Gói Báo Đa Hiệu 01/21/2018 Nam Cali

Những thành viên “Gói Báo Đa Hiệu 112” giành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ CSVSQ Hoàng Xuân Đạm K20 vừa từ giả cỏi tạm. ÔNG là 1 người đáng kính, LÀM THẬT NHIỀU và NÓI THẬT ÍT, ÂM THẦM LÀM VIỆC. ÔNG là 1 thành viên kỳ cựu của Ban Biên Tập Đa Hiệu và cũng là thành viên của tất cả các Ban Biên Soạn sách TVBQGVN/TDLS.

Photo
Photo
Photo
TTNĐH THẾ HỆ 2 VÀ 3 CÙNG THAM GIA GÓI BÁO ĐA HIỆU
Photo
CHRISTINA CAO K14/2 VÀ 3 CON K14/3 CHLOE, ANTHONY VÀ JOSEPHINE
Photo
DŨNG K26/2 RẤT XÔNG XÁO, NGÀY MAI SẼ CHỞ HƠN 2,000 CUỐN ĐH ĐI GỬI.
Photo
 Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
L.K. Phước K25