Tâm Thư Thứ 2 Của Tổng Hội

Tâm Thư Thứ 2 Của Tổng Hội

  Lời mở đầu

Trong hơn một năm qua, một nhóm người có ác ý đã liên tục phổ biến trong tập thể Võ Bị và phát tán ra ngoài cộng đồng những điện thư không đúng sự thật với mục đích làm giảm uy tín của Ban Chấp Hành Tổng Hội (BCH/TH). Họ gây hoang mang, nghi kỵ trong tập thể Võ Bị bằng cách đã đưa ra nhiều thủ đoạn, luận điệu chia rẽ nội bộ tập thể như vu cáo, đả kích, xuyên tạc chủ trương, đường lối, lập trường, chính sách của BCH/TH. Họ lập đi lập lại luận điệu này nhiều lần nhằm mục đích tạo sự nghi kỵ, tâm lý hoài nghi trong tập thể.

 

Để xác định sự thật và làm sáng tỏ những sự kiện này thêm lần nữa, chúng tôi xác nhận lại những điều đã được trình bày và tranh luận nhiều lần trước đây.

 

 • Những vấn đề liên quan đến THT

 

 1. Vu khống về liên hệ giữa TH/CSVSQ/TVBQGVN, Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại và Đảng Việt Tân

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại (Tập Thể Chiến Sĩ) là một hội đoàn cựu quân nhân được thành lập bởi hơn 130 hội đoàn cựu quân nhân QLVNCH tại Hải Ngoại. Tập Thể Chiến Sĩ không phải là một tổ chức chính trị hay đảng phái trong cộng đồng tỵ nạn. Lúc thành lập, năm 2003, hầu hết quý vị NT Tướng Lãnh, kể cả quý NT xuất thân từ TVBQGVN, đã tham gia vào Ban Vận Động và Ban Tổ Chức, sau đó trở thành thành viên trong Ban Tư Vấn của Tập Thể này.

Là một cựu quân nhân QLVNCH, một thành viên của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam Cali, tôi đã tham gia sinh hoạt trong Tập Thể Chiến Sĩ từ ngày thành lập. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy có sự xuất hiện hay ảnh hưởng của đảng Việt Tân trong hoạt động của Tập Thể Chiến Sĩ. Theo tôi được biết, thành phần nhân sự hiện tại của cấp Trung Ương, gồm 3 cơ chế là Hội Đồng Đại Diện, Hội Đồng Giám Sát và Hội Đồng Điều Hành, không có ai là đảng viên của Đảng Việt Tân cả. Cá nhân tôi cũng chưa từng là đảng viên của bất cứ một đảng phái nào, kể cả đảng Việt Tân! Vậy thì những cáo buộc của những kẻ ác ý hoàn toàn vô căn cứ và rất trẻ con!

Khi được đề cử từ Khoá 29 ra tranh chức THT trong ĐHĐXX, tôi là Trung Tâm Phó Ngoại Vụ của Trung Tâm Tây Nam, một trong nhiều Trung Tâm của Tập Thể Chiến Sĩ. Đây không phải là chức vụ được bầu lên nên không phải là chức vụ lãnh đạo. Ngoài ra, chẳng ai đặt vấn đề này trong lúc tranh cử, và khi được tín nhiệm với số phiếu 82/93, tỷ số này quá cao so với tỷ số 2/3 được ấn định bởi Điều 51 của Nội Quy nên ĐHĐ đã quyết định tôi đắc cử chức THT, vậy thì không thể nói là ĐHĐ vi phạm Nội Quy! Vì theo Điều 19 Nội Quy: “Đại Hội Đồng (khoáng đại hoặc bất thường) là cơ quan chỉ đạo tối cao của Tập Thể CSVSQ/TVBQGVN hải ngoại.

Sau khi đắc cử, vì nhiệm vụ nặng nề, tôi đã từ nhiệm chức vụ Phó bên Trung Tâm Tây Nam để dùng toàn thời gian cho Tổng Hội Võ Bị vào ngày 10-7-2016.

 

 1. Dựng chuyện không thành có: “Bình Mới Rượu Mới”

Tôi tái xác nhận và khẳng định là tôi chưa bao giờ nói câu “Bình Mới Rượu Mới”, và người phao tin cũng đã đính chánh lại.

 1. Vu cáo với câu “THT không cho in sách TVBQGVN-TDLS!”

Ngày 23-7-2016, sau phần họp đúc kết Đại Hội XX của BTC là phần linh tinh, người thư ký phiên họp đã nhắc nhở và xác nhận trước là phần tâm tình linh tinh này sẽ không ghi trong biên bản, vì đó chỉ là chuyện ngoài lề. Thế mà nay lại có người thất hứa, thiếu tư cách, dùng nó như chuyện “đinh đóng cột”! Một câu chuyện chỉ viết lại có một câu thì làm sao hết ý! Đây là thủ thuật cắt câu nói, giữ phần còn lại thích hợp với việc đánh phá, họ đem ra xử dụng, suy diễn theo ý hướng của người tường thuật có ác ý.

Câu chuyện xảy ra như thế này, trong phần nói chuyện linh tinh, khi có người hỏi về thời gian dự định phát hành sách, tôi có trả lời là dự đoán khoảng một năm, nếu chúng ta cố gắng. Người đó hỏi lại là tại sao phải chờ lâu thế? Tôi giải thích tiếp là chúng ta đừng nghĩ là cứ sửa hết những lỗi lầm, sai sót từ quý NT K19 trình bày trước ĐHĐXX là được in, vì:

 

 1. Cần thời gian thành lập Ban Biên Soạn mới.
 2. Cần thêm chương “Vị Quốc Vong Thân”.
 3. Cần cân bằng lại bố cục cuốn sách.
 4. Cần một dàn bài tổng quát chung cho những bản tiếu sử Khoá để tránh những sự kiện bị trùng hợp, lập lại.
 5. Cuối cùng là cần sự chuẩn thuận của Ban Duyệt Xét.

 

Thật ra ai cũng biết là THT không có quyền, hay đặc quyền nào khi quyết định in hay không in cuốn sách này vì đó là quyền của Ban Duyệt Xét sẽ được thành lập bởi Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát. THT chỉ có trách nhiệm, được giao từ ĐHĐXX, là thành lập Ban Biên Soạn mới để tiếp tục tu chỉnh từ nội dung đến hình thức để cuốn sách được hoàn hảo hơn dựa vào bản thảo từ BCH/TH nhiệm kỳ 2014-2016. Và BCH/TH đã tiến hành thủ tục thành lập Ban Biên Soạn mới bằng “Thư Mời Thành Lập Ban Biên Soạn” vào ngày 12-09-2016. Cho nên việc vu cáo THT không cho in sách là việc làm sai trái của những kẻ ác ý đã cố tình bới lông tìm vết, gây hoang mang, tìm hết lý do này đến lý do khác để đánh phá BCH/TH.

 

 1. Xuyên tạc chủ trương và đường lối sinh hoạt của BCH/TH về sự kiện “Luật Sư Trần Kiều Ngọc”

Nhóm chống đối đã đi từng bước từng bước, bé xé ra to, lập đi lập lại nhiều lần với chủ đích “không biến thành có”. Đây là một thí dụ điển hình cho những hành động vu khống, chụp mũ liên tục từ những cá nhân có đầu óc bất bình thường!

 

 1. Ngày 16-10-2016, buổi hội thảo “Tuổi Trẻ Hải Ngoại và Cội Nguồn” của cô Trần Kiều Ngọc, đại diện cho phong trào của giới trẻ ở hải ngoại, đã được tổ chức tại Nam Cali. Một số thành viên trong Ban Chấp Hành Tổng Hội CSVSQ/TVBQGVN có tham dự buổi hội thảo không ngoài mục đích tìm hiểu quan điểm và đường lối sinh hoạt; đồng thời, tạo cơ hội cho Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu (thế hệ hậu duệ) mở rộng kiến thức và tầm nhìn hầu tự chọn cho mình một con đường đấu tranh chống Cộng Sản dựa trên lập trường Quốc Gia Dân Tộc mà cha ông đã từng chiến đấu bảo vệ Miền Nam Việt Nam.
 2. Trong thời gian này, chúng tôi không hề nghe bất cứ một lời chỉ trích đối với cô Trần Kiều Ngọc, từ các Cộng Đồng Tỵ Nạn Cộng Sản trên toàn thế giới.
 3. Trong buổi hội thảo, cô Trần Kiều Ngọc đã đứng dưới Cờ Vàng, quấn khăn có Cờ Vàng, chào Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Bài diễn văn do cô thuyết trình mang nội dung tích cực, có tinh thần chống Cộng Sản rõ ràng. Những người hiện diện đã tỏ ra tán đồng phong cách của cô, vì hiểu được tâm huyết của thế hệ kế thừa.
 4. Trước đó TH/CSVSQ/TVBQGVN chưa hề liên lạc với cô. Sau buổi hội thảo cho đến nay, TH/CSVSQ/TVBQGVN chưa hề gặp lại cô và tổ chức của cô.
 5. TH/CSVSQ/TVBQGVN cũng chưa bao giờ đưa ý kiến chính thức và liên lạc với cô. Hoạt động và tổ chức của cô chưa bao giờ ảnh hưởng đến lập trường chống Cộng Sản và sinh hoạt của TH/CSVSQ/TVBQGVN.
 6. Lập trường của cô Trần Kiều Ngọc ngày hôm nay không liên quan gì đến lập trường chống Cộng Sản của TH/CSVSQ/TVBQGVN, cũng như không ảnh hưởng đến sinh hoạt chung của TH/CSVSQ/TVBQGVN.

 

Ban Chấp Hành TH/CSVSQ/TVBQGVN trân trọng xác định:   

 

 1. TH/CSVSQ/TVBQGVN luôn theo đuổi lập trường chống Cộng Sản Việt Nam, chống các chế độ độc tài và ý thức hệ Cộng Sản.
 2. TH/CSVSQ/TVBQGVN lấy Lý Tưởng Quốc Gia Dân Tộc, Truyền Thống Võ Bị và phương châm Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa làm kim chỉ nam cho mọi hoat động.
 3. TH/CSVSQ/TVBQGVN luôn yểm trợ, ủng hộ các tổ chức, các phong trào và hội đoàn Quốc Gia chống Cộng Sản Việt Nam.

 

 1. Tại Sao Tổng Hội Tổ chức ĐHXXI tại Nam Cali vào 3 ngày 22, 23, 24-6-2018?

Sau khi Hội Trưởng Hội VB/Cắc Cali tuyên bố không trực thuộc TH theo Thông Báo của Hội VB Bắc Cali ngày 26-1-2017: “Hội Cựu SVSQ/TVBQGVN vùng Bắc California là do các Cựu SVSQ/TVBQGVN tại San Jose thành lập, điều hành và sinh hoạt hoàn toàn không phụ thuộc bất cứ một tổ chức nào ngay cả “Tổng Hội Cựu SVSQ/TVBQGVN“. BCH/TH đã quyết định rằng Ban Chấp Hành Hội VB Bắc Cali đương nhiệm không còn hội đủ điều kiện và tư cách để đảm trách nhiệm vụ tổ chức ĐHXXI vào năm 2018 cho hệ thống Tổng Hội. Văn Thư 008 BCH/TH 2016-2018, ngày 14-07-2017, có đoạn viết:

“… xét rằng:

              a.-Hội Trưởng Hội Võ Bị Bắc Cali đương nhiệm, CSVSQ Nguyễn Văn Phép K27, đã tuyên bố là Hội VB Bắc Cali là một Hội độc lập, không thống thuộc Tổng Hội.

              b.-CSVSQ Hội Trưởng Hội VB Bắc Cali, đã vi phạm Nội Quy và cố tình tạo ra sự phân hoá, khi tự ý đứng ra tổ chức cái gọi là “Đại Hội Đại Diện Khóa” mặc dù đã có sự khuyến cáo của BCH/TH.

              c.-Ngoài ra, hiện tình tại Hội VB Bắc Cali đang bị phân hoá trầm trọng, đã có 59 thành viên bất tín nhiệm Hội Trưởng đương nhiệm và Ban Chấp Hành Hội VB Bắc Cali.

Với những lý do nêu trên, BCH/TH rất tiếc phải có quyết định: Ban Chấp Hành Hội VB Bắc Cali đương nhiệm không còn hội đủ điều kiện và tư cách để đảm trách nhiệm vụ tổ chức Đại Hội XXI vào năm 2018 cho hệ thống Tổng Hội”.

Để thi hành quyết định số 6 của ĐHĐXX tổ chức ĐHĐ XXI năm 2018, BCH/TH đã tổ chức một phiên họp đặc biệt khẩn cấp gồm BCH/TH và HĐTV&GS, cùng với sự tham dự của Hội Trưởng Hội Võ Bị Nam Cali (CSVSQ Nguyễn Phước Ái Đỉnh K26), Tổng Đoàn Phó Ngoại Vụ/Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu (Hậu Duệ Christina Cao K14/2). Sau khi duyệt xét tình hình các địa điểm và đơn vị trực thuộc Tổng Hội có thể đảm trách việc tổ chức Đại Hội XXI, buổi họp đã đưa đến quyết định BCH/TH trực tiếp đứng ra tổ chức Đại Hội XXI tại miền Nam Cali (ĐHXXI tại Nam Cali) vào 3 ngày 22, 23, 24-6-2018.

 • Kết Luận

Với sự trình bày về những vấn đề liên quan đến sinh hoạt của Tổng Hội trong thời gian qua, chúng tôi hy vọng đã trả lời và giải tỏa những thắc mắc, hoài nghi, nếu có, từ các CSVSQ quan tâm.

Bây giờ, chúng tôi xin kính chuyển lời mời gọi của BTC/ĐHXXI tại Nam Cali của Tổng Hội vào 3 ngày 22, 23, 24-6-2018:

 

“Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam là “Một Tập Thể Bất Khả Phân”, BTC ước mong được đón tiếp tất cả các CSVSQ và gia đình, các cháu TTNDH, không phân biệt vì bất cứ lý do gì, và nhất là cho dù có những bất đồng quan điểm trong quá khứ. Vì cùng chung mái Trường Mẹ, cùng được huấn luyện, đào tạo và cũng như đã từng vào sinh ra tử với nhau trong cuộc chiến, đùm bọc chia xẻ với nhau trong những cơn khốn cùng, không có động lực nào có thể chia cắt chúng ta thành từng mảnh vụn. Đại Hội Đồng XXI là nơi sẽ giải quyết những dị biệt, bất đồng nếu có; ở đó, một khi đã là CSVSQ ai ai cũng có quyền phát biểu ý kiến của mình và sẽ được tôn trọng, biểu quyết bởi Đại Hội Đồng bao gồm các CSVSQ tham dự ĐH, đến từ khắp mọi nơi trên toàn cầu. Được như vậy, chúng ta mới xứng đáng là một tập thể có kỷ cương, vững mạnh và không hổ thẹn với tiếng thơm đã từng được tuyên dương là rường cột của quốc gia và của QLVNCH.
 
Một lần nữa, Ban Tổ Chức tha thiết kêu gọi toàn thể CSVSQ vì danh dự của tập thể, vì truyền thống tốt đẹp của trường Mẹ, hãy gạt bỏ mọi tỵ hiềm, đến với nhau, và đối thoại với nhau để cùng duy trì một tập thể đoàn kết, gắn bó, ngõ hầu làm gương sáng cho thế hệ đàn em, con cháu trong tương lai trong việc tranh đấu cho một quê hương dân chủ, tự do no ấm thật sự.”

 

Trân trọng kính chào,

Ngày 18 tháng 3 năm 2018

Tổng Hội Trưởng TH/CSVSQ/TVBQGVN

Cựu SVSQ Tsu A Cầu K29