phá, họ đem ra xử dụng. Họ thành lập “working group” (nhóm hành động cấp thời), liên lạc trực tiếp, im lặng và làm việc âm thầm. Kết hợp nhiều khóa, nhiều hội địa phương, liên hội, cá nhân, đàn anh, đàn em… tạo văn kiện, chiến lược, chiến thuật, đàng hoàng… đánh ngày, đánh đêm, …

                     a.-Nội dung Thư Ngỏ của nhị vị Cựu CHT/TVBQGVN. Tham chiếu 6, 2016-11-28, Thư Ngỏ của nhị vị Cựu CHT.

Tình trạng Hậu Đại Hội bất ổn, xuất hiện ngay từ khi ĐHXX chấm dứt. Quyết định của ĐHĐ còn văng vẳng bên tai của các CSVSQ tham dự ĐHĐ, một số cá nhân và thành phần đã vu khống, mạ lỵ những cá nhân và thành phần khác trong TH, nhằm triệt hạ sự chính danh của cơ cấu Đại Hội Đồng VB (cơ quan chỉ đạo tối cao của Tổng Hội). Từ tình hình đó, với tư cách là Đại Niên Trưởng K3, cũng là Cựu CHT nhiều năm tại trường, Thư Ngỏ kể trên của nhị vị Cựu Chỉ Huy Trưởng Lâm Quang Thi và Đỗ Ngọc Nhận là lời tâm huyết đã gởi đến tập thể CSVSQ, trong mail có 2 điểm chính:

“… kết quả của ĐHXX tổ chức dựa trên Nội Quy Tổng Hội, không ai có quyền hủy bỏ hay vô hiệu hóa. Do đó chức vụ THT và CT/HĐTV&GS được ĐHXX bầu chọn, cần được duy trì điều hành sinh hoạt của Tổng Hội ...”

“… đề nghị cần có một Đại Hội Bất Thường do đương kim BCH/TH đứng ra tổ chức để giải quyết những điều đã gây nên tình trạng bế tắc hiện nay của Tổng Hội …”

Với 2 điểm này, thành phần quấy phá đã âm mưu quên đi điểm thứ nhất, đó là KÊU GỌI tôn trọng quyết định của ĐHĐ, mà chỉ chăm chú đến điểm thứ hai là ĐỀ NGHỊ của nhị vị là “cần có một Đại Hội Bất Thường”. Hãy nhớ rằng yếu tố quan trọng của Nội Quy là ĐHĐ “do đương kim BCH/TH đứng ra tổ chức”.

                     b.-Đáp ứng Thư Ngỏ

Điều thứ nhất, nhị vị Cựu CHT kêu gọi tất cả mọi CSVSQ phải tuân hành quyết định của ĐHĐ. Đa số CSVSQ, cũng như đa số thành phần trực thuộc TH, từ trước đến nay vẫn tôn trọng Nội Quy, và tuân hành quyết định của ĐHĐ. Ngoại trừ, Hậu Đại Hội kỳ này, không biết ngọn gió nào đã đưa đẩy, có âm mưu, một số ít cá nhân và một số ít thành phần đã tận dụng thủ thuật chính trị vu khống, mạ lỵ, phổ biến những bài viết khiếm nhả, tung hỏa mù với chiêu bài xa luân chiến để gây chia rẽ. Đặc biệt, cựu Trưởng Ban BBS Nguyễn Anh Dũng K25 và cựu THT Trần Vệ K19 không chịu bàn giao Bản Thảo cuốn TVBQGVN-TDLS cho Tân BCH/TH như đã phân tích ở trên. Lời kêu gọi thứ nhất của nhị vị Cựu CHT đã bay vào hư không!

Điều thứ hai, nhị vị Cựu CHT đề nghị cần có một Đại Hội Bất Thường (ĐH/BT) do đương kim BCH/TH đứng ra tổ chức. BCH/TH và CT/HĐTVGS nghiên cứu Điều 22 Nội Quy quy định việc triệu tập ĐHĐ/BT (Tham chiếu 3, Điều 22 Nội Quy, ĐHĐ BT do BCH/TH triệu tập.) và đã phổ biến Thông báo, (Tham chiếu 7, 2017-01-03, Thông Báo Thủ tục yêu cầu triệu tập ĐHBT của BCH/TH), kêu gọi các thành phần trực thuộc (là Liên Hội, Hội, Khóa), trong 1 tháng thời hạn, đề xuất yêu cầu triệu tập ĐHĐ/BT trực tiếp gởi về BCH/TH. Một đoạn trong nội dung:

” … các thành phần thuộc Tổng Hội có thể có những nhận định sâu sắc hơn, với ý kiến cần có một ĐHĐ/BT để giải quyết vấn đề tối quan trọng và cấp bách, không thể chờ đợi ĐHĐ Khoáng Đại giải quyết thì cần phải có email hoặc văn thư (đính kèm biên bản và chữ ký) gởi trực tiếp đến BCH/TH để yêu cầu triệu tập ĐHĐ/BT …”

Trong thời hạn ấn định, chỉ có 2 đơn vị gởi yêu cầu triệu tập ĐHĐ/BT trực tiếp về BCH/TH là hợp với Nội Quy và Mail thông báo. Với tỷ số 2 trên hơn 60 đơn vị, không đạt được tỷ số 2/3 yêu cầu như Điều 22 Nội Quy ấn định, BCH/TH đã có kết luận là đa số đơn vị không có yêu cầu triệu tập ĐHĐ/BT và đã phổ biến Thông báo, (Tham chiếu 8, 2017-02-02, Kết quả yêu cầu triệu tập ĐHBT của BCH/TH). Một đoạn viết như sau:

” … Xét rằng với 2 đơn vị hợp lệ yêu cầu triệu tập ĐHĐ/BT, không hội đủ điều kiện theo Điều 22 Nội Quy, BCH/TH xin trân trọng thông báo, triệt để thi hành Nội Quy TH và không thể triệu tập ĐHĐ/BT…”

Tóm lại, một Hội địa phương như Hội VB Bắc Cali đã ngang nhiên tiếm quyền của Tân BCH/TH và HĐ/TV&GS đi thu nhận yêu cầu của các thành phần của TH để triệu tập ĐHĐ Bất Thường đã gây nên làn sóng tranh cãi. Mọi CSVSQ đều biết rằng thành phần phá hoại TH đã bất tuân quyết định của ĐHĐXX, thì dù có triệu tập bao nhiêu ĐHĐ/BT rồi họ cũng quấy phá mà thôi. Nhưng dù sao để cho danh chính ngôn thuận, BCH/TH kêu gọi các đơn vị nếu thấy có nhu câu cần tổ chức ĐHĐ/BT thì hãy tập trung đề nghị về BCH/TH. Kết quả là chỉ có 2 đơn vị yêu cầu hợp với Nội Quy, không đủ túc số 2/3 như ấn định, nên BCH/TH đã tuyên bố không thể triệu tập ĐHĐ/BT. Như vậy, BCH/TH đã giải quyết rất hợp tình hợp lý đối với đề nghị thứ 2 của nhị vị Cựu Chỉ Huy Trưởng.

Một điều cũng nên nhắc là sau khi nhận được Thư Ngỏ của nhị vị CCHT, ngay cuối tuần đó, đích thân THT và CT/HĐTV&GS đã lên Bắc Cali, trước là vấn an và sau là thăm hỏi NT Lâm Quang Thi K3 về mục đích tổ chức Đại Hội Bất Thường theo lời đề nghị của nhị vị CCHT. Rất tiếc là NT Lâm Quang Thi đã không nêu mục đích.

              5.-Đánh Phá Tập San Đa Hiệu.

Tập san Đa Hiệu là cơ quan ngôn luận của tập thể CSVSQ/TVBQGVN, đã một lần bị gián đoạn vì biến cố 30-4-1975, đến nay vì muốn đánh phá và phản đối BCH/TH, họ kêu gọi nhau tuyên bố không nhận Đa Hiệu.

Điển hình, xem mail của Cựu Trưởng Ban Trị Sự sách TVBQGVN-TDLS nhiệm kỳ 2014-2016 là CSVSQ Nguyễn Xuân Thắng K25, kêu gọi không nhận Đa Hiệu để “làm sạch môi trường cho Đa Hiệu“? (Tham chiếu 9, 2016-12-08, Kêu gọi không nhận Đa Hiệu của CSVSQ Nguyễn Xuân Thắng K25).  Làn sóng rút tên không nhận Đa Hiệu đã diễn ra.

              6.-Tổ Chức Họp Mặt Đại Diện Các Khoá.

Đại Hội Các ĐDK được tổ chức vào hai ngày 20, 21-5-2017 tại San Jose, California, sau khi Hội Trưởng Hội VB/Cắc Cali tuyên bố không trực thuộc TH theo Thông Báo của Hội VB Bắc Cali ngày 26-1-2017: “Hội Cựu SVSQ/TVBQGVN vùng Bắc California là do các Cựu SVSQ/TVBQGVN tại San Jose thành lập, điều hành và sinh hoạt hoàn toàn không phụ thuộc bất cứ một tổ chức nào ngay cả “Tổng Hội Cựu SVSQ/TVBQGVN“.

Từ tuyên bố không thống thuộc Tổng Hội, từ thất bại trong việc triệu tập ĐHBT, CSVSQ Nguyễn Văn Phép K27, Hội Trưởng VB Bắc Cali, bày keo khác, tổ chức họp mặt Đại Diện các Khóa. Thông Báo (Tham chiếu 10, 2017-02-25, số 150326, Hội Bắc Cali tổ chức Họp Mặt Đại Diện các Khóa), có đoạn viết:

“… BCH/Hội Võ Bị Bắc Cali đồng ý tổ chức “Họp Mặt Đại Diện các Khóa” nhằm mục đích giúp Tập Thể Võ Bị giải quyết những phân hoá hiện tại…

và yêu cầu “…Kính mời quý Khóa, Liên Hội, Hộigởi những đề nghị cho chương trình nghị sự …đến Hội Võ Bị Bắc Cali ...”

Mục đích chính khi tổ chức Đại Hội này là LẤY BẢN THẢO SÁCH TVBQGVN-TDLS, TÀI SẢN CỦA TH, SỬA CHỮA THEO TÀI LIỆU ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐHĐXX, IN, PHÁT HÀNH VÀ RAO BÁN.

Trong khi Tập Thể Võ Bị đã có tổ chức là Tổng Hội CSVSQ, có tổ chức và có Nội Quy, các Khóa, Liên Hội, Hội trực thuộc hệ thống Tổng Hội, có THT và HĐ/TV&GS, vậy hỏi thử Khóa nào, Liên Hội nào, Hội nào sẽ phục tòng lệnh của một Hội địa phương như Hội VB Bắc Cali, để tham dự họp. Hơn nữa, Hội VB Bắc Cali đã tuyên bố không trực thuộc Tổng Hội, thì lại càng không can hệ gì đến các Hội và các Khóa. Hội VB Bắc Cali không có tư cách mời gọi.

Dựa theo Nội Quy Tổng Hội, Điều 39, Đại Diện thường trực của 31 khóa và các khóa phụ là thành phần của HĐTV&GS. Vậy chỉ có CT/HĐTV&GS mới có quyền triệu tập Đại Hội Đại Diện Các Khóa thay vì một hội địa phương.

Mặc dầu đã được nhiều CSVSQ phân tích quyền hạn triệu tập kể trên, tẩy chay ĐH/ĐDCK tại Bắc Cali do Hội VB/BCA triệu tập, nhưng CSVSQ Nguyễn Văn Phép K27, Hội Trưởng VB/BCA vẫn tiến hành triệu tập vào 2 ngày 20, 21-5-2017. Có 12 khóa tham dự với tư cách Đại Diện Khóa hoặc là đại diện của Đại Diện Khóa, chỉ đạt được khoảng 1/3 của tổng số 35 Khóa (31 Khóa Chính và 4 Khóa Phụ), có nghĩa là không được đa số tham dự họp. Ngoài ra, có những CSVSQ hoặc chủ chốt hoặc cảm tình viên của sự quấy phá cũng tham dự. Từ đó sản sinh ra Ban Điều Hành Đại Diện Các Khóa (BĐH/ĐDCK) do CSVSQ Lưu Xuân Phước đảm nhiệm Trưởng Ban. Tưởng lầm rằng tập họp được một số Khóa để gọi là Đại Hội Các Khóa, sẽ hợp pháp để bất tuân ĐHĐXX. Quên đi rằng ĐHĐ là cơ quan chỉ đạo tối cao của Tập Thể VB, để rồi lộng ngôn tuyên bố “HĐ/ĐDCK của toàn thể CSVSQ có quyền lực tối thượng để điều hành TH/CSVSQ/TVBQGVN”, để rồi đoạt quyền xuất bản cuốn sách TVBQGVN-TDLS.

              7.-Tổ Chức Đại Hội XXI.

BCH/TH đã quyết định rằng Ban Chấp Hành Hội VB Bắc Cali đương nhiệm không còn hội đủ điều kiện và tư cách để đảm trách nhiệm vụ tổ chức ĐHXXI vào năm 2018 cho hệ thống Tổng Hội. (Tham chiếu 11, 2017-07-14, VT 008 BCH/TH 2016-2018, Giải quyết sự việc liên quan đến Hội VB Bắc Cali).

Văn Thư có đoạn viết:

“… xét rằng:

              a.-Hội Trưởng Hội Võ Bị Bắc Cali đương nhiệm, CSVSQ Nguyễn Văn Phép K27, đã tuyên bố là Hội VB Bắc Cali là một Hội độc lập, không thống thuộc Tổng Hội.

              b.-CSVSQ Hội Trưởng Hội VB Bắc Cali, đã vi phạm Nội Quy và cố tình tạo ra sự phân hoá, khi tự ý đứng ra tổ chức cái gọi là “Đại Hội Đại Diện Khóa” mặc dù đã có sự khuyến cáo của BCH/TH.

              c.-Ngoài ra, hiện tình tại Hội VB Bắc Cali đang bị phân hoá trầm trọng, đã có 59 thành viên bất tín nhiệm Hội Trưởng đương nhiệm và Ban Chấp Hành Hội VB Bắc Cali.

Với những lý do nêu trên, BCH/TH rất tiếc phải có quyết định: Ban Chấp Hành Hội VB Bắc Cali đương nhiệm không còn hội đủ điều kiện và tư cách để đảm trách nhiệm vụ tổ chức Đại Hội XXI vào năm 2018 cho hệ thống Tổng Hội“.

Để thi hành quyết định số 6 của ĐHĐXX tổ chức ĐHĐ XXI năm 2018, BCH/TH đã tổ chức một phiên họp đặc biệt khẩn cấp gồm BCH/TH và HĐTV&GS, cùng với sự tham dự của Hội Trưởng Hội Võ Bị Nam Cali (CSVSQ Nguyễn Phước Ái Đỉnh K26), Tổng Đoàn Phó Ngoại Vụ/Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu (Hậu Duệ Christina Cao K14/2). Sau khi duyệt xét tình hình các địa điểm và đơn vị trực thuộc Tổng Hội có thể đảm trách việc tổ chức Đại Hội XXI, buổi họp đã đưa đến quyết định BCH/TH trực tiếp đứng ra tổ chức Đại Hội XXI tại miền Nam Cali (ĐHXXI tại Nam Cali) bằng Văn Thư số 010/BCH/TH/2016-18, ngày 28/10/2017, với quyết định:

                     a.-BCH/TH nhiệm kỳ 2016-2018 đứng ra tổ chức Đại Hội XXI tại miền Nam Cali.

                     b.-CSVSQ Phạm Văn Thuận K18 đảm trách chức vụ Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội (TBTC/ĐH) (Các thành viên tham dự phiên họp đã bầu phiếu tín nhiệm).

                     c.-TBTC/ĐH sẽ thành lập Ban Tổ Chức, chọn và thông báo ngày tổ chức Đại Hội XXI tại miền Nam Cali của Tổng Hội năm 2018, trong thời gian sớm nhất.

 

V.- QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG HỘI.

       A.-Về Ban Điều Hợp Đại Diện Các Khóa (BĐH/ĐDCK)

Xét rằng:

          1.-Cái gọi là BĐH/ĐDCK là một cơ chế bất hợp lệ, không có trong hệ thống sinh hoạt của Tổng Hội CSVSQ/TVBQGVN, được thành lập bởi một nhóm người phản đối kết quả ĐHĐXX. Họ đã tuyên bố bất hợp tác, bất tín nhiệm BCH/TH và HĐTV&GS.

          2.-Bằng văn tự, Thông Báo Số 1 của cái gọi là BĐH/ĐDCK đã huênh hoang tuyên bố là cơ quan có quyền lực tối thượng và điều hành Tổng Hội. Quan niệm trái ngược với quan niệm được xác định ở Điều 19 Nội Quy (Đại Hội Đồng là cơ quan chỉ đạo tối cao của Tập Thể Cựu SVSQ/TVBQGVN Hải Ngoại).

          3.-Bằng hành động, cái gọi là BĐH/ĐDCK đã không tôn trọng quyết định của Đại Hội Đồng XX bằng cách ngang nhiên phát hành cuốn sách TVBQGVN-TDLS.

Quyết định:

Tổng hợp các lý do nêu trên, Tổng Hội Cựu SVSQ/TVBQGVN căn cứ theo Nội Quy, không công nhận cái gọi là “Ban Đại Diện Khoá” là một thực thể của Tổng Hội Cựu SVSQ/TVBQGVN.

       B.-Về Sách TVBQGVN-TDLS

Công tác hoàn chỉnh và ấn hành sách TVBQGVN-TDLS là quyền của Tổng Hội CSVSQ/TVBQGVN đã được ĐHĐXX quyết định. Nhưng rất tiếc, nay có một nhóm CSVSQ đã lấy Bản Thảo, chỉnh sửa âm thầm và tự ý phát hành không qua sự chấp thuận của Tổng Hội CSVSQ/TVBQGVN. Sách TVBQGVN-TDLS là tài sản của Tổng Hội, được hình thành từ tim óc của hàng trăm thành viên của tập thể Võ Bị… nay nhóm người này đem in lấy danh nghĩa là CSVSQ/TVBQGVN và đang rao bán với giá $50 một cuốn ngoài cộng đồng!

Với những sự kiện xảy ra vừa nêu trên, Ban Chấp Hành Tổng Hội CSVSQ/TVBQGVN, trân trọng thông cáo:

          1.-Sách TVBQGVN-TDLS, do một nhóm tự xưng là CSVSQ/ TVBQGVN cho ra mắt, không phải là tác phẩm của Tổng Hội CSVSQ/TVBQGVN in ấn và phát hành.

          2.-Tổng Hội CSVSQ/TVBQGVN hoàn toàn không chịu trách nhiệm về hình thức cũng như nội dung của cuốn sách nêu trên.

          3.-Việc hoàn chỉnh và phát hành cuốn sách TVBQGVN-TDLS là quyết định của Đại Hội Võ Bị XXI tại miền Nam California, Hoa Kỳ vào các ngày 22, 23, 24-6-2018.

       C.-Về Tổ Chức ĐHXXI tại miền Nam Cali.

Để thi hành quyết định của ĐHĐXX trong một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và để thi hành Điều 21 Nội Quy, BCH/TH xác nhận:

              1.-BCH/TH trách nhiệm đứng ra tổ chức ĐHĐXXI tại miền Nam California vào các ngày 22, 23, 24-6-2018.

              2.-Cái gọi là “Đại Hội Võ Bị Toàn Cầu Kỳ thứ 21” tại San Jose, California không do Tổng Hội CSVSQ/TVBQGVN tổ chức.

Tập thể Võ Bị chỉ có một tổng hội duy nhất, đó là: TH/CSVSQ/ TVBQGVN; một diễn đàn duy nhất, đó là: vobivietnam@yahoogroups.com; một cơ quan ngôn luận duy nhất, đó là: tập san Đa Hiệu; và vào năm 2018, chỉ có một Đại Hội Đồng Khoáng Đại XXI duy nhất tại miền Nam California.

Để đáp lại sự mong đợi đó, Đại Hội XXI sẽ được tổ chức tại miền Nam California, Thủ Đô Tỵ Nạn Cộng Sản vào những ngày 22, 23, 24-6-2018 với 2 mục đích:

          1.-Kiện toàn sinh hoạt TH, giải quyết một số vấn đề nan giải đã xảy ra trong nhiệm kỳ vừa qua.

          2.-Dịp để chúng ta thắt chặt thêm tình cảm gắn bó giữa những CSVSQ được mãi mãi bền vững và tốt đẹp.

Nếu chúng ta đoàn kết, cùng quan tâm, cảm thông lẫn nhau, cùng nhìn về một hướng, biết đặt lợi ích chung lên cao nhất thì đoàn kết sẽ là sức mạnh, là sự tổng hợp tài năng, tinh hoa, trí tuệ của mỗi cá nhân chúng ta để giải quyết mọi việc.

Kính thỉnh cầu quý cựu SVSQ, để chứng tỏ tinh thần đoàn kết trong tập thể và xây dựng Tổng Hội, một Tổng Hội duy nhất, xin cố gắng sắp xếp về tham dự ĐHXXI tại miền Nam California là Đại Hội Đồng hoàn toàn hợp lệ, theo đúng Nội Quy TH và theo tinh thần Tình Tự Võ Bị đã có từ ngày thành lập Tổng Hội cho đến hôm nay.

Hẹn gặp quý huynh đệ CSVSQ/TVBQGVN trong ĐHĐXXI tại miền Nam Cali vào các ngày 22, 23, 24-6-2018.

Xin theo dõi tin tức về Đại Hội XXI tại website:

http://www.daihoivobitoancauxxi.com

Trân trọng kính chào,

Làm tại California, ngày 14 tháng 3 năm 2018

 1. BCH/TH/CSVSQ/TVBQGVN

Cựu SVSQ Tsu A Cầu K29, THT.

 

*****************************************************************

 

CÁC VĂN THƯ THAM CHIẾU.

—————————————————————–

Tham chiếu 1, 2016-06-28, số 140294, Thư ngỏ của nhị vị CSVSQ Phó Chủ Tịch CTĐ.

 

Kính gửi qúy Niên Trưởng, qúy Bạn, qúy Anh Em Cựu SVSQ/TVBQGVN

Thưa qúy Niên Trưởng, qúy Bạn, qúy Anh Em

Chúng tôi Cựu SVSQ Trần Văn Thư K13, Cựu SVSQ Trần Khắc Thuyên K16

Xin gửi tới qúy vị lá thư ngỏ này nhằm mục đích góp ý để xây dựng tập thể chúng ta ngày thêm hoàn chỉnh hơn.

            Thưa Qúy vị,

            Đại Hôi Đồng Kỳ 20 đã diễn ra trong ba ngày và chúng ta đã đạt được kết qủa: Bầu chọn được CT/HĐTV&GS, THT/TH Cựu SVSQ/TVBQGVN như tất cả thành viên tham dự ĐHĐ chứng kiến và bỏ phiếu kín.

            Cá nhân hai chúng tôi đã cố gắng tham dự đầy đủ toàn phần chương trình ba ngày trên. Tuy nhiên chúng tôi có những nhận xét và quyết định sau:

NHẬN XET:

            Chưa có một ĐHĐ nào diễn ra dưới sự điều hành bởi CTĐ lại còn có thêm thành viên của BTC.   Ban Tổ Chức ĐH 20 đã vi phạm một số nguyên tắc căn bản quy định trong NQ.

            Khi CTĐ đã được bầu xong, điều hợp ĐH là trách nhiệm của các  thành viên trong CTĐ – chỉ gồm thành viên CTĐ mà thôi.  Việc phụ trách thời lượng và chỉ định người được  phát biểu trong ĐH đã bị BTC tiếm quyền, cụ thể là việc ấn định thời gian phát biểu cho cử tọa đã thiếu công bằng (trường hợp CSVSQ Trần Ngọc Bửu  K23 đã dơ tay 4 lần mà không được phát biểu khiến đương sự phản đối và bỏ ra ngoài, hoặc có những thành viên cũng dơ tay nhiều lần nhưng không được phát biểu ( CSVSQ Phạm C ông Thành K28, Nguyễn thanh Sang K28 …).

            Chương trình ĐH vào ngày chót bất ngờ bị rút ngắn 1 giờ so với chương trình chính thức đã ấn định, việc thay đổi này khiến một số thành viên đến sau không có cơ hội tham gia bầu phiếu.

            Với nhiệt tình muốn đóng góp chung thành ý cùng tập thể, những sự kiện trên đã khiến chúng tôi phải lên tiếng từ những phút đầu, và bây giờ dù muộn màng nhưng xét ra là cần thiết.

            Với ước mong ĐH được thành công trong sự hài hòa, tình tự, tương kính, đoàn kết, hầu tránh xáo trộn; chúng tôi đã phải rất cố gắng để không rút lui, duy trì sự có mặt liên tục của mình trong trọn ba ngày ĐH.  Vì danh dự của người Cựu SVSQ, vì sự cần đoàn kết và gắn bó của tập thể đang trong tình trạng phân hóa, hơn nữa sự rút lui sẽ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thành bại  xảy ra cho ĐH.  Chỉ có 2 trong số 7  thành viên CTĐ  nên không thể cân bằng được những quyết định của các thành viên khác. Vả lại, chúng tôi ra khỏi CTĐ ngay lúc vừa được đề cử thì việc gì sẽ xảy đến, cũng như diễn tiến sau đó kể cả đêm Dạ Tiệc đã mời khách, và qúy anh em cùng gia đình ở xa về tham dự.

QUYÊT ĐINH::

Thưa qúy vị, nhất là qúy anh em đã đề cử chúng tôi vào CTĐ, rất tiếc chúng tôi đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ  được ủy thác và mong muốn,  kính mong quý vị thông cảm.  Quý NT, anh em hiện diện đã chứng kiến những bất thường xảy ra trong ĐH, xin tùy nghi đánh giá việc làm của chúng tôi.

Chúng tôi, Cựu SVSQ Trần Văn Thư K13, Cựu SVSQ Trần khắc Thuyên K16 rất tiếc, và rất buồn phải công khai trình bầy mọi sự việc liên quan đến phần trách nhiệm của mình qua thư ngỏ này.

Khi nhận được biên bản ĐH, chúng tôi sẽ duyệt xét lại nội dung trước khi có quyết định  ký tên.

Trân trọng,

Cựu SVSQ Trần Văn Thư K13

Cựu SVSQ Trần Khắc Thuyên K16

———————————————————————————–

Tham chiếu 2, 2016-09-23, số 092316, Văn Thư 04 VB-BCA vi phạm trưng cầu tổ chức ĐHĐ BT

—– Forwarded Message —–
From: “MinhDuc Nguyen mdnguyen1327@yahoo.com [vobivietnam]”< vobivietnam@yahoogroups.com>
To:vobivietnam@yahoogroups.com” < vobivietnam@yahoogroups.com>
Cc: Hoi Vo Bi Bac Cali <vobibaccali@googlegroups.com>
Sent: Friday, September 23, 2016 7:33 PM
Subject: [Truyen Thong TH/VBQGVN] Hội Cựu SVSQ/TVBQGVN Vùng Bắc Cali Tình Nguyện Tổ Chức Đại Hội Bất Thường

VĂN THƯ

Số: 004/BCH/HVB/BC

Trích yếu: Nhận Định và Đề Nghị của Hội CSVSQ/TVBQGVN/BC

Tham chiếu: – Nội Quy Tổng Hội CSVSQ/TVBQGVN

– Nội Quy Hội CSVSQ/TVBQGVN/BC

– Kiến Nghị Phiên Họp Khoáng Đại Hội CSVSQ/TVBQGVN/BC ngày 18/9/2016

Kính gửi:

– BCH/TH/CSVSQ nhiệm kỳ 2016-2018

– HĐTV&GS/CSVSQ nhiệm kỳ 2016-2018

– Các BCH Liên Hội, Hội CSVSQ

– Các BĐD Khóa CSVSQ

– Toàn thể quý vị CSVSQ/TVBQGVN

Tham chiếu tinh thần phiên họp khoáng đại ngày Chủ Nhật 18 tháng 9 năm 2016 tại San Jose, Hội CSVSQ/TVBQGVN Bắc California trân trọng đệ trình đến quý BCH/TH, HĐTV&GS, BCH Liên Hội, BCH Hội, BĐD Khóa và toàn thể quý vị CSVSQ một số nhận định và đề nghị của Hội chúng tôi về tình hình hiện nay của tập thể Võ Bị như sau:

– Tổng Hội CSVSQ/TVBQGVN được thành lập và hoạt động dựa trên nền tảng căn bản của “tình tự Võ Bị” và lòng thành tín giữa các CSVSQ.

– Tình trạng mất ổn định, tranh luận gay gắt giữa các CSVSQ—có cơ dẫn đến phân hoá—đã và đang âm ỉ lan rộng, gây tổn thương đến từng Hội, từng Khóa.

– Đã gần 3 tháng trôi qua kể từ khi nhiệm chức, uy tín và lòng tin tưởng của CSVSQ đối với CSVSQ Tổng Hội Trưởng và CSVSQ Chủ Tịch HĐTV&GS nhiệm kỳ 2016-2018 được đánh giá thấp so với những vị tiền nhiệm vào cùng thời kỳ nhận nhiệm vụ.

Đứng trước viễn ảnh về nguy cơ chia rẽ, khó hàn gắn của tập thể, BCH/HCSVSQ/TVBQGVN/BC được sự đồng thuận của các Hội Viên, kiến nghị về việc triệu tập một Đại Hội Bất Thường để giải quyết tình trạng mất ổn định hiện nay.

Tham chiếu Điều 22–Nội Quy Tổng Hội, Đại Hội Bất Thường do BCH/TH triệu tập, chúng tôi sẽ tình nguyện đảm trách nhiệm vụ tổ chức nếu hội đủ 1 trong 3 điều kiện dưới đây:

1/ CT/HĐTV&GS với 2/3 thành viên đồng ý.

2/ THT và CT/HĐTV&GS đồng ý.

3/ Hội Bắc Cali thỉnh cầu mỗi Liên Hội, Hội và Khóa vui lòng cho biết ý kiến“Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” tổ chức Đại Hội Bất Thường nhằm giải quyết những bất đồng hiện tại. Chúng tôi sẽ đếm số phiếu trả lời “Đồng ý”hoặc “Không đồng ý” dựa trên tổng số đơn vị hồi đáp. Những Liên Hội, Hội, Khóa không trả lời sẽ được xem là tự khước từ việc sử dụng quyền quyết định của mình. Theo quy định của Nội Quy, Đại Hội Bất Thường được triệu tập khi có sự yêu cầu của 2/3 các Liên Hội, Hội và Khóa, tuy nhi ên —từ trước cho đến nay—trên thực tế, chưa sinh hoạt nào của Hội hoặc Tổng Hội có được sự hiện diện đông đủ 100% của tất cả 31 Khoá.

Để Hội CSVSQ/TVBQGVN/BC có thể chuẩn bị Đại Hội Bất Thường một cách chu đáo, chúng tôi mong mỏi sự đáp ứng của tất cả quý vị trước ngày 31 tháng 10 năm 2016. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua những địa chỉ email sau:

HT: mdnguyen1327@yahoo.com, TTK: thieuk30@yahoo.com hoặc trên diễn đàn TH.

Với tấm lòng sắt son, tất cả vì Trường Mẹ, vì tương lai của tập thể, Hội chúng tôi khẩn đề nghị giải pháp triệu tập Đại Hội Bất Thường—để Tổng Hội chúng ta sớm ổn định sinh hoạt, giữ gìn tình tự trước khi sự việc càng lúc càng trở nên nghiêm trọng.

Trong chiều hướng xây dựng, chúng tôi cũng thiết tha kêu gọi tinh thần tự thắng, tự chế, cùng hướng đến một giải pháp khả thi, phù hợp với quy định của Nội Quy Tổng Hội.

Chúng tôi chân thành cám ơn và trân trọng kính chào quý vị.

Milpitas, ngày 23 tháng 09 năm 2016

T.M. BCH/HCSVSQ/TVBQGVN/BC

Hội Trưởng

CSVSQ Minh Đức Nguyễn Văn Phép K27

ĐỒNG KÍNH GỞI:

– Uỷ Ban Tư Vấn & Giám Sát Hội CSVSQ/TVBQGVN/BC

– Hội Đồng Đại Diện Khóa Hội CSVSQ/TVBQGVN/BC

– Các BCH Liên Hội, Hội CSVSQ

– Các BĐD Khóa CSVSQ

– Các Đoàn PNLV

– Tổng Đoàn TTNĐH

“để kính tường”

– Hệ Thống Truyền Thông nội bộ

“để phổ biến”

————————————————————————————————

Tham chiếu 3, Điều 22 Nội Quy, ĐHĐ BT do BCH/TH triệu tập.

 

Điều 22 – Đại Hội Đồng bất thường do BCH/TH triệu tập trong các trường hợp sau đây:

-Khi có sự yêu cầu của 2/3 các Liên Hội, Hội và Khóa (đính kèm biên bản và chữ ký).

-Khi có sự yêu cầu của CT/HĐTV&GS (đính kèm biên bản và chữ ký của 2/3 thành viên HĐTV&GS).

-Khi THT và CT/HĐTV&GS đồng ý để giải quyết vấn đề tối quan trọng và cấp bách.

-Sau khi nhận được yêu cầu chính thức, BCH/TH có nhiệm vụ triệu tập trong vòng 60 ngày, thư mời họp phải có đính kèm chương trình nghị sự.                              

—————————————————————————

Tham chiếu 4, Quyết định thứ 4 của ĐHĐXIX năm 2014.

 

 1. BCH/TH tiếp tục và hoàn thành sách “TVBQGVN Theo Dòng Lịch Sử.” Thành lập một Ủy Ban Kiểm Soát, gồm 5 đến 7 thành viên như Cựu CHT&THT&CT/HĐTV&GS, CT/HĐTV&GS đương nhiệm, và 1-2 nhà sử học làm cố vấn.

—————————————————————————-

Tham chiếu 5a, 2016-07-27, của  2 CSVSQ Trần Ngọc Bửu K23, BBSNK 2012-2014, CSVSQ Nguyễn Anh-Dũng K25, BBSNK 2014-2016

THƯ NGỎ

Trích yếu: V/v TÁC QUYỀN CỦA CÁC BÀI VIẾT TRONG BẢN THẢO SÁCH TRƯỜNG VÕ BỊ QUỐC GIA VỊÊT NAM THEO DÒNG LỊCH SỬ.

Kính gửi:

– Quý NT và Các Bạn CSVSQ Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam,

– Quý Chị thuộc các Đoàn Phụ Nữ Lâm Viên,

– Các Cháu thuộc Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu.

Kính thưa toàn thể quý vị,

Trong buổi họp của BTC/ĐH XX vào ngày 23 tháng 7 năm 2016 vừa qua, sau khi xong phần của BTC/ĐH 20 là phần của BCH/TH mới, anh Tsu A Cầu Khóa 29 đã tuyên bố: “Dù bản thảo quyển THEO DÒNG LỊCH SỬ có được sửa chữa hết những lỗi lầm theo danh sách của Quý Niên Trưởng Khóa 19 và các khóa khác nếu có, CŨNG VẪN SẼ KHÔNG ĐƯỢC IN.” (Xin đọc email đính kèm bên dưới của CSVSQ Lê Phước Nhuận Khóa 28, thư ký của BTC/ĐH 20, cũng là thư ký của ĐH XX)

Kính thưa toàn thể quý vị,

Lời tuyên bố trên của anh Tsu A Cầu K29 và với quan điểm làm việc “bình mới, rượu mới” đã cho thấy anh và BCH không còn cần đến bản thảo Sách TVBQGVN TDLS dưới bất cứ hình thức nào. BCH sẽ có BÌNH MỚI là một Ban Biên Soạn mới, và RƯỢU MỚI là một cuốn sách mới về TVBQGVN.

BBS hai nhiệm kỳ 2012-14 và 2014-16 đã biên soạn, xin bài tiểu sử của các khóa, xin bài viết và hình ảnh của nhiều tác giả, đã trình bày… để tạo nên nội dung và hình thức cho cuốn sách TVBQGVN TDLS mà quý vị đã thấy và đã đọc, qua 100 cuốn bản thảo và Website Sách TVBQGVN TDLS trong thời gian vừa qua.

Nay bản thảo TVBQGVN TDLS đã không còn cần thiết cho BCH/TH nhiệm kỳ mới, và KHÔNG ĐƯỢC IN; nên BBS nhiệm kỳ 2014-2016 tuyên bố không giao bản thảo và không hợp tác với BCH/TH, đồng thời THEO LUẬT VỀ TÁC QUYỀN, BBS TRẢ LẠI TẤT CẢ CÁC BÀI VIẾT CHO CÁC TÁC GIẢ.

Tưởng cũng nên nhắc lại ở đây: “Tất cả các bài viết, tác phẩm nghệ thuật… thuộc quyền sử dụng của tác giả, cho đến khi họ từ bỏ quyền này qua việc hiến tặng, hoặc nhượng lại bằng một văn bản với chữ ký minh thị và hợp pháp.

Với tinh thần đó, BBS Sách TVBQGVN TDLS nhiệm kỳ 2012-2014 và 2014-2016 sẽ trả lại tất cả các bài viết và tranh ảnh nghệ thuật cho TÁC GIẢ.

– Tiểu Sử các khóa, sẽ trả lại cho Ban Đại Diện các khóa.

– Tất cả các bài viết, hình ảnh lịch sử và nghệ thuật sẽ được trả lại cho tác giả hoặc người sưu tầm.

– Sau thời điểm này, những vi phạm tác quyền như: sao chép, đạo văn, lấy cắp dữ kiện… trong bản thảo TVBQGVN TDLS là xâm phạm quyền sở hữu của các tác giả.

– BBS sẽ giữ bản quyền tên Sách “TRƯỜNG VÕ BỊ QUỐC GIA VỊÊT NAM THEO DÒNG LỊCH SỬ” vì là tên do BBS đã chọn.

Kính thưa toàn thể quý vị,

Kèm theo Thư Ngỏ này, BBS xin được gởi đến toàn thể quý vị lời cám ơn chân thành và sâu xa về những đóng góp, cộng tác mà chúng tôi đã nhận được, trong nỗ lực hoàn tất Sách TVBQGVN TDLS theo nguyện vọng của tuyệt đại đa số thành viên của Tập Thể Võ Bị.

Thư ngỏ này cũng là một lời TẠM BỊÊT mà chúng tôi gởi đến toàn thể quý vị, trong niềm mong ước rằng: chúng ta sẽ vẫn tìm đến với nhau để làm những việc có ý nghĩa hầu VINH DANH TRƯỜNG MẸ – TRƯỜNG VÕ BỊ QUỐC GIA VỊÊT NAM.

Trân trọng kính chào toàn thể quý vị.

Ngày 27 tháng 7 năm 2016

Đại Diện BBS Sách TVBQGVN TDLS,

CSVSQ Trần Ngọc Bửu K23, NK 2012-2014

CSVSQ Nguyễn Anh-Dũng K25, NK 2014-2016

————————————————————-

Tham chiếu 5b, 2016-10-23, Trần Vệ K19, Tuyên bố không được quyền xử dụng Bản Thảo.

Kính gởi BCH TH CSVSQ TVBQGVN nhiệm kỳ 2016-2018

Đồng kính gởi Cựu SVSQ Nguyễn Hồng Miên K19 CT HĐ Tư Vấn & GIám Sát.

Thưa Quý vị.

Ngay sau khi mãn nhiệm kỳ THT TH CSVSQ nhiệm kỳ 2014-2016, độ một tuần sau, tôi ,Trần Vệ K19 , đã bàn giao khuôn dấu TH CSVSQ TVBQGVN và bản Nội Quy cho Cựu SVSQ Tsu A Cầu K29 Tân THT đắc cử trong ĐH 20 .

Theo nguyên tắc hành chánh giữa hai đơn vi hạ và thượng phiên thì các Ban Ngành tân cựu bàn giao với nhau .

Tôi đã thông báo cho các thành viên BCH TH 2014-2016 rõ đìều này và cà hai BCH TH tuần tự thi hành như Ban Điều Hợp Diễn Đàn VBH, Web Side ..

Riêng Sách TVBQGVN TDLS thuộc về phần hành của Cựu SVSQ Nguyễn Anh Dũng K25 Trưởng Ban Biên Soạn . Tôi đã tham khảo với TBBS và đồng ý như sau : Khi bắt đầu biên soạn Sách TVBQGVN TDLS, chúng tôi đã hỏi các Đại Diện Khoá để mượn BảnTiểu Sử của Khoá, nay vì lý do gì đó không xử dụng nữa, chúng tôi phải hoàn trả lại cho họ . Hiện nay chúng tôi có 100 Bản Thảo đã cung cấp cho các khoá. Quý vị trong BCH nhiệm kỳ mới cũng không thể xử dụng được vì đó thuộc về tác quyền của từng khoá . Vậy làm sao BCH TH 2014-2016 bàn giao được .

Còn Tập San Đa Hiệu thì BCH TH 2014-2016 đã phát hành số cuối cùng là Đa Hiệu 108 và Cựu Chủ Bút đã sẵn sàng bàn giao mà chưa thấy Tân Chủ Bút đân cả .

Ba tháng rồi mà BCH TH nhiệm kỳ 2016-2018 vẫn chưa thành lập được .

Vậy xin quý vị cố gắng lên . Trách nhiệm nầy cũng một phần do những người đã đề cử quý vị trong Đai Hội vừa qua .

Một lần nữa BCH TH 2014-2016 xin nhấn mạnh là chúng tôi không còn trách nhiệm gì nữa . Chúng tôi còn nhiều việc trọng đại hơn cho đất nước đang nguy cơ mất vào tay Tàu Cộng .

Trân trọng,

Cựu SVSQ Trần Vệ K19

————————————————————————

Tham chiếu 6, 2016-11-28, Thư Ngỏ của nhị vị Cựu CHT.

THƯ NGỎ

Thân mến gởi quý CSVSQ/TVBQGVN,

Chúng tôi là Lâm Quang Thi K3 và Đỗ Ngọc Nhận K3, Cựu Chỉ Huy Trưởng TVBQGVN xin có đôi lời tâm huyết gởi đến toàn thể quý CSVSQ/TVBQGVN.

            1.-Niềm tự hào của CSVSQ/TVBQGVN là phục vụ lý tưởng quốc gia dân tộc, được TVBQGVN tôi luyện với nhiều truyền thống cao đẹp, nổi bậc nhất là truyền thông Tình Tự Võ Bị trong mọi tình huống thời gian và không gian. Muốn thực hiện 2 mục tiêu căn bản này, chúng ta phải luôn gắn bó và đoàn kết với nhau trong tập thể Võ Bị.

            2.-Từ 5 tháng nay, sau ngày ĐH20 tại California, nội bộ Tổng Hội đang trải qua nhiều sự xáo trộn, có chiều hướng đi đến sự phân hóa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của Trường Mẹ, danh dự và sự trường tồn của tập thể Võ Bị.một cơ cấu mà chúng ta đã dày công xây dựng trên 40 năm qua tại hải ngoại.

            3.-Quan niệm rằng kết quả của ĐH20 tổ chức dựa trên Nội Quy Tổng Hội, không ai có quyền hủy bỏ hay vô hiệu hóa. Do đó chức vụ THT và CT/HĐTV&GS được ĐH20 bầu chọn, cần được duy trì điều hành sinh hoạt của Tổng Hội.

            4.-Xét rằng tình trạng phân hóa trong tập thể hiện nay, rất khó tìm ra được giải pháp có thể thống nhất và vừa lòng được các ý kiến khác biệt nhau, nếu không có được một quyết định chung của tập thể. Vì vậy chúng tôi đề nghị cần có một Đại Hội Bất Thường do đương kim BCH/TH đứng ra tổ chức để giải quyết những điều đã gây nên tình trạng bế tắc hiện nay của Tổng Hội.

            5.-Trong tinh thần xây dựng ước mong được nhìn thấy Tổng Hội CSVSQ/TVBQGVN duy trì tình đoàn kết và Tình Tự Võ Bị, chúng tôi thiết tha kêu gọi CSVSQ Tsu A Cầu K29, THT, cho triệu tập ĐHBT như đề cập ở trên để giải quyết sự bế tắc hiện nay.

Thân mến chào toàn thể quy anh em.

Làm tại San Jose & San Antonio. Ngày 28-11-2016.

Lâm Quang Thi và Đỗ Ngọc Nhận.

Cựu CHT/TVBQGVN.

——————————————————————

Tham chiếu 7, 2017-01-03, Thông Báo Thủ tục yêu cầu triệu tập ĐHBT của BCH/TH.

Thông Báo

Kính gởi:  

-Liên Hội VB Âu Châu, Úc Châu, Canada và các Hội VB địa phương  trực thuộc,

         -Các Hội VB địa phương tại Hoa Kỳ,

         -Các Khóa kể cả Khóa FACS.

Thông báo: HĐ/TV&GS.

Trích yếu: v/v Thủ tục yêu cầu triệu tập Đại Hội Đồng Bất Thường Tổng Hội.

 1. Tham chiếu Điều 22 Nội Quy Tổng Hội, Đại Hội Đồng Bất Thường Tổng Hội (ĐHĐ/BT) được triệu tập để giải quyết vấn đề tối quan trọng và cấp bách.
 2. Chấp hành quyết nghị của ĐHĐ20, BCH/TH nhiệm kỳ 2016-2018 đã thành lập BCH và đang xúc tiến công việc đã được ấn định. BCH/TH nhận thấy không cần thiết phải triệu tập ĐHĐ/BT.
 3. Tuy nhiên, các thành phần thuộc Tổng Hội có thể có những nhận định sâu sắc hơn, với ý kiến cần có một ĐHĐ/BT để giải quyết vấn đề tối quan trọng và cấp bách, không thể chờ đợi ĐHĐ Khoáng Đại giải quyết thì cần phải có email hoặc văn thư (đính kèm biên bản và chữ ký) gởi trực tiếp đến BCH/TH để yêu cầu triệu tập ĐHĐ/BT. BCH/TH sẽ thi hành đúng tinh thần Điều 22 của Nội Quy để triệu tập. Email hay văn thư yêu cầu xin ghi rõ nhận định, để đưa đến yêu cầu triệu tập với mục đích rõ ràng để giải quyết. Email hay văn thư yêu cầu là bằng chứng để TH tổng kết yêu cầu. Các thành phần sau đây, nếu có yêu cầu, xin gởi về BCH/TH:
 4.    Các Liên Hội,
 5. Các Hội, kể cả các Hội trực thuộc các Liên Hội,
 6. Các Đại Diện Khóa, kể cả Đại Diện Khóa FACS.
 7. Để dễ dàng trong việc tổng kết email hay văn thư yêu cầu của các thành phần, xin:
 8.    Ghi rõ có dự trù tham dự ĐHĐ/BT hay không?
 9. Gởi về BCH/TH trước ngày 31-1-2017. Thành phần nào không gởi văn thư hoặc không gởi đúng trong thời hạn này, được kể như đã nhận định không cần thiết phải triệu tập ĐHĐ/BT.
 10. BCH/TH thành khẩn yêu cầu quý thành viên nghĩ đến sự tồn vong, sự lớn mạnh của Tổng Hội và nhất là sự trưởng thành của Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu (một ngày không xa họ sẽ thay thế lớp cha ông) hãy cùng nhau sinh hoạt trong tình tự Võ Bị, tôn trọng ĐHĐ, tôn trọng Bản Nội Quy, tôn trọng Bản Điều Lệ Diễn Đàn đã có từ nhiều năm nay. Nếu chúng ta không tôn trọng ĐHĐXX (Khoáng Đại), thì dù có tổ chức hai ba ĐHĐ/BT thì cũng chẳng có kết quả gì hơn.

 Kính chào đoàn kết và tự thắng.

Trân trọng thông báo, 

 1. BCH/TH

Cựu SVSQ Diệp Quốc Vinh K27, TTK 

———————————————————————

Tham chiếu 8, 2017-02-02, Kết quả yêu câu triệu tập ĐHBT của BCH/TH.

From: “Vinh Diep vqdp@hotmail.com [vobivietnam]” <vobivietnam@yahoogroups.com>
To: VobiVietNam VBVN <vobivietnam@yahoogroups.com>; ……………………

Cc: Mien 19 <mienk19@yahoo.com>
Sent: Thursday, February 2, 2017 11:09 PM
Subject: [Truyen Thong TH/VBQGVN] V/v Kết quả yêu cầu triệu tập Đại Hội Đồng Bất Thường 

Thông Báo

Kính gởi: -Liên Hội VB Âu Châu, Úc Châu và các Hội VB địa phương trực thuộc,

                -Các Hội VB địa phương tại Hoa Kỳ và Canada.

                -Các Khóa kể cả Khóa FACS.

Thông báo: Hội Đồng TV&GS.

Trích yếu: v/v Kết quả yêu cầu triệu tập Đại Hội Đồng Bất Thường  Tổng Hội.

———–

 1. Quốc gia có luật pháp, hội đoàn có Nội Quy.Đối với Tổng Hội TVBQGVN, Nội Quy là văn kiện căn bản điều hành Tập Thể Võ Bị Hải Ngoại đã   đượcchấp nhận và thi hành từ ngày được biểu quyết bởi các Đại Hội Đồng tiền nhiệm.
 2. Nay, dựa vào sự mong muốn của một số CSVSQ phát biểu trên Diễn Đàn TH và thể theo lời đề nghị qua Thư Ngỏ của nhị vị Cựu CHT (Tham chiếu 2), BCH/TH đã thi hành Điều 22 Nội Quy (quy định thể thức triệu tập ĐHĐ/BT) ra Thông Báo vào ngày 03/01/2017 (Tham chiếu 1) yêu cầu các đơn vị (Khóa, Hội và Liên Hội) cần phải có email hoặc văn thư gởi trực tiếp đến BCH/TH để yêu cầu triệu tập ĐHĐ/BT trước ngày 31-1-2017, nếu có nhu cầu.
 3. Thời gian thu thập yêu cầu để quyết định triệu tập ĐHĐ/BT từ các đơn vị được ấn định từ ngày 03/01/2017 đến 31/1/2017. Đến hôm nay, BCH/TH chính thức nhận được yêu cầu từ 2 đơn vị sau đây là hợp lệ, vì đã gởi trực tiếp đến BCH/TH, có biên bản họp và có mục đích: K20 và K23. 
 4. Xét rằng với 2 đơn vị hợp lệ yêu cầu triệu tập ĐHĐ/BT, không hội đủ điều kiện theo Điều 22 Nội Quy (Tham chiếu 3), BCH/TH xin trân trọng thông báo, triệt để thi hành Nội Quy TH và không thể triệu tập ĐHĐ/BT.
 5. BCH/TH thiết tha mong mỏi quý Niên Trưởng và quý bạn vì danh dự của TVBQGVN, vì tình tự Võ Bị, xin hãy:

-Tôn trọng và chấp hành mọi quyết định và thành quả của  ĐHĐ20.

-Yểm trợ BCH/TH phục vụ hữu hiệu cho tập thể Võ Bị.

 1. BCH/TH sẽtiếp tục:

-Áp dụng triệt để mọi điều khoản quy định trong Nội Quy.

-Mọi ý kiến sửa đổi, bổ túc Nội Quy phải được ghi nhận và chỉ được giải quyết trong ĐHĐXXI vào năm 2018. 

Trước thềm năm mới, kính chúc quý CSVSQ và gia quyến một năm an khang và thịnh vượng.

Trân trọng kính chào, 

Orange County, California, ngày 2 tháng 2 năm 2017

 1. Cựu SVSQ Tsu A Cầu K29, Tổng Hội Trưởng

Cựu SVSQ Diệp Quốc Vinh K27, Tổng Thư Ký

——————————————————-

Tham chiếu 9, 2016-12-08, Kêu gọi không nhận Đa Hiệu của CSVSQ Nguyễn Xuân Thắng K25, Cựu Trưởng Ban Trị Sự thuộc BBS nhiệm kỳ 2014-2016

K25 tẩy chay Đa Hiệu, 8-12-2016

Các bạn K25 thân,

Như các bạn đều biết, Đa Hiệu là cơ quan ngôn luận của TH và được điều hành bởi BCH/TH. Nếu “phẩm chất” của BCH/TH không ra gì như là tráo trở, gạt gẫm, độc tài… thì tờ Đa Hiệu cũng vậy thôi. Do đó, biện pháp KHÔNG NHẬN ĐA HIỆU là một hành động tốt nhất, hửu hiệu nhất để giúp tập thể làm “sạch sẽ môi trường” cho tờ Đa Hiệu của chúng ta.

Tình Thân,

NgXThang

——————————————————————–

Tham chiếu 10, 2017-02-25, số 150326, Hội Bắc Cali tổ chức Họp Mặt Đại Diện các Khóa

From: “MinhDuc Nguyen mdnguyen1327@yahoo.com [vobivietnam]” <vobivietnam@yahoogroups.com>
Subject: [Truyen Thong TH/VBQGVN] RE: Thông báo của Hội Võ Bị Bắc Cali về việc tổ chức Họp Mặt Đại Diện các Khóa.

Thông báo của Hội Võ Bị Bắc Cali về việc Đại Diện các Khóa đề nghị tổ chức Họp Mặt Đại Diện các Khóa. 

        Kính gởi quý Cựu SVSQ Đại Diện Khoá:  6, 7, 10, FACS, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31 và quý Hội Toronto, Dallas Fort Worth, Tiểu Bang Washington, San Diego, Georgia, Florida, Louisiana, Victoria Úc Châu và Liên Hội Úc Châu.

 1. Tham chiếu: …………………………..
 2. Nay, Hội Cựu SVSQ/TVBQGVN Bắc Cali trân trọng thông báo:
 3.    BCH/Hội Võ Bị Bắc Cali đồng ý tổ chức “Họp Mặt Đại Diện các Khóa” nhằm mục đích giúp Tập Thể Võ Bị giải quyết những phân hoá hiện tại.
 4.    Phạm vi thảo luận là những khuyết điểm về tổ chức—liên quan đến Nội Quy để ngăn ngừa những xáo trộn có thể tái diễn. 
 5.  Kính mời quý Khóa, Liên Hội, Hội có hoặc không có trong danh sách nêu trên, gởi những đề nghị cho chương trình nghị sự—nhằm mục đích chấm dứt tranh luận, hàn gắn rạn nứt—đến Hội Võ Bị Bắc Cali theo các email sau đây: 

          – Cựu SVSQ Minh Đức Nguyễn Văn Phép K27: mdnguyen1327@yahoo.com

          – Cựu SVSQ Nguyễn Gia Thiếu K30: thieuk30@yahoo.com

          – Cựu SVSQ Nguyễn Đức Quyền K28: ducquyen28sj@yahoo.com 

 1. Hội Võ Bị Bắc Cali sẽ có buổi họp khoáng đại để bầu cử Trưởng Ban Tổ Chức cho “Họp Mặt Đại Diện Khoá” và chương trình nghị sự sẽ dựa theo các đề nghị mà Hội nhận được. 
 2. Hội Võ Bị Bắc Cali sẽ thông báo địa điểm và ngày giờ cho ngày Họp Mặt. 

            Trân trọng thông báo. 

   San Jose, ngày 25 tháng 2 năm 2017

    Cựu SVSQ Minh Đức Nguyễn Văn Phép K27

   Hội Trưởng Hội Cựu SVSQ/TVBQGVN Bắc Cali

—————————————————————————

Tham chiếu 11, 2017-07-14, VT 008 bch th 2016-2018, Giải quyết sự việc liên quan đến Hội VB Bắc Cali.

VĂN THƯ

                                                                                          Số: 008/BCH/TH/2016-18

          Trích yếu:      V/V Giải quyết sự việc liên quan đến Hội VB Bắc Cali.

          Tham chiếu:  Nội Quy TH/CSVSQ/TVBQGVN

                                Quyết định Đại Hội Đồng Kỳ Thứ XX ngày 26 tháng 6 năm 2016                                       

1.-BCH/TH NK 2016-2018, chúng tôi đã nhận được Văn Thư số 7 của Hội VB Bắc Cali yêu cầu BCH/TH bổ nhiệm Ban Tổ Chức cho ĐH21 vào năm 2018 dựa theo như kết quả của ĐHĐ20.

2.-Từ ngày Tổng Hội được thành lập cho đến nay tất cả các thành viên đều chấp nhận trực thuộc và sinh hoạt trong hệ thống của Tổng Hội dưới một bản Nội Quy. Qua bao nhiệm kỳ và Đại Hội, kể cả ĐHĐXX, mọi đơn vị đều tuân theo và thi hành một cách nhịp nhàng và tuyệt đối. Hội VB Bắc Cali đã tham dự các Đại Hội VB với tư cách là một thành viên của TH. Do đó, khi tham dự ĐH XX, Hội VB Bắc Cali mới đủ tư cách tình nguyện tổ chức ĐH XXI của TH vào năm 2018.

3.-Nay xét rằng:

a.-Hội Trưởng Hội Võ Bị Bắc Cali đương nhiệm, CSVSQ Nguyễn Văn Phép K27, đã tuyên bố là Hội VB Bắc Cali là một Hội độc lập, không thống thuộc Tổng Hội.

b.-CSVSQ Hội Trưởng VB Bắc Cali, đã vi phạm Nội Quy và cố tình tạo ra sự phân hoá, khi tự ý đứng ra tổ chức cái gọi là “Đại Hội Đại Diện Khóa” mặc dù đã có sự khuyến cáo của BCH/TH.

c.-Ngoài ra, hiện tình tại Hội VB Bắc Cali đang bị phân hoá trầm trọng, đã có 59 thành viên bất tín nhiệm Hội Trưởng đương nhiệm và Ban Chấp Hành Hội VB Bắc Cali.

4.-Với những lý do nêu trên, BCH/TH rất tiếc phải có quyết định: Ban Chấp Hành Hội VB Bắc Cali đương nhiệm không còn hội đủ điều kiện và tư cách để đảm trách nhiệm vụ tổ chức Đại Hội XXI vào năm 2018 cho hệ thống Tổng Hội.

Văn thư này thay thế cho sự trả lời của BCH/TH đến Hội VB Bắc Cali sau khi BCH/TH nhận được VT07 của Hội VB Bắc Cali. Đồng thời BCH/TH cũng thông báo chung đến tất cả CSVSQ hiện cư trú tại vùng Bắc Cali.

                                                                Orange County, ngày 14 tháng 7 năm 2017

           TM BCH/TH

                                                                                                              

                                                                                                         

                                   Cựu SVSQ Tsu A Cầu K29

                            Tổng Hội Trưởng

       

 

                                                                                                               

NƠI NHẬN:                                                                                                                                                                                           

– Hội VB Bắc Cali

ĐỒNG KÍNH GỞI:

…………………………..