Danh Sách Quan Khách Tham Dự Đêm Tri Ân Võ Bị 23/6/2018 do TĐ/TTNĐH tổ chức

CSVSQ KHÓA SỐ NGƯỜI
HỘI VÕ BỊ SACRAMENTO HỘI 10
GS VĂN HÓA VỤ – LƯƠNG MẬU CƯỜNG VHV 1
CAO XUÂN LÊ K.14 10
ĐẶNG VĂN THÁI K.15 6
NGUYỄN MINH CHÁNH K.16 1
NGUYỄN HỮU CANG K.17 1
NGUYỄN DUY DIỆM K.17 2
NGUYỄN VĂN DỤC K.17 2
NGUYỄN VĂN LÂN K.17 4
PHAN VĂN NINH K.17 2
NGUYỄN TIẾN MÃO K.17 2
NAM SINH TÍN K.17 2
NGUYỄN QUANG TRUNG K.17 2
VÕ Ý K.17 2
BÀ QUẢ PHỤ LÊ HỮU ĐÔNG K.17/1 1
BÀ QUẢ PHỤ NGUYỄN DUY LONG K.17/1 1
BÀ QỦA PHỤ NGUYỄN THỊ THANH THOÁT K.17/1 1
TRỊNH BÁ TỨ K.18 10
NGUYỄN CHÁNH DẬT K.18 2
LẠI ĐÌNH ĐÁN K.18 2
ĐỖ VĂN HẠNH K.18 2
TRẦN NGỌC HUẾ K.18 1
BÙI VĂN MIỀU K.18 4
NGUYỄN VĂN THIỆT K.18 2
PHẠM VĂN THUẬN K.18 2
PHẠM VĂN SE K.18 2
NGUYỄN VĂN XUÂN K.18 2
BÀ QUẢ PHỤ DƯƠNG CÔNG CẨN K.18/1 1
BÀ QUẢ PHỤ QUÁCH XUÂN HƯƠNG K.18/1 3
HUỲNH NGỌC ẨN K.19 2
TÔN THẤT BAN K.19 2
TÔ VĂN CẤP K.19 1
DƯƠNG VĂN CHIẾN K.19 2
TRẦN VĂN CHÍNH K.19 1
ĐỖ TỰ CƯỜNG K.19 2
NGUYỄN ĐỊNH K.19 2
VÕ, TRỌNG EM K.19 2
VÕ QUANG GIÁNG K.19 2
NGUYỄN ĐÌNH HẠNH K.19 2
QP NGUYỄN VĂN HẠNH K.19/1 1
HOÀNG GIA HIẾU K.19 1
NGUYỄN VIỆT HỒ K.19 2
NGUYỄN VĂN HÓA K.19 2
LÊ CẢNH HOÀI K.19 2
ĐINH VĂN HƠN K.19 5
NGUYỄN KHẮC HUỆ K.19 2
VÕ CÔNG KHÁNH K.19 1
TRƯƠNG KHƯƠNG K.19 1
PHẠM ĐÌNH LONG K.19 12
NGUYỄN HỒNG MIÊN K.19 2
LÊ KIM NGỌC K.19 2
NGUYỄN NHO K.19 2
NGUYỄN VĂN PHẨM K.19 2
NGUYỄN XUÂN PHÁN K.19 1
TRỊNH ĐỨC PHƯƠNG K.19 2
PHẠM THANH QUANG K.19 2
TRẦN TIỄN SAN K.19 2
TRƯƠNG THANH SƯƠNG K.19 2
NGUYỄN TIẾN TẤN K.19 1
NGUYỄN MINH TÂM K.19 1
CHÂU ĐỨC THẢO K.19 4
PHAN VĂN THÌN K.19 2
NGUYỄN VĂN THỌ K.19 2
ĐẶNG KIM THU K.19 3
TRẦN PHÚ TỈNH K.19 2
HOÀNG TRAI K.19 4
HỒNG KHẮC TRÂN K.19 2
NGUYỄN MẠNH TRÍ K.19 3
NGUYỄN VĂN TRIỆU K.19 1
ĐÀO QUANG VINH K.19 2
LƯU VĂN CẦM K.20 1
NGUYỄN HỮU MẠNH K.20 2
NGUYỄN HỮU ĐỨC K.20 1
NGUYỄN THANH ĐỨC K.20 2
VÕ NHẪN K.20 1
LÊ THANH PHONG K.20 2
QUÁCH THƯỞNG K.20 2
HỒ TẤN ĐẠT K.21 1
VÕ MINH HÒA K.21 2
NGUYỄN TRÍ PHÚC K.21 1
VÕ VĂN ĐỨC K.22 1
ĐỖ MẠNH TRƯỜNG K.23 2
LÊ HOÀNH K.23 2
TĂNG KHẢI MINH K.23 2
LẠI ĐỨC HÙNG K.24 1
ĐẶNG VĂN KHANH K.25 2
VŨ HỮU NGHỊ K.25 1
LÊ KHẮC PHƯỚC K.25 5
HÀ THAM K.25 2
DƯƠNG TẤT THẮNG K.25 1
KHÓA 26 K.26 10
ĐÀO QUÝ HÙNG K.26 1
NGUYỄN QUANG LẠC K.26 2
NGUYỄN THIỆN NHƠN K.26 2
NGUYỄN THANH TOÁN K.26 1
HUỲNH VĂN TỐT K.26 2
HOÀNG TRỌNG ĐỨC K.27 4
DIỆP QUỐC VINH K.27 2
HOÀNG NHƯ CẦU K.28 1
TRƯƠNG THÀNH MINH K.28 1
TRẦN TƯỜNG K.28 1
TSU A CẦU K.29 2
PHÒNG TÍT CHẮNG K.29 5
ĐỖ TRỌNG ĐẠT K.29 11
HUỲNH NGỌC CHÚNG K.29 1
TRẦN HIỀN K.29 2
NGUYỄN VĂN HIỆP K.29 1
ĐÀO CÔNG HƯƠNG K.29 1
ĐỖ TRỌNG KIÊN K.29 1
VƯƠNG TÍN NGHĨA K.29 1
NGUYỄN D TÌNH K.29 1
HUỲNH THANH TRÍ K.29 2
PHAN VĂN LỘC K.30 2
TRẦN SINH DUYÊN K.30 2
PHẠM TÒNG K.31 2
 NGUYỄN THỊ HUYỀN NGA  TH  1
 LA PHƯƠNG TÂM TH 1
 Tổng Cộng  271
TTNĐH KHÓA SỐ NGƯỜI
ĐỔ ANH TÚ K.1/2 1
TRƯƠNG ANN K.4/2 2
TRƯƠNG LÂM K.4/2 1
ĐOÀN LIÊM K.4/2 1
VÕ TUYẾT HỒNG K.6/2 1
QUÂN, JENNY K.6/2 1
TÂN KHIÊM K.10/2 1
NGUYỄN ADAM K.14/2 1
CAO THANH NGỌC K.14/2 1
NGUYỄN JOHN K.14/2 1
NGUYỄN H TIẾN DŨNG K.17/2 1
NGUYỄN H DIỄM ANH K.17/2 1
NGUYỄN DIỄM NGA K.17/2 1
VÕ HẢI K.17/2 2
TÔN NỮ CHIÊU ANH K.17/2 1
NGUYỄN LAURIE K.17/2 1
NGUYỄN CỬU LÊ HÙNG K.17/2 1
PHAN TÙNG ANTHONY K.19/2 2
HUỲNH MỸ DUNG K.19/2 1
VÕ HÙNG K.19/2 1
PHAN MARK K.19/2 1
HUỲNH THUY TAMMY K.19/2 1
VÕ THANH TRÚC K.19/2 1
TRƯƠNG THỊ VƯƠNG THƯ K.19/2 2
ĐỖ NGUYỄN NHẬT KHAI K.20/2 1
NGUYỄN HOÀNG DŨNG K.21/2 1
TRẦN PHƯƠNG TUYỀN K.21/2 1
DƯƠNG DANNY K.25/2 1
ĐẶNG BÍCH PHƯỢNG K.25/2 1
ĐẶNG TUẤN KHOA K.25/2 1
NGUYỄN ALEX K.26/2 1
NGUYỄN CẢNH CHINH K.26/2 1
NGUYỄN DAN K.26/2 1
NGUYỄN ĐĂNG KHOA K.26/2 1
NGUYỄN THU THỦY K.26/2 1
ĐỖ BẢO ANH K.29/2 1
ĐỖ DANIEL K.1/3 1
NGUYỄN CỬU RICHARD K.17/3 1
HUỲNH TOMMY K.18/3 1
VÕ EMILY K.19/3 1
VÕ SYDNEY ** K.19/3 1
NGUYỄN MY DUYÊN K.19/3 1
PHAN WESTON K.19/3 1
PHAN TÙNG ANTHONY K.19/3 2
NGUYỄN DANICA ** K.21/3 1
NGUYỄN DYLAN ** K.21/3 1
NGUYỄN MINH HUY TH 1
BRYANT TH 1
Tổng Cộng 52