DANH SÁCH THAM DỰ ĐH XXI

Kính thưa quý NT Đại Diện Khóa, quý anh Đại Diện Khóa,
Kính thưa quý NT, quý anh,
Cho tới hôm nay, Ban Tổ Chức ĐH XXI đã nhận được nhiều sự ủng hộ về tinh thần cũng như tài chánh từ gia đình VB, đồng thời cũng đã nhận được những thư phúc đáp tham dự Đại Hội. Tuy nhiên, so với số thiệp mời mà BTC gửi đi, vẫn còn nhiều vị chưa phúc đáp hoặc vì không có thời giờ, hoặc vì quên. Để giúp cho BTC được hoàn thành chu đáo việc sắp xếp, đón tiếp, xin quý NT, quý anh góp một tay, kêu gọi, chuyển e-mail lên group của mỗi khóa, khuyến khích gửi thư phúc đáp đến BTC càng sớm càng tốt.
Trân trọng cám ơn và kính chào,
Ban Vận Động & Truyền Thông Đại Hội XXI Nam Cali
1, Phúc đáp, Chi Phiếu xin gửi về:
    QUOC TRAN
    1475 HIGHPOINT ST. UPLAND, CA ̣91784, USA
2,  PayPal A/C: my yahoo email

3,  Ngoại Quốc hoặc US Bank transfer:Bank transfer:

     Xin L/L Quoc T Tran
Hoặc ghi danh online qua website:
Danh Sách tham dự ĐHXXI tại Nam Cali,
Tên Họ Khóa Dự ĐHXXI
Nguyễn Đình Hòa 4 2
Hoàng A Sam 9 2
Phan Văn Ánh 14 1
Cao Xuân Lê 14 2
K15 15 10
Nguyễn Văn Ức 16 2
Phạm Minh Đức 16 2
Nguyễn Minh Chánh 16 2
Nguyễn Hữu Cang 17 1
Nguyễn Văn Lân 17 2
Nguyễn Văn Dục 17 2
Phan Văn Ninh 17 5
Lê Sĩ Thắng 17 2
Lương Công Cẩn 18 1
Nguyễn Văn Thiệt 18 2
Nguyễn Văn Xuân 18 2
Phạm Văn Se 18 2
Lai Đình Đán 18 2
Nguyễn Văn Thuận 18 2
Đỗ Văn Hạnh 18 2
Nguyễn Chánh Dật 18 2
Phạm Văn Cẩm 18 1
Phạm Kim Khôi 19 2
Nguyễn Văn Hóa 19 2
Hoàng Gia Hiếu 19 1
Phan Văn Thìn 19 2
Nguyễn Văn Hạnh 19 2
Huỳnh Ngọc Ẩn 19 7
Tôn Thất Ban 19 2
Trương Thanh Sương 19 3
Tô Văn Cấp 19 1
Hoàng Trai 19 2
Hồng Khắc Trân 19 2
Nguyễn Đình Hạnh 19 2
Trịnh Đức Phương 19 2
Nguyễn Hồng Miên 19 2
Lê Khắc Kha 19 1
Trương Khương 19 1
Dương Văn Chiến 19 2
Đỗ Tự Cường 19 2
Trần Phú Tỉnh 19 2
Phạm Thanh Quang 19 2
Nguyễn Văn Triệu 19 2
Trần Tiễn San 19 2
Trần Kim Đức 19 2
Lê Kim Ngọc 19 2
Ng Ngọc Nam Cường 19 2
Nguyễn Văn Thọ (A) 19 2
Nguyễn Chí 19 2
Trần Văn Chính 19 2
Đặng Đình Liêu 19 2
Đinh Văn Hơn 19 4
Nguyễn Văn Phẩm 19 2
Võ Quang Giáng 19 2
Đặng Kim Thu 19 10
Nguyễn Thanh Đức 20 2
Nguyễn Hữu Mạnh 20 10
Quách Thưởng 20 20
Đổng Duy Hùng 21 2
Phạm Như Luy 21 2
Hồ Thiêm 21 2
Lê Qúy Trấn 21 2
Phạm Quang Hậu 21 2
Lý Văn Lực 21 2
Nguyễn Trung Việt 21 2
Huỳnh Quang Tuân 21 2
Ng Đắc Song Phương 21 1
Chị Hoàng Nga 21 1
Nguyễn Công Bình 21 4
Võ Minh Hòa 21 2
Nguyễn Đức Bông 21 2
Ngô Gia Truy 21 1
Trần Văn Khiết 21 1
Nguyễn Văn Đông 21 2
Hồ Tất Đạt 21 1
Đỗ Mạnh Trường 23 2
Lê Hoành 23 2
Cao Văn Hải 25 2
Lê Khắc Phước 25 2
Nguyễn Hàm 25 2
Hà Tham 25 2
Đặng Văn Khanh 25 4
Diệp Bảo Khang 26 1
Đào Qúy Hùng 26 2
Ng Phước Ái Đỉnh 26 2
Võ Văn Tạo 26 2
Nguyễn Văn Bên 26 2
Mai Cửu Long 26 1
Bùi Văn Hoàng 26 2
Huỳnh Văn Tốt 26 2
Nguyễn Văn Tạo 26 2
Dương Văn Tường 26 2
Huỳnh Bá Long 26 2
Hồ Sĩ Thơ 26 2
Vũ Đức Thuận 26 2
Lê Thành 26 2
Trương VănThanh 26 2
Hoàng Trọng Đức 27 1
Diệp Quốc Vinh 27 2
Nguyễn Duy Niên 27 2
Trần Tri Quốc 27 2
Trần Văn Hổ 27 2
Hoàng Như Cầu 28 2
Đỗ Trọng Đạt 29 10
Tsu A Cầu 29 2
Phòng Tít Chắng 29 2
Phan Văn Ý 29 2
Đỗ Trọng Kiên 29 2
Nguyễn Văn Hiệp 29 2
Nguyễn Thành Tài 29 2
Phạm Tấn Lộc 29 2
Võ Văn Thắng 29 2
Vương Tấn Nghĩa 29 2
Đào Công Hương 29 1
Nguyễn Hải Vân 29 2
Phan Văn Lộc 30 2
Văn Hữu Hà 21TH 2
Nguyễn Thị Huyền Nga 24TH 1
Tổng Cộng 283