Danh Sách Tham Dự Đêm Tri Ân do TĐ/TTNĐH Tổ Chức tính đến ngày 04/26/2018

Danh Sách Tham Dự Đêm Tri Ân do TĐ/TTNĐH Tổ Chức tính đến ngày 04/26/2018

Con xin cám ơn chú Hữu Mạnh K.20 đã ghi danh cho chú Quách Thưởng K.20.  Con sẽ xếp chỗ ngồi như lời chú dặn. Con đã cập nhật vào danh sách khách tham dự!
Con cũng xin cám ơn bác Lê Kim Ngọc K.19 cũng đã ghi danh tham dự. 
Xin chúc quý chú bác và gia đình luôn mạnh khỏe!

Danh sách tham dự được cập nhật tính tới ngày hôm nay 04/26/18
<

CSVSQ KHÓA SỐ NGƯỜI
CAO XUÂN LÊ K.14 10
ĐẶNG VĂN THÁI K.15 2
NGUYỄN DUY DIỆM K.17 2
NGUYỄN VĂN DỤC K.17 2
NGUYỄN VĂN LÂN K.17 4
NGUYỄN TIẾN MÃO K.17 2
NAM SINH TÍN K.17 2
LẠI ĐÌNH ĐÁN K.18 2
ĐỖ VĂN HẠNH K.18 2
BÙI VĂN MIỀU K.18 4
VÕ VĂN THIỆT K.18 2
PHẠM VĂN SE K.18 2
NGUYỄN VĂN XUÂN K.18 2
HUỲNH NGỌC ẨN K.19 2
TÔN THẤT BAN K.19 2
TÔ VĂN CẤP K.19 1
DƯƠNG VĂN CHIẾN K.19 2
ĐỖ TỰ CƯỜNG K.19 2
NGUYỄN ĐỊNH K.19 2
VÕ, TRỌNG EM K.19 2
VÕ QUANG GIÁNG K.19 2
NGUYỄN ĐÌNH HẠNH K.19 2
QP NGUYỄN VĂN HẠNH K.19/1 1
HOÀNG GIA HIẾU K.19 1
NGUYỄN VĂN HÓA K.19 2
ĐINH VĂN HƠN K.19 4
NGUYỄN KHẮC HUỆ K.19 2
VÕ CÔNG KHÁNH K.19 1
TRƯƠNG KHƯƠNG K.19 1
PHẠM ĐÌNH LONG K.19 12
NGUYỄN HỒNG MIÊN K.19 2
LÊ KIM NGỌC K.19 2
NGUYỄN XUÂN PHÁN K.19 1
TRỊNH ĐỨC PHƯƠNG K.19 2
PHẠM THANH QUANG K.19 2
TRẦN TIỄN SAN K.19 2
TRƯƠNG THANH SƯƠNG K.19 2
CHÂU ĐỨC THẢO K.19 4
PHAN VĂN THÌN K.19 2
NGUYỄN VĂN THỌ K.19 2
ĐẶNG KIM THU K.19 1
TRẦN PHÚ TỈNH K.19 2
HOÀNG TRAI K.19 2
HỒNG KHẮC TRÂN K.19 2
NGUYỄN VĂN TRIỆU K.19 1
NGUYỄN HỮU MẠNH K.20 2
NGUYỄN THANH ĐỨC K.20 2
QUÁCH THƯỞNG  K.20 2
VÕ MINH HÒA K.21 2
ĐỖ MẠNH TRƯỜNG K.23 2
ĐẶNG VĂN KHANH K.25 5
LÊ KHẮC PHƯỚC K.25 5
KHÓA 26 K.26 10
HUỲNH VĂN TỐT K.26 2
HOÀNG TRỌNG ĐỨC K.27 4
DIỆP QUỐC VINH K.27 2
HOÀNG NHƯ CẦU K.28 2
TRƯƠNG THÀNH MINH K.28 1
PHÒNG TÍT CHẮNG K.29 5
ĐỖ Đ ĐẠT K.29 10
TRẦN HIỀN K.29 2
NGUYỄN D TÌNH K.29 1
PHAN VĂN LỘC K.30 2
TRẦN SINH DUYÊN K.30 2
PHẠM TÒNG K.31 2
TỒNG CỘNG 173

<

TTNĐH KHÓA SỐ NGƯỜI
ĐỔ ANH TÚ K.1/2 1
TRƯƠNG ANN K.4/2 1
TRƯƠNG LÂM K.4/2 1
ĐOÀN LIÊM K.4/2 1
VÕ TUYẾT HỒNG  K.6/2 1
QUÂN JENNY K.6/2 1
TÂN KHIÊM K.10/2 1
NGUYỄN ADAM K.14/2   1
CAO THANH NGỌC K.14/2 1
NGUYỄN JOHN K.14/2 1
NGUYỄN H TIẾN DŨNG K.17/2 1
NGUYỄN H DIỄM ANH K.17/2 1
VÕ HẢI K.17/2 1
NGUYỄN KHÔI K.18/2 1
HUỲNH MỸ DUNG K.19/2 1
VÕ HÙNG K.19/2 1
PHAN MARK K.19/2 1
HUỲNH THUY TAMMY K.19/2 1
VÕ THANH TRÚC K.19/2 1
TRƯƠNG THỊ VƯƠNG THƯ K.19/2 1
ĐỖ NGUYỄN NHẬT KHAI K.20/2 1
NGUYỄN HOÀNG DŨNG K.21/2 1
TRẦN PHƯƠNG TUYỀN K.21/2 1
DƯƠNG DANNY K.23/2 1
NGUYỄN CẢNH CHINH K.26/2 1
NGUYỄN T KHOA K.26/2 1
NGUYỄN THU THỦY K.26/2 1
ĐỖ DANIEL K.1/3 1
VÕ EMILY K.19/3 1
VÕ SYDNEY ** K.19/3 1
NGUYỄN MY DUYÊN K.19/3 1
PHAN WESTON K.19/3 1
NGUYỄN DANICA ** K.21/3 1
NGUYỄN DYLAN ** K.21/3 1
NGUYỄN MINH HUY TH 1
Tổng Cộng 35
TB: hàng màu xanh – đã nhận được chi phiếu!

Nay Kính,

Tammy Huỳnh K.19/2