DANH SÁCH THAM DỰ ĐH XXI

Kính thưa quý NT Đại Diện Khóa, quý anh Đại Diện Khóa,
Kính thưa quý NT, quý anh,
Cho tới hôm nay, Ban Tổ Chức ĐH XXI đã nhận được nhiều sự ủng hộ về tinh thần cũng như tài chánh từ gia đình VB, đồng thời cũng đã nhận được những thư phúc đáp tham dự Đại Hội. Tuy nhiên, so với số thiệp mời mà BTC gửi đi, vẫn còn nhiều vị chưa phúc đáp hoặc vì không có thời giờ, hoặc vì quên. Để giúp cho BTC được hoàn thành chu đáo việc sắp xếp, đón tiếp, xin quý NT, quý anh góp một tay, kêu gọi, chuyển e-mail lên group của mỗi khóa, khuyến khích gửi thư phúc đáp đến BTC càng sớm càng tốt.
 
Trân trọng cám ơn và kính chào,
Ban Vận Động & Truyền Thông Đại Hội XXI Nam Cali
 
1, Phúc đáp, Chi Phiếu xin gửi về:
    QUOC TRAN
    1475 HIGHPOINT ST. UPLAND, CA ̣91784, USA
2,  PayPal A/C: my yahoo email

3,  Ngoại Quốc hoặc US Bank transfer:Bank transfer:

     Xin L/L Quoc T Tran
Hoặc ghi danh online qua website:

Danh Sách Tham Dự Cập nhật ngày 16/6/2018

Line # Name  Khóa Dư ̣ ĐH Số Tiền Đã Nhận Dự Dạ Tiệc Số Tiền Đã Nhận
17 Nguyễn Đình Hòa 04 1   x 2 $70.00  
166 Bùi Trầm 05       2 $70.00  
45 Hoàng A Sam 09 1   x 2   x
215 Dương Đình Bộ 10 2   x 2 $70.00  
141 Bưủ Khải 14 1 $30.00   1 $35.00  
86 Cao Xuân Lê 14       2 $70.00  
2 Phan Văn Ánh 14       1 $35.00  
163 Trần Quang Mẫn 14       2 $70.00  
260 Bùi Văn Lãng 15 1     1 $35.00  
118 Đặng Văn Thái 15 1   x 2 $35.00  
259 Đoàn Thế Cường 15 1     1 $35.00  
264 Lê Văn Trước 15 1     1 $35.00  
265 Nguyễn Công Hiến 15 1     1 $35.00  
261 Nguyễn Mỹ Uẫn 15 1     1 $35.00  
263 Nguyễn Trọng Hiếu 15 1     1 $35.00  
266 Nguyễn Trọng Mạc 15 1     2 $35.00  
262 Trần Tấn Tài 15 1     1 $35.00  
128 Nguyễn Minh Chánh 16 1 $30.00   2 $70.00  
236 Nguyễn Ngọc Mẩn 16 1   x 1   x
120 Nguyễn Văn Long 16 1 $30.00   2 $70.00  
44 Nguyễn Văn Ức 16 2   x 2   x
109 Phạm Minh Đức 16       2 $70.00  
235 Trần Mộng Giao 16 1   x 1   x
145 Hà Thúc Giác 17 1   x 2   x
127 Hoàng Đình Ngoạn 17 1     2    
115 Lê Sĩ Thắng 17 1 $30.00   2 $70.00  
217 Lê Văn Cưu 17 1 $30.00   1 $35.00  
119 Nam Sinh Tín 17 2 $30.00   10 $70.00  
218 Ngô Văn Xuân 17 1 $30.00   1 $35.00  
129 Nguyẫn Tiến Mão 17       2 $70.00  
131 Nguyễn Duy Diệm 17 1   x 2   x
7 Nguyễn Hưũ Cang 17 1 $30.00   1 $35.00  
132 Nguyễn Phụng 17 1   x 2   x
219 Nguyễn Quang Trung 17 1 $30.00   2 $70.00  
16 Nguyễn Văn Dục 17 2 $60.00   2 $70.00  
8 Nguyễn Văn Lân 17 1 $30.00   2 $70.00  
231 Nguyễn Văn Long 17 1   x 1 $35.00  
18 Phan Văn Ninh 17 1 $30.00   5 $175.00  
209 Võ Ý 17 1 $30.00   2 $70.00  
123 Bùi Văn Miều 18 2   x 4   x
76 Đỗ Văn Hạnh 18 2 $30.00   2 $70.00  
154 Lã Quí Trang 18 2 $30.00   2 $70.00  
21 Lai Đình Đán 18 2 $30.00   2 $70.00  
121 Lê Cầu 18 1   x 1   x
10 Lương Công Cẩn 18 2 $35.00   1 $35.00  
238 Ngô Tùng Châu 18 1   x 1   x
273 Ngô Tùng Châu 18 1   x 1   x
85 Nguyễn Chánh Dật 18 1 $30.00   2 $70.00  
272 Nguyễn Đức Tâm 18 1   x 2   x
220 Nguyễn Đức Tuấn 18 2   x 2   x
122 Nguyễn Văn Lành 18 1   x 1 $35.00  
11 Nguyễn Văn Thiệt 18 2 $30.00   2 $70.00  
12 Nguyễn Văn Xuân 18 2 $30.00   2 $70.00  
87 Phạm Văn Cẩm 18 2 $30.00   1 $35.00  
13 Phạm Văn Se 18 2 $30.00   2 $70.00  
46 Phạm Văn Thuận 18 2   x 2   x
210 Trần Ngọc Huế 18 1 $30.00   1 $35.00  
204 Trần Tâm 18       2 $70.00  
221 Trịnh Bá Tứ 18 2 $30.00   2 $35.00  
274 Võ Văn Thành 18 1   x 2   x
148 Châu Đức Thảo 19 2 $30.00   3 $105.00  
80 Đặng Đình Liêu 19 1   x 2   x
114 Đặng Kim Thu 19 1 $30.00   3 $105.00  
178 Đào Quang Vinh 19 1 $30.00   2 $70.00  
88 Đinh Văn Hơn 19 2 $30.00   7 $245.00  
61 Đỗ Tự Cường 19 2 $30.00   2 $70.00  
60 Dương Văn Chiến 19 2 $30.00   2 $70.00  
19 Hoàng Gia Hiếu 19 1 $30.00   1 $35.00  
27 Hoàng Trai 19 2 $30.00   2 $70.00  
28 Hồng Khắc Trân 19 2 $30.00   2 $70.00  
23 Huỳnh Ngọc Ẩn 19 2 $30.00   7 $245.00  
58 Lê Khắc Kha 19 1   x 1   x
70 Lê Kim Ngọc 19 2 $30.00   2 $70.00  
71 Ng Ngọc Nam Cường 19 1 $30.00   2 $70.00  
75 Nguyễn Chí 19 2 $30.00   2 $70.00  
149 Nguyễn Định 19 1 $30.00   2 $70.00  
29 Nguyễn Đình Hạnh 19 1 $30.00   2 $70.00  
31 Nguyễn Hồng Miên 19 2 $30.00   4 $140.00  
271 Nguyễn Minh Tâm 19 1   x 1   x
165 Nguyễn Nho 19 2 $30.00   2 $70.00  
170 Nguyễn Tiến Tấn 19 1 $30.00   1 $35.00  
22 Nguyễn Văn Hạnh 19       2   x
5 Nguyễn Văn Hóa 19 2   x 2   x
112 Nguyễn Văn Phẩm 19       0   x
74 Nguyễn Văn Thọ (A) 19 2 $30.00   1 $35.00  
64 Nguyễn Văn Triệu 19 1 $30.00   2 $70.00  
155 Nguyễn Việt Hồ 19       2 $70.00  
146 Phạm Đình Long 19 1 $30.00   10 $350.00  
3 Phạm Kim Khôi 19       2 $35.00  
63 Phạm Thanh Quang 19 2 $30.00   2 $70.00  
20 Phan Văn Thìn 19 1 $30.00   2 $70.00  
26 Tô Văn Cấp 19 1   x 1   x
24 Tôn Thất Ban 19 2 $30.00   2 $70.00  
66 Trần Kim Đức 19 2 $30.00   2 $70.00  
62 Trần Phú Tỉnh 19 2   x 2   x
65 Trần Tiễn San 19 2 $30.00   2 $70.00  
79 Trần Văn Chính 19 1 $30.00   1 $35.00  
30 Trịnh Đức Phương 19 1 $30.00   2 $70.00  
59 Trương Khương 19 1 $30.00   1 $35.00  
25 Trương Thanh Sương 19 2 $30.00   2 $70.00  
150 Võ Công Khánh 19 1 $30.00   1 $35.00  
113 Võ Quang Giáng 19 2 $30.00   2 $70.00  
126 Võ Trọng Em 19 2 $30.00   2 $70.00  
144 Hoàng Như Liêm 20 1 $30.00   2 $70.00  
187 Lê Thanh Phong 20 1 $30.00   2 $70.00  
81 Nguyễn Hữu Mạnh 20 2   x 10   x
32 Nguyễn Thanh Đức 20 2 $30.00   2 $70.00  
84 Quách Thưởng 20 2   x 20   x
186 Võ Nhẫn 20 1 $30.00   1 $35.00  
6 Đổng Duy Hùng 21 1 $30.00   2 $70.00  
111 Hồ Tấn Đạt 21 1 $30.00   1 $35.00  
34 Hồ Thiêm 21     x 2   x
39 Huỳnh Quang Tuân 21     x 2   x
267 Lâm Đức Vượng 21       2   x
35 Lê Qúy Trấn 21     x 2   x
162 Lê San Hà 21       2 $70.00  
37 Lý Văn Lực 21     x 2   x
40 Ng Đắc Song Phương 21     x 1   x
69 Ngô Gia Truy 21       0    
42 Nguyễn Công Bình 21 2   x 4   x
214 Nguyễn Đào Đoán 21 1 $30.00   1 $35.00  
67 Nguyễn Đức Bông 21     x 3   x
164 Nguyễn Roberts 21     x 2   x
240 Nguyễn Trí Phúc 21 1   x 1   x
38 Nguyễn Trung Việt 21     x 2   x
107 Nguyễn Văn Đông 21 1   x 1   x
33 Phạm Như Luy 21     x 2   x
36 Phạm Quang Hậu 21     x 2   x
72 Trần Văn Khiết 21 1 $30.00        
43 Võ Minh Hòa 21 2 $30.00   2 $70.00  
130 Dương Hiển Tòng 22       3 $105.00  
234 Phạm Ngọc Đăng 22 1   x 1   x
280 Võ Văn Đức 22 1   x 1   x
193 Bùi Văn Hồng 23 1 $30.00   2 $70.00  
57 Đỗ Mạnh Trường 23 2 $30.00   2 $70.00  
83 Lê Hoành 23 1 $30.00   2 $70.00  
211 Tăng Khải Minh 23 1 $30.00   2 $70.00  
203 Trần Văn Thiệt 23 1 $30.00   0    
161 Chương Thành Lập 24       2 $70.00  
14 Cao Văn Hải 25 1 $30.00   10 $350.00  
156 Đàm Văn Phương 25       4 $140.00  
116 Đặng Văn Khanh 25 2   x 2   x
158 Đoàn Đình Hùng 25       2 $70.00  
143 Dương Tất Thắng 25 1 $30.00   1 $35.00  
108 Hà Tham 25 1 $30.00   2 $70.00  
230 Huỳnh Văn Đức 25 1   x 1 $35.00  
47 Lê Khắc Phước 25 1 $30.00   2 $70.00  
157 Lê Phước Đức 25       4 $140.00  
82 Nguyễn Hàm 25 2 $30.00   2 $70.00  
159 Nguyễn Văn Lâm 25       2 $70.00  
147 Phạm Tấn Út 25       2 $70.00  
142 Vũ Hữu Nghị 25 1 $30.00   1 $35.00  
160 Vũ Văn Hùng 25       1 $35.00  
98 Bùi Văn Hoàng 26 1   x 1 $35.00  
15 Đào Qúy Hùng 26 2 $30.00   1 $35.00  
4 Diệp Bảo Khang 26 1     1 $35.00  
101 Dương Văn Tường 26 2   x 2   x
103 Hồ Sĩ Thơ 26 2   x 2 $70.00  
102 Huỳnh Bá Long 26 1   x 2   x
184 Huỳnh Đình Thu 26 2   x 2   x
99 Huỳnh Văn Tốt 26 2 $30.00   2 $70.00  
105 Lê Thành 26 1   x 1 $35.00  
78 Mai Cửu Long 26 1     1 $35.00  
48 Ng Phước Ái Đỉnh 26 2 $30.00   3 $105.00  
185 Nguyễn Quang Lạc 26 2 $30.00   2 $70.00  
190 Nguyễn Thanh Toán 26 1     1 $35.00  
168 Nguyễn Thiện Nhơn 26 2 $30.00   2 $70.00  
77 Nguyễn Văn Bên 26 2     2 $70.00  
100 Nguyễn Văn Tạo 26 2 $30.00   2 $70.00  
192 Phạm Đình Lê 26 1     1 $35.00  
268 Trương Hưũ Nghĩa 26       2   x
106 Trương Văn Thanh 26 2   x 2   x
73 Võ Văn Tạo 26 1     2 $70.00  
104 Vũ Đức Thuận 26 1   x 2   x
49 Diệp Quốc Vinh 27 2 $30.00   2 $70.00  
9 Hoàng Trọng Đức 27 1 $30.00   1 $35.00  
50 Nguyễn Duy Niên 27 1 $30.00   2 $70.00  
191 Nguyễn Hoàng Phước 27       0    
151 Nguyễn Văn Gương 27       2 $70.00  
51 Trần Tri Quốc 27 1 $30.00   2 $70.00  
52 Trần Văn Hổ 27 1   x 2 $70.00  
56 Hoàng Như Cầu 28 1   x 1   x
243 Trần Tường 28 1 $30.00   1   x
169 Trương Thành Minh 28 1   x 1   x
96 Đào Công Hương 29 1   x 1   x
1 Đỗ Trọng Đạt 29 1 $30.00   12 $315.00  
90 Đỗ Trọng Kiên 29 2 $40.00   2 $70.00  
269 Hồ Công Lộc 29 1   x 2   x
171 Huỳnh Ngọc Chúng 29 1 $30.00   1 $30.00  
270 Huỳnh Thanh Trí 29 1   x 2   x
256 Nguyễn Hải Vân 29 1 $30.00   1 $35.00  
92 Nguyễn Thành Tài 29 2   x 2   x
242 Nguyễn Đình Tình 29 2   x 2   x
91 Nguyễn Văn Hiệp 29 2   x 2   x
93 Phạm Tấn Lộc 29 2   x 2   x
89 Phan Văn Ý 29       0    
54 Phòng Tít Chắng 29 2   x 2   x
125 Trần Văn Hiền 29 1   x 10   x
53 Tsu A Cầu 29 2   x 2   x
94 Võ Văn Thắng 29            
95 Vương Tín Nghĩa 29 2   x 2   x
55 Phan Văn Lộc 30 2 $30.00   4 $140.00  
255 Trần Sanh Duyên 30 2   x 2   x
216 Vũ Qúy Khang 30 1 $30.00   2 $70.00  
124 Phạm Văn Tòng 31 1 $30.00   2 $70.00  
173 Anh Tú Đỗ 01/2 1 $0.00   1 $35.00  
174 Daniel Đỗ 01/3 1 $0.00   1 $35.00  
152 Chị Thạch Thủy 02/1 1 $0.00   1 $35.00  
196 Thân Hữu 04/2 1 $0.00   1 $35.00  
194 Trương Ann 04/2 1 $0.00   1 $35.00  
195 Trương Lâm 04/2 1 $0.00   1 $35.00  
133 Khiêm Tân 10/2 1 $0.00   1 $35.00  
179 Christina Cao 14/2 1 $0.00   1   x
180 John Nguyễn 14/2 1 $0.00   1   x
181 Anthony Nguyễn 14/3 1 $0.00   1 $0.00  
183 Chloe Nguyễn 14/3 1 $0.00   1 $0.00  
182 Josephine Nguyễn 14/3 1 $0.00   1 $0.00  
208 Darryl Trell 17/2 1 $0.00   1 $35.00  
188 Hải Võ 17/2 1 $0.00   1 $35.00  
207 Laurie Trell 17/2 1 $0.00   1 $35.00  
197 Nguyễn Hồ Diễm Anh 17/2 1 $0.00   1 $35.00  
198 Nguyễn Hồ Tiến Dũng 17/2 1 $0.00   1 $35.00  
189 Tôn Nữ Chiêu Anh 17/2 1 $0.00   1 $35.00  
257   17/2 1 $0.00   1 $35.00  
258   17/2 1 $0.00   1 $35.00  
239 Chị Quách Xuân Hương 18/1       3 $105.00  
227 Khưu Thu 18/2 1 $0.00   1 $35.00  
223 Nguyễn Phú Trung 18/2 1 $0.00   1 $35.00  
226 Trịnh Bá Quốc Long 18/2 1 $0.00   1 $35.00  
222 Trịnh Bá Tú Quỳnh 18/2 1 $0.00   1 $35.00  
229 Cardin Trịnh 18/3 1 $0.00   1 $0.00  
224 Christina Nguyễn 18/3 1 $0.00   1 $35.00  
228 Kailyn Trịnh 18/3 1 $0.00   1 $35.00  
225 Kevin Nguyễn 18/3 1 $0.00   1 $35.00  
254 Tommy Huỳnh 18/3 1 $0.00   1   x
172 Chị Nguyễn Văn Hạnh 19/1 1 $0.00   2 $70.00  
136 David Võ 19/2 1 $0.00   1 $35.00  
138 Dũng Huỳnh 19/2 1 $0.00   1 $35.00  
139 Mark Phan 19/2 1 $0.00   1 $35.00  
237 Quách Nhất Trí 19/2 2 $0.00   10 $350.00  
140 Tammy Huỳnh 19/2 1 $0.00   1 $35.00  
137 Trúc Võ 19/2 1 $0.00   1 $35.00  
167 Trương Vương Thư 19/2 2 $0.00   2 $70.00  
177 Emily Võ 19/3 1 $0.00   1 $35.00  
176 Sydney Võ 19/3 1 $0.00   1 $0.00  
175 Weston Phan 19/3 1 $0.00   1 $35.00  
41 Chị Hoàng Nga 21/1       1   x
134 Don Nguyễn 21/2 1 $0.00   1 $35.00  
135 Tuyền Trần 21/2 1 $0.00   1 $35.00  
233 Danica Nguyễn 21/3 1 $0.00   1 $0.00  
232 Dylan Nguyễn 21/3 1 $0.00   1 $0.00  
246 Alene Humphries 23/2 1 $0.00   1 $35.00  
245 Bertina Le 23/2 1 $0.00   1 $35.00  
244 Hamilton Le 23/2 1 $0.00   1 $35.00  
249 Nick DeLa Cruz 23/2 1 $0.00   1 $35.00  
253 Ava DeLa Cruz 23/3 1 $0.00   1 $0.00  
247 Bear Humphries 23/3 1 $0.00   1 $35.00  
250 Kim DeLa Cruz 23/3 1 $0.00   1 $35.00  
251 Nicky DeLa Cruz 23/3 1 $0.00   1 $35.00  
248 Roan Humphries 23/3 1 $0.00   1 $35.00  
252 Sophia DeLa Cruz 23/3 1 $0.00   1 $0.00  
201 Đặng Bích Phương 25/2 1 $0.00   1   x
202 Đặng Tuấn Khoa 25/2 1 $0.00   1   x
199 Nguyễn Alex 26/2 1 $0.00   1   x
200 Nguyễn Đăng Khoa 26/2 1 $0.00   1 $35.00  
205 Đỗ Thế Hòa TH       2 $70.00  
206 Nguyễn Thế Đức TH       2 $70.00  
213 Hiền Wong TH/25       1   x
212 La Phương Tâm TH/25       1   x
153 Phan Ứng Thời TH/K18       2 $70.00  
68 Văn Hũu Hà TH/K21       2   x
117 Nguyễn Thị Huyền Nga TH/K24       1   x
279 Mai Thảo Phạm TH/K25       1 $35.00  
276 Minh Thảo TH/K25       1 $35.00  
277 Thảo Lan TH/K25       1 $35.00  
278 Tiến Nguyễn TH/K25       1 $35.00  
  Tổng Cộng   295 $2,895.00   525 $11,930.00