Liều Thuốc Đắng Cho Võ Bị Phần III – CSVSQ Nguyễn Văn Nam K20

    LIỀU THUỐC ĐẮNG CHO VÕ BỊ

PHẦN III :CHẤP NHẬN THƯƠNG ĐAU-CỦNG CỐ LẠI HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Đại Hội do Ban Đại Diện Các Khóa tổ chức tại San José vừa kết thúc như một tiếng chuông cảnh tĩnh, đánh thức những ai còn trông chờ nhóm Đại Diện Các Khóa còn chút TTVB  cùng ngồi lại với nhau.

Những gì tôi đã dự đoán gần hai năm nay,qua  các bài viết  đăng trên Diễn Đàn đã lần lượt xảy ra không sai một tí nào.Sự thật dù đau lòng chúng ta cũng  đành phải chấp nhận.

Tôi khẩn thiết kêu gọi qúy huynh đệ hãy cùng siết chặt tay nhau giữ vững Tập Thể Võ Bị dù có bị sức mẽ phần nào.Thiết thực nhất ,đặt mọi nổ lực vào việc tổ chức Đại Hội XXI,thực hiện thật tốt chương trình mà Ban Tổ Chức vừa công bố. Đặt trọng tâm vào việc bầu chọn Tân Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2018-2020.

Trong tình hình hiện nay,tôi cầu nguyện Ơn Trên và Vong Linh Các Huynh Đệ Vị Quốc Vong Thân phù hộ cho chúng ta lựa chọn được một Tân Tổng Hội Trưởng là một thành viên thuộc HỘI VÕ BỊ NAM CALI,bất kỳ khóa nào.Được như vậy,chúng ta có thể yên tâm hơn trong khoảng đời còn lại,cùng nhau củng cố lại hệ thống tổ chức của Đại Gia Đình  Võ Bị chặt chẻ hơn.

Qua hai năm thử thách,một tia hy vọng cuối cùng có thể được nhìn thấy ở Đại Hội XXII khi nhóm ĐDCK hồi tâm chuyển ý.

Tôi cũng đề nghị cùng Ban Tổ Chức Đại Hội,Hiệu Kỳ Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu cũng được rước đúng theo Lễ Nghi Quân Cách cùng Quốc Kỳ và Quân Kỳ TVBQGVN.

Kính chúc Đại Gia Đình Võ Bị luôn an lành.Kính chúc Đại Hội XXI thành công rực rở.

CSVSQ Nguyễn Văn Nam K20.