Liều Thuốc Đắng Cho Võ Bị – CSVSQ Nguyễn Văn Nam K20

LIỀU THUỐC ĐẮNG CHO VÕ BỊ             

                  PHẦN II:CHẤP NHẬN THƯƠNG ĐAU ĐỂ GIỮ VỮNG TẬP THỂ VÕ BỊ LÀ MỘT KHỐI ĐỒNG NHẤT BẤT KHẢ PHÂN. 

   I-Như đã trình bày rõ ràng ở phần I,chúng ta không còn phương cách nào để giữ vững Tình Tự Võ Bị một cách toàn vẹn như xưa,bàn tay lông lá của địch đã chen vào hàng ngủ chúng ta và một Tổng Hội ma qủy sắp ra đời.

 Chỉ vài ngay sau khi ĐHXX vừa chấm dứt (bằng tất cả thủ tục cần thiết của TTVB như 19 lần đại hội trước),một nhóm nhỏ đã kêu gọi phủ nhận kết qủa của ĐH và bất tín nhiệm tân THT cũng như chủ tịch  HDTV&GS.Không thành công họ tiếp tục kêu gọi triệu tập Đại Hội Bất Thường, rồi tổ chức Đại Hội Đại Diện Các Khóa mà chỉ có người cùng phe nhóm mới được mời tham dự,bầu lên Ban Đại Diện với chủ tịch là CSVSQ Lưu Xuân Phước Khóa 24,ngang nhiên tuyên bố BĐD/CK có quyền lực tối thượng !!! Họ đã lộ rõ 3 âm mưu thâm độc :

1-Công khai chiếm đoạt tài sản Tổng Hội xuất bản sách Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam với thâm ý biến một quân trường nổi tiếng khắp vùng Đông Nam Á Châu để trở thành một quân trường tầm thường như các quân trường khác bằng cách bỏ trang Vị Quốc Vong Thân.

2-Làm biến chất Tình Tự Võ Bị gây nên tình trạng DẬU ĐỔ BÌM BỊP LEO để dễ bề thao túng, đánh phá.

3-Âm mưu tiếm đoạt danh xưng Tổng Hội CSVSQ/TVBQGVN một tổ chức lâu đời ,truyền thống của Tập Thể Võ Bị, được cầu chứng tại Tòa Án Lương Tâm của Đại Gia Đình Võ Bị, được chứng gíám bởi vong linh các anh hùng Vị Quốc Vong Thân, để phục vụ cho quyền lợi riêng tư của họ.

*Không chấp nhận kết qủa của ĐHHXX,nhưng lại bắt buộc Tập Thể phải thi hành quyết định của ĐHXX,tổ chức ĐHXXI tại Bắc Cali trong khi hội Bắc Cali tuyên bố tách rời khỏi hệ thống tổ chức của tập thể !!!

*Đế tránh tiếng hầu đánh lận con đen,phỉnh gạt thiên hạ,hội BCL bầu lại BCH mới nhưng vẫn tiếp tục đi theo con đường củ. Đợi đúng một tháng, hội BCL vẫn bất động,BCH/TH ra văn thư dành quyền tổ  chức ĐHXXI,một quyết định thật sáng suốt.

*BĐH/ĐDCK ngang nhiên tổ chức Đại Hội 21 tại Bắc Cali vào tháng 5,một tháng trước Đại Hội XXI chính thức của Tổng Hội.. ĐH21 là một Đại Hội ma qủy,một thứ đại hội « Trật đường rầy »,vì được tổ chức bởi BĐH/ĐDCK trái nội quy và không có trong tổ chức của TTVB, đi ngược với truyền thống lâu đời của TTVB (Đại Hội XXI :viết bằng mẫu tự La Mã).Thật ra BĐH/ĐDCK mới tổ chức Đại Hội lần đầu tiên(tổ chức càn,làm ẩu) với tên gọi ĐH21 chứ không phải đại hội lần thứ 21 của TTVB  !!!

*Đại Hội 21 vào tháng 5 tại Bắc Cali để bầu ra một tổ chức dù dưới bất kỳ danh xưng nào kể cả tiếm đoạt danh xưng Tổng Hội cũng không phải là TH thứ hai của TTVB,mà chỉ là một tổ chức của một nhóm nhỏ phản loạn đã bị địch lợi dụng khai thác ,giựt dây để đánh phá chúng ta ;TTVB luôn là một khối đồng nhất,bất khả phân.

*Mọi cố gắng kêu gọi vì Tình Tự Võ Bị,vì danh dự ,lương tâm của một CSVSQ/TVBQGVN…để TTVB  giữ được nguyên vẹn như xưa đối với nhóm ĐDCK đang ra sức đánh phá TTVB hiện nay chỉ là việc láp biển vá trời,một tiếng kêu trong sa mạc !!!

*Một tia hy vọng còn sót lại,một giải pháp cuối cùng mong manh có thể xảy ra:chấp nhận thực tế xem họ như là nhóm ĐỐI LẬP của TTVB ,cùng nhau chạy đua để thử sức,không đánh phá,ra sức thu phục nhân tâm để giành chính nghĩa với BCH/TH nhiệm kỳ 2018-2020 trong Đại Hội XXII được tổ chức ở địa phương ngoài Nam và Bắc Cali vào năm 2020.

II-RIÊNG TTVB với truyền thống lâu đời được điều hành bởi Ban Chấp Hành Tổng Hội nhiệm  kỳ 2016-2018 :

Số phận của Tập Thể Võ Bị (được điều hành bởi Ban Chấp hành Tổng Hội được Đại Hội Đồng giao phó trong phiên trực 2 năm) được định đoạt trong ĐHHXXI ,được tổ chức trong 3 ngày vào tháng 6 năm 2018 tại Nam Cali.

Trước tình hình hiện nay,TTVB phải được đặt trong tình trạng báo động đỏ,buộc chúng ta phải co cụm lại để phòng thủ vững vàng căn nhà VB.Ai cũng biết Nam Cali là thủ đô của người Việt tỵ nạn cộng sản,hội VB.NCali là hội đông nhất và mạnh nhất của chúng ta.Với tình hình nầy Nam Cali phải được xem là Bộ Tư Lệnh Của Võ Bị,các Liên Hội,Hội địa phương là những Khu chiến thuật,những đơn vị đặc nhiệm lưu động bên ngoài để bảo vệ,Bắc Cali được xem là tạm thời bị địch chiếm làm căn cứ địa để đánh phá chúng ta.

A-ĐẠI HỘI XXI  được tổ chức trong 3 ngày vào tháng 6 năm 2018 tại Nam Cali :

Hội VB.NCali lảnh trọng trách tổ chức ĐHHXXI cần phải nghiên cứu thật kỹ và giải quyết mọi vấn đề,trong mọi tình huống dựa trên căn bản :

1-Tình Tự Võ Bị Truyền Thống, áp dụng đúng nội quy và theo phong cách riêng của VB trước năm 1975.Mỗi CSVSQ/TVBQGVN đều mang trong người giòng máu Võ Bị,dầu có bị lôi cuốn vào mê hồn trận rồi cũng sẽ thức tỉnh,sẽ tìm về với tập thể,bổn phận chúng ta là phải cùng nhau giữ vững căn nhà VB,hữu xạ tự nhiên hương,anh em sẽ đoàn tụ,tự cứu TTVB trước đã,TTVB còn thì anh em còn.

2-Bảo vệ thanh danh TVBQGVN-Nêu cao truyền thống và Tình Tự Võ Bị trước năm 1975-Nêu cao danh dự và nhân cách CSVSQ/TVBQGVN.

3-Chọn lựa thật kỹ « Chủ Tọa Đoàn », đầy đủ bản lảnh,phẩm cách để Đại Hội đạt được thành qủa tốt đẹp.

4-Chúng ta nên ý thức được tầm quan trọng của Đại Hội XXI,của BCH/TH nhiệm kỳ 2018-2020,các khóa chọn lựa thật kỹ để khuyến khích cá nhân đảm nhận trọng trách THT,dĩ nhiên sẽ được hâu thuẩn bởi Tập Thể.Mọi người ai có điều kiện cố gắng về tham dư để góp sức cùng an hem,nhất là các huynh đệ thuộc nhóm 59 anh em ở Bắc Cali.

5-Lá phiếu của những CSVSQ  trực tiếp có mặt tại Đại Hội là quan trọng nhất,mang tính chất quyết định.Ai muốn ủy nhiệm cho bạn bè bầu dùm phải được các Liên Hội,Hội địa phương lập danh sánh trước gởi về BTC để trình trước ĐH,nếu được ĐHĐ quyết định chấp nhận thì mới có gía trị.Không bầu Online.

6-MỘT ĐỀ NGHỊ RẤT CẦN THIẾT :XÁC ĐỊNH RÕ RÀNG CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN&GIÁM SÁT.

Đại Hội sẽ tổ chức một buổi họp riêng gồm Đại Diện Các Khóa có mặt tại Đại Hội(gồm các đại diện chính thức của các khóa hoặc người được ủy quyền hoặc do các thành viên của khóa có mặt tại chổ bầu ra) để bầu BAN ĐIỀU HÀNH ĐẠI DIỆN CÁC KHÓA gồm 3 người chịu trách nhiệm trực tiếp trước « Đại Diện Các Khóa » về mọi sinh hoạt bên cạnh HĐTV&GS(liên lạc các ĐDK,tham khảo ý kiến…).

Như vậy HĐTV&GS sẽ gồm có 5 thành viên :

-Chủ tịch : Do ĐHĐ bầu ra.

 -Phó chủ tịch:Do chủ tịch lựa chọn để phụ tá cho mình.

 -Ban Điều Hành Đại Diện Các Khóa : 3 thành viên.

 B-ĐỀ NGHỊTân Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2018-2020 sẽ đặt trọng tâm vào :

 1-Giữ vững và phát triển toàn diện TTNĐH,theo sát sinh hoạt tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho đoàn quân Hậu Duệ hoạt động song song,phối hợp chặt chẻ với TH.

 2-Nên lưu nhiệm ít nhất 30%những thành viên trong BCH/TH nhiệm kỳ 2016-2018,những anh em nhiều tâm huyết,nắm vững tình hình đã lèo lái căn nhà Võ Bị suốt 2 năm qua trong điều kiện khó khăn nhất.Các anh em trong BCH/TH nhiệm kỳ 2016-2018 đừng nản long,hảy vì Danh Dự chung ráng thêm một nhiệm kỳ nữa,hợp lực cùng BCH mới.

 *Phát triển và nắm vững hệ thông truyền thông,chuyên môn hóa các thành viên của cơ quan ngôn luận : Đặc san Đa hiệu (Ban trị sự),ban điều hành diễn đàn Tổng Hội.

 3-Thành lập thêm ban nghiên cứu chính trị và an ninh nội bộ.

 *Khuyến cáo và trợ lực cùng 59 thành viên thuộc HVB.Bắc Cali không chấp nhận BCH/HBC hiện tại,tổ chức đại hội bất thường,bầu lại BCH.VB Bắc Cali theo đúng nội quy,trực thuộc TH.CSVSQ/TVBQGVN.

   4-QUYỂN SÁCH TVBQGVN/TDLS

  Quyển sách TVBQGVN/TDLS là niềm mong ước của mọi người nnưng cũng chính là tử nguyệt mà địch cũng nhận thấy và triệt để khai thác,qủa nhiên một số không phải là ít huynh đệ chúng ta đã sụp vào rọ của chúng.

 Chúng ta cần phải bình tĩnh và sáng suốt để nhận định cho chính xác:

 -Mục đích chính để xuất bản sách là góp tài liệu vào Quân Sử của QLVNCH về TVBQGVN.

 -Nêu cao Thanh Danh,Truyền Thống và Tình Tự Võ Bị của người CSVSQ/TVBQGVN trước dư luận thế giới,cho lớp hậu duệ TTNĐH,cho các thế hệ trẻ Dân Tộc Việt Nam. Đối tượng CHÍNH LÀ HỌ chứ không  phải CHỈ DÀNH RIÊNG CHO TẬP THỂ VÕ BỊ vì chúng ta  là những người trong cuộc.

 -Sách TVBQGVN/TDLS do ĐHĐ quyết định xuất bản,giao trách nhiệm cho Tổng Hội thi hành, đó là công sức chung của TTVB,danh dự chung của mọi người.Phải được biên soạn kỹ lưỡng và BCH/TH chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tập Thể trong việc xuất bản sách.

 -Thành lập lại BBS sách nhiệm kỳ 2018-2020,căn cứ theo bản thảo BBS nhiệm kỳ 2014-2016  là tài sản chung của tập thể,sửa chửa và bổ túc thêm đến khi tương đối hoàn chỉnh,xứng đáng với thanh danh TVBQGVN rồi xuất bản trong nhiệm kỳ 2018-2020.

 TỔNG ĐOÀN THANH THIẾU NIÊN ĐA HIỆU

 Các cháu nên ghi nhớ :

 *Là lực lượng thừa hưởng Niềm Tự Hào của TVBQGVN và trong tương lai rất gần các cháu sẽ nhận lấy trọng trách thay thế thế hệ cha anh,tiếp tục đấu tranh cho một nước Việt Nam Tự Do,Dân Chủ,Nhân Quyền,hổ trợ cùng đồng bào trong nước chống kẻ thù xâm lược Trung Cộng.

 *Không nao núng trước mọi áp lực, đánh phá từ mọi phía.Không nản lòng trước mưu mô xảo quyệt,gian manh của kẻ thù,luôn ghi nhớ rằng Võ Bị Đà Lạt MUÔN ĐỜI là kẻ thù đáng gườm nhất của giặc Cộng.Người đấu tranh nào đứng bên cạnh TTVB,người đó tự mang BẢN ÁN TREO của giặc Cộng vào người,vì bản chất của chúng là nuôi ba năm xài một giờ,vắt chanh bỏ võ.Các cháu chỉ cần giương cao ngọn cờ Chính Nghĩa(vàng ba sọc đỏ) và Quân kỳ TVBQGVN trong mọi lúc,mọi nơi,còn phương thức thì trên mọi lảnh vực, Ở ĐÂU CÓ ÁP BỨC BÓC LỘT Ở ĐÓ CÓ ĐẮU TRANH.

 *Không bận tâm đến các bác,các chú của nhóm đang đánh phá TTVB,tiếp  tục những việc làm hữu ích mà các cháu đã gặt hái được trong thời gian qua.

 *Chuẩn bị sẳn tinh thần hòa nhã với các bạn TTNĐH khác trong ĐGĐVB khi họ có phương cách hành động khác hoặc tự tách rời khỏi tập thể chúng ta,nhưng TUYỆT ĐỐI tránh không đôi co,không đả kích cũng không đối thoại,xem họ như THÀNH PHẦN ĐỐI LẬP giúp mình thấy rõ được điều hay,lẽ phải hoặc sai lầm,thiếu sót giúp mình sửa chửa,làm tốt hơn.

 Chúc Đại Hội XXI tại Nam Cali tháng 6 năm 2018 thành công tốt đẹp.

 Tập Thể Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam Luôn Đồng Nhất Bất Khả Phân.

 Nguyện xin ơn trên và vong linh các anh hùng Vị Quốc Vong Thân phù hộ chúng ta.

 CSVSQ Nguyễn Văn Nam K20.