Lễ Tưởng Niệm Các Anh Hùng Tử Sĩ Hoàng Sa

LỄ TƯỞNG NIỆM CÁC ANH HÙNG TỬ SĨ HOÀNG SA
 TAI WESTMINSTER, CALIFORNIA NGÀY 21/01/2018
Photo
Photo
Photo
 Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
L.K. Phước K25