Hình Ảnh Lễ Tưởng Niệm Nạn Nhân CS Tết Mậu Thân 1968

LỄ TƯỞNG NIỆM NẠN NHÂN CỘNG SẢN
TẾT MẬU THÂN 1968
TẠI TP WESTMINSTER, NAM CALIFORNIA, 25/02/1018
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
L.K. Phước K25