Ân Nhân Đóng Góp

Xin chân thành cảm tạ sự rộng lượng ủng hộ tài chánh cũng như tinh thần cho Đại Hội XXI của toàn thể quý NT, quý chị, quý CSVSQ, các cháu TTNĐH và thân hữu .
Địa chỉ đóng góp ý kiến, chi phiếu:
1, Chi Phiếu xin gửi về:
    QUOC TRAN
    1475 HIGHPOINT ST. UPLAND, CA ̣91784, USA
2,  PayPal A/C: my yahoo email
     tran27147@yahoo.com

3,  Ngoại Quốc Bank transfer:

     Quoc T Tran
     Chase Bank Swift Number: CHASUS33
     Account Number: 231938355

4.  US Bank transfer:

     Quoc T Tran
     Chase Bank Routing Number: 322271627
     Account Number: 231938355

Danh sách yểm trợ ĐHXXI, tính đến ngày 01/15/2018

Số TT Name  Khóa Số Tiền  Đã Nhận $  Chưa Nhận $ Ghi Chú
110 LHVB Âu Châu $336.00 x 300 €
45 Hội VB Kansas $100.00 x
123 Hoàng A Sam 9 $1,000.00 x
1 Nguyễn Kim Biên 10 $100.00 x
83 Phạm quang Mỹ 10 $50.00 x
44 Nguyễn Quang Hà 12 $50.00 x
59 Nguyễn Quốc Đống 13 $100.00 x
87 Khoá  15 Nam Cali 15 $200.00 x
132 Bùi Quyền 16 $200.00 x
89 Nguyễn Văn Ức 16 $100.00 x
121 Lê sĩ Thắng 17 $100.00 x
106 Lê Văn Cưu 17 $50.00 x
95 Nguyễn Lân 17 $100.00 x
108 Nguyễn Quang Trung 17 $100.00 x
2 Nguyễn Văn Dục 17 $100.00 x
47 Khóa 18 18 $300.00 x
50 Bùi Văn Miều 18 $100.00 x
30 Đỗ Văn Hạnh 18 $100.00 x
133 Đỗ Văn Mai 18 $20.00 x
62 Huỳnh văn Giai 18 $50.00 x
84 Lã quý Trang 18 $100.00 x
31 Lai Đình Đán 18 $100.00 x
93 Lê Văn Mễ 18 $100.00 x
100 Lương Công Cẩn 18 $100.00 x
3 Nguyễn Ngọc Khoan 18 $100.00 x
135 Nguyễn Viết Lưu 18 $20.00 x
136 Nguyễn Đức Cường 18 $20.00 x
137 Nguyễn Chiếu Liệt 18 $20.00 x
85 Phạm văn Thuận 18 $100.00 x
46 Trần Ngọc Huế 18 $100.00 x
94 Trịnh Bá Tứ 18 $50.00 x
134 Vĩnh Điền 18 $20.00 x
32 Khóa 19 19 $300.00 x
79 Châu Đức Thảo 19 $50.00 x
22 Đặng Đình Liêu 19 $50.00 x
67 Đinh Văn Thuận 19 $100.00 x
52 Đỗ Tự Cường 19 $200.00 x
76 Dương Văn Chiến 19 $50.00 x
72 Hồ Văn Hạc 19 $50.00 x
105 Hoàng Gia Hiếu 19 $50.00 x
70 Hồng K. Trân 19 $100.00 x
54 Huỳnh Ngọc Ẩn 19 $50.00 x
78 Lê Khắc Kha 19 $20.00 x
91 Lê Kim Ngọc 19 $50.00 x
122 Nguyễn Chí 19 $100.00 x
104 Nguyễn Đình Hạnh 19 $100.00 x
9 Nguyễn Hồng Miên 19 $200.00 x
102 Nguyễn Minh Tâm 19 $30.00 x
74 Nguyễn Ngọc Nam Cường 19 $50.00 x
5 Nguyễn Nho 19 $100.00 x
119 Nguyễn Phước Tây 19 $20.00 x
4 Nguyễn Văn Hóa 19 $100.00 x
55 Nguyễn Văn Tấn 19 $50.00 x
8 Nguyễn Văn Triệu 19 $100.00 x
124 Nguyễn Việt Hồ 19 $50.00 x
116 Nguyễn Vĩnh Giám 19 $56.00 x 50 €
77 Nguyễn Xuân Thi 19 $30.00 x
120 Phạm Thanh Quang 19 $50.00 x
75 Tô Văn Cấp 19 $30.00 x
7 Tôn Thất Ban 19 $100.00 x
56 Trần Phú Tỉnh 19 $50.00 x
80 Trần Tiễn San 19 $20.00 x
81 Trịnh Đức Phương 19 $20.00 x
6 Trương Khương 19 $100.00 x
65 Trương Thanh Sương 19 $100.00 x
49 Võ Quang Giáng 19 $100.00 x
53 Võ Trọng Em 19 $100.00 x
141 Trần Văn Chính 19 $50.00  x
118 Chị Lương Thành Lập 19/1 $56.00 x 50 €
82 Chị Nguyễn Khắc Hiếu 19/1 $100.00 x
10 Nguyễn Hữu Mạnh 20 $100.00 x
86 Nguyễn Thanh Đức 20 $100.00 x
109 Quách Tinh Cần 20 $100.00 x
138 Trần Hưũ Bảo 20 $50.00 x
11 Trần Thanh Quang 20 $100.00 x
127 Đặng Quang Phước 21 $50.00 x
29 Đổng Duy Hùng 21 $100.00 x
36 Hồ Tấn Đạt 21 $100.00 x
39 Lê Quý Trấn 21 $50.00 x
12 Lý Ngọc Đức 21 $100.00 x
27 Lý Văn Lực 21 $50.00 x
40 Nguyễn Đắc Song Phương 21 $50.00 x
71 Nguyễn Ngọc Tùng 21 $50.00 x
28 Nguyễn Văn Hải 21 $50.00 x
103 Phạm Công Cẩn 21 $30.00 x
128 Phạm Quang Hậu 21 $50.00 x
38 Trần Văn Khiết 21 $50.00 x
96 Võ Minh Hoà 21 $100.00 x
117 Dương Hiển Tòng 22 $100.00 x
66 Mai Vĩnh Phú 22 $100.00 x
88 Trần Văn Tiến 22 $50.00 x
107 Bùi Văn Hồng 23 $100.00 x
61 Đỗ Mạnh Trường 23 $50.00 x
73 Lê Hoành 23 $100.00 x
69 Quách vĩnh Niên 24 $100.00 x
21 KT Paris 25 $112.00 x 100 €
13 Lê Khắc Phước 25 $100.00 x
14 Nguyễn Em 25 $100.00 x
99 Nguyễn Hàm 25 $300.00 x
33 Đào Quý Hùng 26 $100.00 x
125 Nguyễn Bắc Ninh 26 $100.00 x
41 Nguyễn Phước Ái Đỉnh 26 $100.00 x
114 Trần Quang Diệu 26 $56.00 x 50 €
126 Trương Văn Thanh 26 $50.00 x
15 Diệp Quốc Vinh 27 $100.00 x
48 Diệp Tắc Zìu 27 $50.00 x
68 Nguyễn Đình Huy 27 $50.00 x
98 Nguyễn Duy Niên 27 $50.00 x
43 Nguyễn Văn Tấn 27 $50.00 x
92 Trần Hũu Hành 27 $56.00 x 50 €
42 Trần Trí Quốc 27 $200.00 x
57 Trần Văn Hổ 27 $100.00 x
142 Hoàng Trọng Đức 27 $500.00 x
60 CSVSQ K28 Đông Bắc Mỹ 28 $50.00 x
34 Hoàng Như Cầu 28 $100.00 x
97 Trần Tường 28 $100.00 x
58 Trương Thành Minh 28 $100.00 x
139 Khóa 29 29 $400.00 x
90 Đỗ Trọng Đạt 29 $100.00 x
37 Đỗ Trọng Kiên 29 $100.00 x
51 Phan Văn Ý 29 $100.00 x
16 Phòng Tít Chắng 29 $100.00 x
23 Tsu A Cầu 29 $200.00 x
113 Nguyễn Bạch Châu 30 $56.00 x 50 €
35 Phan Văn Lộc 30 $100.00 x
112 Hoàng Tôn Long 31 $56.00 x 50 €
101 TĐ/TTNĐH TTN $200.00 x
111 LĐTTNĐH Âu Châu TTN $56.00 x 50 €
17 Christina Cao 14/2 $100.00 x
129 Trần Diễm Chinh 18/2 $40.00 x
130 Trần Hồng Châu 18/2 $30.00 x
131 Trần Thùy Phương 18/2 $30.00 x
63 Mark Phan 19/2 $50.00 x
64 Julie Vo 19/2 $50.00 x
18 Đặng tuấn Khôi 25/2 $112.00 x 100 €
19 Đặng Bích Phương 25/2 $112.00 x 100 €
20 Đặng tuấn Khoa 25/2 $112.00 x 100 €
25 Irwin Tsu 29/2 $50.00 x
24 Laura Tsu 29/2 $200.00 x
26 William Tsu 29/2 $50.00 x
115 Nguyễn Thị Huyền Nga TH/K24 $112.00 x 100 €
140 La Phương Tâm TH/K25 $100.00 x
Tổng Cộng $14,038.00 $1,150.00