CHƯƠNG TRÌNH 3 NGÀY ĐẠI HỘI XXI tại Nam California

CHƯƠNG TRÌNH 3 NGÀY ĐẠI HỘI XXI tại Nam California:

* Ngày thứ sáu 22/6/2018

15:00 – 17:00  Họp Tiền Đại Hội

Địa điểm     10200 Bolsa Ave.

Westminster, CA 92683

19:30 – 20:30  Lễ Truy Điệu

Địa điểm    Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ

(Sid Goldstein Freedom Park)

14180 All American Way

Westminster, Ca 92683

* Ngày Thứ Bẩy 23/6/2018

08:00 – 17:00   Họp Khoáng Đại

Địa điểm    Hội Trường City of Westminster

8200 Westminster Blvd.

Westminster, Ca 92683

* Ngày Chủ Nhật 24/6/2018

11:00 – 15:00   Tiếp tục Họp Khoáng Đại

18:00 – 23:00   Dạ tiệc bế mạc Đại Hội XXI

Địa điểm           Golden Sea Reastaurant & Banquet

9802 Katella Avenue

Anaheim, Ca 92804

Phone 714-643-9890

 

Tìm hiểu thêm chi tiết về Chương Trình Đại Hội XXI:

http://www.daihoivobitoancauxxi.com

Thiệp Mời