Nhạc Sĩ Việt Khang Tâm Tình và Cảm Ơn Cộng Đồng Việt Nam

Xin kính chuyển tin thời sự mới nhất với sự dè dặt để rộng đường dư luận.