CSVSQ Trương Thanh Sương K19: Điểm Sách Theo Dòng Lịch Sử

ĐIỂM SÁCH
TRƯỜNG VÕ BỊ QUỐC GIA VIỆT NAM THEO DÒNG LỊCH SỬ (2017)
do nhóm CSVSQ vô kỷ luật thực hiện.
—/—
 
1.-XÁC ĐỊNH TÊN GỌI.
          a.-TÊN SÁCH TVBQGVN-TDLS.
                    -Năm 2012, Đại Hội Đồng Võ Bị (ĐHĐ) lần thứ XVIII của Tổng Hội CSVSQ/TVBQGVN tổ chức tại Hoa Thịnh Đốn quyết định thực hiện tài liệu lịch sử về TVBQGVN. Tổng Hội nhiệm kỳ 2012-2014 đã thành lập một Ban Biên Soạn (BBS) phối hợp với toàn thể CSVSQ/TVBQGVN thực hiện được bản thảo sơ khởi, tên sách là TVBQGVN-TDLStác giả là TỔNG HỘI CỰU SINH VIÊN SĨ QUAN – TVBQGVN.   
                    -Năm 2014, tập bản thảo sơ khởi được ĐHĐXIX của Tổng Hội tổ chức tại Houston nhận thấy bản thảo chưa được hoàn chỉnh đã quyết định bàn giao bản thảo này cho BCH/Tổng Hội nhiệm kỳ 2014-2016. Nhiệm kỳ này, vẫn chưa đưa ra được một dàn bài mà Tập Thể Võ Bị đồng thuận, nên cũng chỉ thu thập thêm tài liệu để tu chỉnh thành bản thảo thứ nhì in thành 100 cuốn (2016), tên gọi là Bản Thảo In 100 Cuốn. Bản Thảo In 100 Cuốn được phổ biến đến các Khóa, các Liên Hội, Hội và một số CSVSQ (có liên quan đến trách nhiệm soạn thảo) để những nơi này, nếu có đề nghị, sẽ được trình bày lấy quyết định tại ĐHĐXX. ĐHĐXX đã quyết định bàn giao Bản Thảo In 100 Cuốn cho BCH/Tổng Hội nhiệm kỳ 2016-2018, tiếp tục tu chỉnh cho hoàn hảo hơn và in ấn. Tên sách vẫn là TVBQGVN-TDLS,tác giả vẫn là TỔNG HỘI CỰU SINH VIÊN SĨ QUAN – TVBQGVN.
                    -Bản Thảo In 100 Cuốn với bìa trước – hàng dưới cùng – ghi “TỔNG HỘI CỰU SINH VIÊN SĨ QUAN – TVBQGVN”. Đây chính là tác giả của cuốn sách, đủ minh chứng Bản Thảo In 100 Cuốn là tài sản của Tổng Hội. Sau ĐHĐXX (2016), Ban Biên Soạn Sách nhiệm kỳ 2014-2016 đã cùng vị Cựu Tổng Hội Trưởng liên hệ không bàn giao Bản Thảo In 100 Cuốn cho nhiệm kỳ thượng phiên, họ giữ tài sản này của Tổng Hội  làm của riêng phe nhóm.
          b.-TÊN SÁCH VÀ NHÓM CSVSQ VÔ KỶ LUẬT.
Một nhóm người trong đó bao gồm các CSVSQ đã đảm nhiệm Trưởng Ban Biên Soạn Sách nhiệm kỳ 2012-2014 (Trần Ngọc Bửu, K23) và 2014-2016 (Nguyễn Anh Dũng, K25), tiếm đoạt Bản Thảo In 100 Cuốn (2016), tu sửa theo quan niệm riêng tư và đem đi in thành sách TVBQGVN-TDLS (2017), đổi tên tác giả thành “CỰU SINH VIÊN SĨ QUAN TVBQGVN THỰC HIỆN” “CSVSQ TVBQGVN”. Cuốn sách đã được rao bán này, chúng ta sẽ gọi cho đúng tên của nó là “sách TVBQGVN-TDLS (2017)” hay là tên “Sách Của Nhóm CSVSQ Vô Kỷ Luật” để xác định đúng đường hướng tẩy chay của Tập Thể Võ Bị đối với nhóm CSVSQ vô kỷ luật, họ không tôn trọng và còn hành động ngược với quyết định của ĐHĐXX (Cơ quan chỉ đạo tối cao của Tổng Hội CSVSQ/TVBQGVN).
 
2.-NHẬN ĐỊNH TỔNG QUÁT VỀ CUỐN SÁCH CỦA NHÓM CSVSQ VÔ KỶ LUẬT.
Để có cái nhìn đúng mức về giá trị của cuốn sách, sự cần thiết là nhìn một cách tổng quát. Do đó, những sự kiện đem ra để minh chứng, sẽ được đơn cử một (hoặc vài) sự kiện điển hình mà thôi.. Những ý kiến đề nghị tu chỉnh từ các đơn vị đã được trình bày ở ĐHĐXX, nhóm CSVSQ vô kỷ luật vì hấp tấp đem đi in ấn nên hầu hết những đề nghị chấn chỉnh quan trọng, cần nhiều thời gian thực hiện, thì đã không thể thực hiện được. Chính vì vậy mới sản sinh ra một cuốn sách nghèo nàn về nội dung, rời rạc về hình thức, quá nhiều thiếu sót và sai quấy. Do đó, việc nhận xét ở đây chú trọng đến những thiếu sót và sai quấy, để từ đó đưa ra kết luận Sách Của Nhóm CSVSQ Vô Kỷ Luật không có giá trị của một tài liệu sử biên. Và cũng từ đó, người đọc sẽ nhận thức được rằng “Nhóm CSVSQ vô kỷ luật vì ham danh lợi hay là đã bị một bàn tay lông lá nào đó đang điều khiển họ bán đứng linh hồn cho quỉ, phá hoại sự đoàn kết, phá hoại thanh danh của Trường và của Tập Thể Cựu SVSQ Võ Bị”.
 
Quan niệm soạn thảo Sách TVBQGVN-TDLS đã được Trung Tướng Lâm Quang Thi xác định trong lời mở đầu (trang 9) “Lịch sử TVBQGVN cần phải được ghi vào sử xanh và lưu truyền niềm tự hào cho con cháu chúng ta lẫn các thế hệ mai sau“. Để ghi vào sử xanh, thì thử hỏi Sách có được tin cậy để ghi vào sử xanh không. Để lưu truyền niềm tự hào, thì thử hỏi Sách có nói lên được vai trò đóng góp của CSVSQ xuất thân từ Trường trong việc bảo quốc an dân như thế nào. Và do đó, việc nhận xét cuốn Sách Của Nhóm CSVSQ Vô Kỷ Luật, sẽ không phải nhìn vào từng hàng, từng trang, mà sẽ đơn cử những sai trái trong quá nhiều sai trái cùng loại để dẫn chứng mà thôi.
          a.-TỰ CHỨNG MINH HỌ LÀ NHÓM CSVSQ VÔ KỶ LUẬT.
Tác giả một cuốn sách phải là một danh từ riêng, được viết hoa, như tác giả của Bản Thảo In 100 Cuốn là “TỔNG HỘI CỰU SINH VIÊN SĨ QUAN – TVBQGVN”.
 Cuốn sách TVBQGVN-TDLS (2017) do nhóm người cướp của đoạt quyền của Tổng Hội đem đi in ấn với những sửa chữa theo quan niệm của họ, nên họ đã không dám viết rõ danh xưng của họ là “Nhóm CSVSQ Vô Kỷ Luật”, nên họ đã mượn một danh từ chung “cựu SVSQ” làm tác giả (in ở bìa trước).
Một điều cũng nên chú ý ở đây, nhị vị Cựu Chỉ Huy Trưởng TVBQGVN thời gian 1966-1968 (CSVSQ Đỗ Ngọc Nhận K3) và thời gian 1968-1972 (CSVSQ Lâm Quang Thi K3) đồng tác giả Thư Ngỏ ngày 28-11-2016 “gởi quý CSVSQ TVBQGVN” đã quan niệm rằng “kết quả của ĐHXX tổ chức dựa trên Nội Quy Tổng Hội, không ai có quyền hủy bỏ hay vô hiệu hóa“. Một kết quả trong đó là ĐHXX quyết định “bàn giao Bản Thảo In 100 Cuốn cho BCH/Tổng Hội nhiệm kỳ 2016-2018, tiếp tục tu chỉnh cho hoàn hảo hơn và in ấn“. Nhóm CSVSQ Vô Kỷ Luật đã tiếm quyền in ấn của BCH/TH nhiệm kỳ 2016-2018, là họ đã làm một việc ngược với quan niệm của nhị vị Cựu Chỉ Huy Trưởng Trường, cớ sao nhị vị lại có tên trong “BAN THỰC HIỆN SÁCH TVBQGVN THEO DÒNG LỊCH SỬ” (2017) (trang 11), nhị vị đứng tên chung với Nhóm CSVSQ Vô Kỷ Luật với vai trò “Cố Vấn Danh Dự”. Có phải chăng nhị vị Cựu Chỉ Huy Trưởng Trường đã “tri và hành không hợp nhất” vì ảnh hưởng của sức khoẻ hay không !
          b.-NHỮNG QUAN NIỆM SAI LẦM:
                    (1).-BBS không làm đúng nhiệm vụ biên soạn.
Các Bản Tiểu Sử Khóa do Khóa viết đã không được quy định dàn bài, lối viết.  Nhóm Biên Soạn (NBS) sách không xem đó là những tài liệu cần có để gạn lọc viết thành Phần Tiểu Sử của sách, mà lại để nguyên văn các Bài Tiểu Sử Khóa, với tác giả ghi cuối Bài ( trang 189, 198, 210 …) gom vào in vào sách. Chính vì gom bài để in, nên lộn xộn cách trình bày, nội dung và hình ảnh trùng lặp, thiếu những điều cần thiết và dư những điều vô ích.
Đơn cử 1: BTS K11 (trang 261) là hồi ký, dùng những đại danh từ “chúng ta”, “bạn ta”, trong khi đó BTS K12 (trang 300) viết theo lối sử ký.
Đơn cử 2: Hầu hết các Danh Sách Khóa viết tổng quát theo thứ tự abc cho toàn khóa, như vậy là đúng; trong khi đó Danh Sách K3 ghi chú sự phân chia ra từng Lữ Đội (trang 209), Danh Sách K8 phân chia ra từng Trung Đội (trang 264), Danh Sách K22 phân chia ra từng Đại Đội (trang 500) v.v… Sự phân chia này không cần thiết cho một tài liệu.
Đơn cử 3: Mỗi khóa hầu hết đều viết “bối cảnh lịch sử” dưới những tiêu đề khác nhau, đáng lẽ phải được dồn về Phần Tổng Quát (trang 16).
Đơn cử 4: Tấm hình doanh trại TVBLQĐL được in đến 2 nơi (trang 201 và trang 213). Tấm hình cổng TVBLQĐL cũng được in ở 2 trang cận kề nhau (trang 210 và trang 212) (!).
                    (2).-Những chương phần cần thiết để đạt mục đích cuốn sách lại không được viết .
Lịch sử TVBQGVN cần phải được ghi vào sử xanh và lưu truyền niềm tự hào …” Vậy, viết về thành tích của những SQ được đào tạo từ Trường là một điều cần thiết. Thành tích đó, nhóm CSVSQ vô kỷ luật muốn quên đi, nên đã viết dăm ba trang giấy (từ trang 30) vào trong chương Danh Xưng và Tiểu Sử (!), một cách lạc đề trong cuốn sách dày cộm 800 trang !
Họ tưởng rằng chỉ viết lên bao nhiêu Khóa và bao nhiêu SQ được đào tạo,  bao nhiêu trở thành Tướng Lãnh, và Trường đã bao nhiêu lần được tuyên dương trước Quân Đội, thế là đủ để gọi là thành tích của Trường (!). Họ cố tình quên đi cái thành quả quan trọng nhất, đó là những gì mà SQ xuất thân từ Trường đã tạo nên những chiến công oanh liệt, những gương anh dũng quên thân mình, chiến đấu chống lại Cộng Sản xâm lăng để bảo quốc an dân. Điều đó mới minh chứng được rằng “TVBQGVN đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc“.
Đơn cử : Không tìm đâu thấy, dù chỉ một trang, trong phần chính của cuốn sách đã ghi nhận danh tính những SQ Võ Bị hy sinh vì tổ quốc; hoặc tối thiểu tổng số hy sinh so với tổng số đào tạo (hơn 6,000 SQ). Cuốn sách thiếu Phần “VỊ QUỐC VONG THÂN” (!) 
                    (3).-Vô ơn đối với thầy dạy võ.
Nhiệm vụ chính của quân trường Võ Bị là huấn luyện quân sự. Các Huấn Luyện Viên Quân Sự Vụ là những người thầy đã truyền đạt cho khóa sinh phương cách chiến đấu và điều quân, đã dạy cho họ làm nên sự nghiệp oai hùng của TVBQGVN. Cuốn sách lại chỉ chú trọng đến việc ghi ơn và vinh danh quý vị Giáo Sư Văn Hóa Vụ và quên lãng sự hiện diện của các Huấn Luyện Viên. Đúng là những kẻ vô ơn.
Đơn cử 1: Một đoạn viết ở trang ii:
Kính Gởi Đến
Quý Cựu Chỉ Huy Trưởng
Quý Cựu Giáo Sư Văn Hóa Vụ
Quý Cựu Sĩ Quan Điều Hành và Cơ Hữu
Quý Cựu Quân Nhân và Nhân Viên Dân Chính
Quý Cựu Sinh Viên Sĩ Quan
Không thấy gởi đến quý vị Cựu Huấn Luyện Viên Quân Sự Vụ.
Đơn cử 2: Tìm trong cuốn sách, người đọc sẽ thấy ở Phần Phụ Lục một Danh Sách 12 trang ghi “Danh sách cựu Giáo Sư Văn Hóa Vụ TVBQGVN” (trang 786). Trong khi đó không thấy Danh sách cựu Huấn Luyện Viên.
                    (4).-Gây nghi ngờ về sự độc lập của Chính Phủ Quốc Gia.
Ba đơn cử dưới đây sẽ làm cho người đọc nghi ngờ về sự độc lập của Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam. Người Pháp điều hành và đảm trách huấn luyện 11 khóa đầu tiên của Trường; vậy đào tạo SQ cho quân đội nào ? Chúng ta không thấy có sự lập luận rằng sự điều hành và huấn luyện đó là do Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam yêu cầu giúp đỡ.. Tệ hơn nữa, còn phô trương sau đó, việc huấn luyện dựa theo chương trình của Trường Võ Bị West Point của Hoa Kỳ. Vậy nước Việt Nam là một nước sơ khai hay sao mà không có binh pháp riêng, phương pháp huấn luyện riêng ?
Đơn cử 1: “Từ năm 1948 đến 1954 (K1 đến K11), … Chương trình và SQ huấn luyện đều do người Pháp điều hành và đảm trách” (trang 18).
Đơn cử 2: “Phương pháp, tài liệu (của quân đội Pháp) và ngôn ngữ giảng dạy đều bằng tiếng Pháp. Cấp chỉ huy và huấn luyện viên là các SQ Pháp, ngoại trừ một số ít là những SQ người Việt tốt nghiệp từ những khóa SQ trước” (trang 86).
Đơn cử 3: “Sau này chương trình huấn luyện 4 năm dựa theo chương trình của Trường Võ Bị West Point của Hoa Kỳ trên cả hai lãnh vực quân sự và văn hóa” (trang 22).
                    (5).-Gây nghi ngờ về nạn tham nhũng trong Trường.
Đoạn viết “Đại Tá Quân Sự Vụ Trưởng bị ám sát, năm 1972” (trang 145), trong đó nêu lên những yếu tố:
-Xảy ra trong đêm trước lễ bàn giao Cựu và Tân Chỉ Huy Trưởng.
-Bị giết chết trong những điều kiện bí mật.
-Nha An Ninh Quân Đội đã không tìm ra manh mối về cái chết.
-Được SQ của Trường và SVSQ yêu kính vì lý tưởng quốc gia, sự liêm khiết, đời sống khó nghèo..
Các yếu tố trên đây hỗ tương cho nhau làm cho người đọc nghĩ rằng việc ám sát có liên quan đến đức tính liêm khiết của Đại Tá và Đại Tá đã là chướng ngại cho các vụ việc tham nhũng tại Trường ! Viết sự kiện này vào sách, có phải chăng làm đề tài cho sự nghi ngờ tham nhũng.
                    (6).-Biểu hiện không tôn vinh quốc kỳ.
Hình Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ (trang 84 & 251) được xếp lên trên mặt một chiếc ghế để thực hiện một nghi lễ là một hành động miệt thị lá quốc kỳ. Hình ảnh này được in đến 2 lần vào sách. Đây là một biểu hiện không tôn vinh lá quốc kỳ, sao lại đem ra khoe, in vào sách ?
          c.-Những sai sót trong việc soạn thảo:        
                    (1).-Sách không có một bố cục hợp lý.
Viết về TVBQGVN là phần chính; còn Tiểu Sử các Khóa là phần phụ. Vì bố cục không hợp lý, nên phần chính quá nghèo nàn, phần phụ lại viết tràng giang đại hải, trùng lặp giữa các khóa với nhau. Phần chính chỉ có 147 trang (từ trang 16 đến trang 162). Phần phụ có đến 582 trang (từ trang 163 đến trang 744), gần gấp 4 lần của phần chính.
Đơn cử: K1, K2 và K3 cùng một bối cảnh lịch sử, cả 3 khóa đều có phần viết bối cảnh lịch sử (trang 179, trang 191 và trang 200).
                    (2).-Không phân ra Chương, Mục rõ ràng.
Không đánh số các đề mục là sai trái. Vì như vậy, các chương phần trong sách đã trình bày một cách lộn xộn, không xác định được đề mục nào bao gồm những tiểu mục nào. 
Đơn cử 1: Tại Huế, Trường chỉ ở 1 nơi, nhưng tại Đà Lạt trải qua 2 giai đoạn (1955-1961 và 1961-1975), mỗi giai đoạn ở 1 khu. Khu Lê Lợi (Đồi 1515) (trang 39), đề mục này bao gồm những tiểu mục: Doanh Trại SVSQ (trang 40), Đường Vòng Alpha, Vũ Đình Trường Lê Lợi & Đài Tử Sĩ (trang 42) … Vì không có một quy luật đánh số đúng mức, nên những cơ sở ở các trang từ 40 đến 50 (cả thảy 11 trang) tưởng chừng như là những cơ sở rải rác ở đâu đó không nằm trong Khu Lê Lợi !
Đơn cử 2: Cách đánh số không đúng sẽ không hiểu được (trang 52):
4. CƠ CẤU TỔ CHỨC …
1. Khối Chỉ Huy …
A. KHÔI CHỈ HUY …
1. Trung Tá Chaix …
Đơn cử 3” Sách chia ra làm 2 Phần cho Tiểu Sử: Phần II “Tiểu sử các Khóa” và  Phần III “Tiểu sử các Khóa Phụ“. Thế nhưng bài viết “Giới thiệu Phần II và III” (trang 165) lại chỉ nằm trong lòng của Phần II mà thôi.
                    (3).-Không hiểu đúng về chương trình huấn luyện.
Tân Khóa Sinh được huấn luyện trong 8 tuần sơ khởi, chính là huấn luyện quân sự, được chú trọng nhiều về luyện tập để biến các thanh niên dân chính trở thành những quân nhân có thể chất mạnh khoẻ và biết tuân theo kỷ luật quân đội. Đó là huấn luyện cá nhân chiến đấu. Vậy Huấn luyện Tân Khóa Sinh là một tiểu mục trong chưong trình Huấn luyện Quân Sự năm thứ nhứt. Nhìn vào Mục Lục (trang 1), hai việc huấn luyện kể trên đã được viết ở 2 chương khác nhau (chương 7, chương 8), có nghĩa là đã hiểu sai lầm huấn luyện Tân Khóa Sinh không phải là huấn luyện quân sự (!).
                    (4).-Chính tả viết sai hoặc văn từ vô nghĩa.
Đơn cử 1: “Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam do Quốc Trưởng Bảo Đại lãnh đạo đã dành được nhiều quyền hành trên lãnh vực quân sự  và quốc phòng“. Chữ “dành” này là sai nghĩa với hành động “giành giựt”
Đơn cử 2: Lời Tựa sách” có một câu (trang 8): “Sẽ không có một thương vong hay tổn thất nào của Người Lính lại có thể to lớn hơn là khi họ bị quên lãng“. Xin hỏi tác giả muốn nói gì ? Các Sĩ Quan xuất thân từ TVBQGVN vị quốc vong thân không được đặc biệt vinh danh có phải là quên lãng hay không ?
Đơn cử 3: Câu văn “Trung đoàn Sinh Viên Sĩ Quan Võ Bị tan hàng lần cuối cùng” (trang 154). Xin hỏi tác giả đã có bao nhiêu lần tan hàng trước đó ?
                    (5).-Không quan niệm đúng về việc thiết lập danh sách.
Điều căn bản khi thiết lập một danh sách là phải theo thứ tự abc của danh tính, hoặc thứ bậc, hoặc thời gian, hoặc số lượng, v..v… chứ không phải bạ đâu viết đó như ở bảng giá của một cửa hàng chạp phô. … Làm sai với quan niệm thứ tự là một việc làm sai trái.
Đơn cử 1: Danh sách Tướng Lãnh xuất thân K2 (trang 155): Các vị Trung Tướng, Thiếu Tướng được sắp xếp danh tính theo thứ tự abc (đúng). Tới đoạn Chuẩn Tướng, tại sao lại xếp Chuẩn Tướng Lê Trung Tường nằm trên Chuẩn Tướng Nguyễn Thanh Hoàng ?
Đơn cử 2: Danh sách CSVSQ K12 tử trận (trang 317): 9 vị được xếp theo một thứ tự xộn xộn ! Không theo danh tính, không theo cấp bậc và cũng không theo thời gian tử trận.
                    (6).-Không quan niệm đúng công dụng những tấm hình.
Mục đích in những tấm hình vào bài viết là để minh thị thêm những điều mà tài liệu liên hệ chưa diễn tả đủ, vậy những tấm hình để minh thị đó phải in vào đúng vị trí của nó, là ngay trên, ngay dưới, hoặc ngay bên cạnh đoạn viết. In thật nhiều hình mà không đúng vị trí của nó không khác gì những trẻ con non dại bạ đâu vẽ đó trên tường nhà.
Đơn cử 1: Các tấm hình “Một phần bản đồ Thành Phố Huế” (trang 25), “Cổng chính của TVBLQĐL” (trang 26), “toàn cảnh TVBQGVN” (trang 28), “Hình ảnh đặt viên đá đầu tiên xây TVBQGVN” (trang 29), tại sao lại in vào chương Danh xưng và Tiểu sử ?
Đơn cử 2: Trong chương Trường Sở (trang 36), tại Huế, tại Đà Lạt không tìm đâu thấy bản đồ định vị trí của TSQVN liên quan đến Chợ Đông Ba, Sông Hương, Cầu Trường Tiền, Đập Đá. Tại Đà Lạt không tìm đâu thấy bản đồ định vị trí của TVBLQĐL, TVBQGVN liên quan đến Hồ Xuân Hương và Thành Phố Đà Lạt. Những địa danh liên quan đó có thể giúp người đọc hình dung được vị trí của Trường. Đây mới là những tấm hình cần in vào sách.
Đơn cử 3: Trong chương Tiểu Sử K3, sau khi ghi tác giả biên soạn, lại in tấm hình “Cổng TVBLQĐL” (trang 210), trong khi tấm hình này đã in ở các chương khác (trang 26), (trang 37), (trang 212), (trang 318), chắc chắn là quá dư thừa.
                    (7).-Mức độ tin cậy của tài liệu.
Bất cứ tài liệu nào, bản thân nó có những sự kiện hoặc danh tính, ở nơi nầy viết một đàng, ở nơi khác viết một nẻo, thì chính nó chứng tỏ tài liệu không đáng tin cậy.
Đơn cử 1: Sự sai biệt tên họ của SQ trong Danh Sách Tốt Nghiệp K10 (trang 284, 285, 286) với Danh Sách Hy Sinh Vì Tổ Quốc:
-061. Bùi Công Danh                       —>    03. Bùi Ngọc Danh,
-200. Nguyễn Lương                       —>    13. Nguyễn Lượng,
-255. Trần Hoàng Phái                    —>    15. Trần Hoàng Phai,
-261. Lâm Phúc                                  —>    16. Lâm Văn Phúc,
-317. Mai Văn Thanh                       —>    23. Mai Văn Thạnh,
-397. Võ Thanh Xuân                       —>    36. Võ Thành Xuân.
Tưởng như chừng Quân Đội VNCH có quy chế “truy chỉnh” tên họ khi một quân nhân vị quốc vong thân !
Đan cử 2: Danh Sách Tướng Lãnh Xuất Thân K3 (trang 155) có Trung Tướng Nguyễn Xuân Thịnh, nhưng danh tính này không thấy trong Danh Sách K3 Nhập Trường (trang 209), mà chỉ thấy Ngô Xuân Thịnh mà thôi !
                    (8).-Ngụy tạo hình ảnh.
Truy thăng cấp bậc cao hơn cho một quân nhân lập nhiều chiến công và anh dũng hy sinh là quyết định thăng cấp cho quân nhân đó sau khi tử trận. Những di ảnh có cấp bậc truy thăng trên cổ áo (ngồi hay đứng chụp khi còn sống) đều là ngụy tạo. Hành động vô ý thức chỉ để làm giảm độ tin cậy vào tài liệu mà thôi !
Đơn cử : Danh sách Tướng Lãnh xuất thân K10 có Chuẩn Tướng Trương Hữu Đức (truy thăng) (trang 156), có nghĩa là mang cấp bậc Đại Tá trước khi tử trận. Cớ sao lại có di ảnh mang cấp bậc “1 sao” (Chuẩn Tướng) ở đầu đề chương Tiểu Sử K27 (trang 613).
                    (9).-Không có những sơ đồ, biểu đồ, hoặc con số tỷ lệ để minh thị tài liệu.
Những sơ đồ để minh họa sự tố chức đơn vị, những biểu đồ để biểu thị sự tương quan, những con số tỷ lệ để so sánh những thành quả mỗi khi viết tài liệu sử, thì chúng ta đã không thấy trong toàn bộ của cuốn sách.
-Không tìm đâu thấy các sơ đồ tổ chức TVBQGVN, Quân Sự Vụ, Văn Hóa Vụ, Đơn Vị Yểm Trợ, Hệ Thống Tự Chỉ Huy của SVSQ, v.v…
-Không tìm đâu thấy biểu đồ biểu thị sự tương quan giữa bối cảnh lịch sử với sự hình thành của Trường, sự thu nhận khóa sinh và sự di dời địa điểm quân trường, sự gia tăng hoặc rút ngắn chương trình huấn luyện, việc đảm trách thêm trách vụ đào tạo các khóa phụ, v.v…..
-Không tìm đâu thấy tỷ lệ giữa số lượng Tướng Lãnh xuất thân từ 12 khóa VB (từ K1 đến K12) với tổng số SQ xuất thân từ 12 khóa này. Cũng không tìm đâu thấy tỷ lệ giữa số lượng SQ vị quốc vong thân so với tổng số SQ được Trường đào tạo.
                    (10)..-Vạch áo cho người xem lưng.
In “Bảng Đối Chiếu” giữa tài liệu của TVBQGVN năm 1972 với tài liệu biên soạn của các Khóa (trang 804 & 805) với nhiều sai biệt, là một điều “vạch áo cho người xem lưng” thấy những sai lầm ở các Bản Tiểu Sử Khóa. Càng nhiều sai biệt, độ tin cậy cuốn sách càng thấp.
Đan cử 1: K11 được Trường ấn hành là 167 SQ tốt nghiệp, so với Danh sách nhập học là 188 (trang 298), vậy số 167 tốt nghiệp khả dĩ chấp nhận. Bản Tiểu Sử K11 chỉ ghi 162 SQ tốt nghiệp, nhưng không có được Danh Sách tốt nghiệp để chứng minh. Độ tin cậy của Danh Sách do TVBQGVN ấn hành là 100%, vậy tại sao lại Bản Tiểu Sử Khóa lại không chấp nhận dùng con số của Trường để làm tài liệu ?
Việc in danh sách do TVBQGVN ấn hành năm 1972 vào Phần Phụ Lục của cuốn sách thì khả dĩ chấp nhận để chứng minh sự chính xác khi sách dùng đến những con số đó. Ngược lại, in Bảng Đối Chiếu (trang 804) thì đó là một hành động vô ý thức “vạch áo cho người xem lưng”.
                                                           
III.-KẾT LUẬN.
          1..-Cuốn sách TVBQGVN-TDLS (2017) do nhóm người xưng là Cựu Sinh Viên Sĩ Quan TVBQGVN thực hiện. Nhóm CSVSQ này là Nhóm CSVSQ Vô Kỷ Luật trong Tập Thể Võ Bị, ăn cướp Bản Thảo Sách của Tập Thể Võ Bị khi còn nhiều sai sót, không thông qua sự chỉnh sửa cho hoàn chỉnh mà đem đi in ấn rao bán. Hành động sai trái của họ đã không được Tổng Hội CSVSQ/TVBQGVN chấp nhận.
          2.-Họ cướp giựt để in ấn và phát hành Sách một cách vội vã, để duy trì những sai sót do 2 Cựu Ban Biên Soạn vô tình hay cố ý gài ghép trong Bản Thảo, để cho nội dung và hình thức Sách nghèo nàn và sai quấy. Họ không muốn cho Tổng Hội Võ Bị có đủ thời gian hoàn chỉnh từ hình thức đến nội dung cuốn sách và họ không muốn lịch sử Trường sẽ được ghi vào sử xanh, lưu truyền niềm tự hào cho con cháu chúng ta lẫn các thế hệ mai sau.. Họ không muốn cho Tập Thể Võ Bị có đủ thời gian viết chương phần vinh danh những Sĩ Quan Vị Quốc Vong Thân, vì nếu viết, sẽ tự nó minh chứng được thành tích của TVBQGVN đã đào tạo được một lớp người can đảm, quên thân mình trong công cuộc chiến đấu chống bọn Cộng Sản vô thần để bảo quốc an dân. Họ cướp đoạt để in ấn riêng tư cho phe nhóm vì hám danh và trục lợi. Kiếm lợi nhuận là việc nhỏ, nhưng hám danh là việc lớn, nhưng nhìn qua giá trị tài liệu sử của cuốn sách, thì danh ấy đã chôn xuống bùn nhơ của Nhóm người vô kỷ luật, kéo theo những người nhẹ dạ bám theo.
          3.-Qua việc sản sinh một nhóm người vô kỷ luật trong Tập Thể Võ Bị từ sau Đại Hội Võ Bị XX, có thể một nghi vấn được đặt ra: Có phải chăng họ đã bị một bàn tay lông lá nào đó đang điều khiển họ để chà đạp lên danh dự Võ Bị và để phá vở truyền thống kỷ luật và đoàn kết của Tập Thể Võ Bị ? Các CSVSQ Võ Bị và gia đình cần có nhận định sáng suốt để khỏi mắc lừa bởi nhóm CSVSQ vô kỷ luật này.
          4.-Để đánh giá đúng mức hậu quả do nhóm CSVSQ vô kỷ luật tạo nên, Sách TVBQGVN-TDLS (2017) do Nhóm CSVSQ Vô Kỷ Luật phát hành, phải được Đại Hội Võ Bị XXI (tại Nam California các ngày 22, 23, 24-6-2018) đưa vào chương trình bàn thảo để có quyết định thỏa đáng.
 
                    CSVSQ Trương Thanh Sương K19 …/.