Kỷ Niệm 70 Năm TVBQGVN” trong dịp Tháng Tư Đen đau buồn.

Kính chuyển đến Đại Gia Đình Võ Bị một video mới được thực hiện tại Nam Cali về chủ đề “Kỷ Nĩệm 70 Năm TVBQGVN” trong dịp Tháng Tư Đen đau buồn.

Cám ơn NT Bùi Quyền K16 đã cung cấp một số tài liệu quan trọng và NT Võ Ý K17 đã có những lời cố vấn cho buổi hội thoại này. Cám ơn NT Nguyễn Văn Ức K16, NT Nguyễn Phước Ái Đỉnh K26 đã nhận lời thực hiện chương trình với chúng tôi. Đặc biệt là quý NT, các bạn K29 và K30 cùng quý Chị trong Ban Hợp Ca Võ Bị Nam Cali đã tham gia chương trình này với ba bản nhạc nhiều ý nghĩa.

Chúng tôi cũng không quên cám ơn NT Nguyễn Văn Dục K17 về bài “Di Tản TVBQGVN” mà đàn em đã được đọc để nhớ lại những ngày tháng đau buồn đó.

Chúng tôi cũng đã dàn xếp một chương trình tương tự cho Tổng Đoàn TTNĐH trong thời gian tới.

Cuối cùng, cám ơn NT và quý vị trong Ban Cố Vấn, BCH/TH và HĐ/TV&GS đã khuyến khích và yểm trợ chúng tôi trong công tác này.

Kính chuyển,

Tsu A Cầu K29

TB: Chương trình này sẽ được lưu giữ tại FreeVN.net, Youtube và được phát hình trên đài Viet-Mỹ Televisions.


2018-04-28 9:19 GMT-07:00 LE TUONG VU <letuongvu@hotmail.com>:

Kính chuyển quý Niên Trưởng, Chiến Hữu chương trình VUI BUỒN ĐỜI LÍNH kỳ 15 với mục TÂM TÌNH CHIẾN HỮU cùng các Đại Diện Trường VÕ BỊ QUỐC GIA VIỆT NAM.

Mời click các Links để vào trực tiếp và trong phần này, chúng tôi xin cáo lỗi vì 2 điều sơ xuất cùng xác định:

 1. Tướng LÂM QUANG THƠ là THIẾU TƯỚNG
 2. Đưa ảnh sai trên màn hình giữa 2 anh em ông Tướng là: Thiếu Tướng LÂM QUANG THƠ và Trung Tướng LÂM QUANG THI khi trình bày..

  Mong thông cảm và cáo lỗi.- VBĐL.VNCH

   
  * Và Bạn Cầu có rảnh thì liên lạc với tôi để nhận lại 2 CD và tặng Bạn cái USB gốc của chương trình kỳ 15. Nhớ forward cho Lộc và cho tôi lại email của VBQG Lộc sao bị lạc rồi. Cám ơn.- LTV
   

  * Kỳ 15: Tâm Tình cùng các Đại diện Trường Võ Bị Quốc Gia VN:

  –  (FreeVN.net)

  http://www.freevn.net/a3942/fr eevn-net-4184-chuong-trinh-pha t-hinh-vui-buon-doi-linh-ky-th u-15-phong-van-cac-nien-truong -truong-vo-bi-quoc-gia-viet-na m-cong

   

  Viet-My Televisions): 2 phần

  P. 1: https://www.youtube.com/watch? v=77t5V8rhoj8
  VBĐL kỳ thứ 15- P V Chiến hữu VBQGVN_ P1
  P.2: https://www.youtube.com/watch? v=-oLUg6ADChk

  VBĐL kỳ thứ 15- P V Chiến hữu VBQGVN_ P2